NSB Gjøvikbanen

NSB Gjøvikbanen AS (tidligere NSB Anbud AS) er et anbudsselskap heleid av NSB. Administrasjonen i selskapet holder til på Gjøvik. Selskapet vant i 2005 anbudet på persontrafikk på Gjøvikbanen, med virkning fra året etter, i konkurranse med danske DSB (DSB GjøvikBanen AS) og franske Connex (Connex Tog AS). NSB Gjøvikbanen overtok driften av strekningen den 11. juni 2006, og anbudskontrakten løper i 10 år fra denne dato. I kontrakten inngikk også en opsjon med mulig kontraktsforlengelse i inntil to år utover dette, og Samferdselsdepartementet bestemte seg i 2014 for å løse ut opsjonen med 18 måneder – etter at NSB Gjøvikbanen hadde «gjennomført driften på en svært tilfredsstillende måte». Dermed har NSB Gjøvikbanen kontrakt på kjøringen fram til desember 2017. Selskapet skiftet navn fra NSB Anbud til dagens, NSB Gjøvikbanen, i 2008.

Til trafikken fikk man fra starten av disponere ni trevogners lokaltogsett NSB type 69D, bygget på 1980-tallet, overført fra NSB. Disse gjennomgikk først en oppussing, utført av DSBs verkested i Randers i Danmark. Ny litrabetegnelse er 69G. Halve togsettet, dvs. halvannen vogn, fikk dessuten ny innredning med mer komfortable seter. Det ble også montert nye klappseter i inngangspartiene

Colombia 2016 Home MURIEL 9 Jerseys

Colombia 2016 Home MURIEL 9 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. Togsettene fikk også nye vakuumtoaletter, rullestolheis og serveringsautomater. Man innførte stillevogn, en del av en vogn med dempet belysning. Det viste seg etter noen år at ni togsett var i minste laget til å dekke alle avganger i perioder med mye feil på materiellet, spesielt vinterstid, og i 2009 fikk man overført ytterligere ett 69D-togsett fra NSB. Dette tiende settet ble satt inn som reservemateriell, uten noen ombygging Glass Water Bottle 12 oz. Ved anbudsstart og overtakelse av trafikken på Gjøvikbanen i juni 2006 ble det laget et nytt ruteopplegg for strekningen

Brazil Home PELE 10 Jerseys

Brazil Home PELE 10 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, med flere avganger og raskere kjøretider. For å oppnå dette ble en del av de minst trafikkerte holdeplassene nedlagt. Ominnredningen av materiellet medførte at det ble liten plass til sykler. Gjøvikbanen hadde tidligere vært et meget populært transporttilbud for syklister som vil sykle fra Stryken til Oslo på fine sommersøndager, men pga. innføringen av materiell med begrenset plass til sykler ble det fra innført antallsbegrensninger på og plassreserveringsordning for sykler i togsettene. Ved overtakelsen av trafikken i 2006 fikk NSBs personale tilbud om overføring til det nye selskapet, i henhold til EUs regler om virksomhetsoverdragelse. På grunn av tilbudsøkningen var ikke dette tilstrekkelig, og man har også måttet rekruttere nye. Den første tiden måtte man dessuten periodevis leie inn lokførere fra morselskapet NSB. Arbeisavtale og -betingelser i NSB Gjøvikbanen er identiske med hva som gjelder i morselskapet.

NSB Gjøvikbanen hadde i 2013 en punktlighet på 99,1 % (krav i kontrakten er 97 %) og en regularitet på 99,5 % (krav i kontrakten er 99 %)

Fútbol Club Barcelona Home SUAREZ 9 Jerseys

Fútbol Club Barcelona Home SUAREZ 9 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. Antall reisende økte med 13 % i perioden 2007–2013.