Euchambersia

Euchambersia mirabilisBroom, 1931

Euchambersia is een “zoogdierreptiel” (orde Therapsida) van de onderorde Therocephalia die gedurende het Laat-Perm in het huidige Zuid-Afrika leefde. Er is één soort, Euchambersia mirabilis. Het opvallendste kenmerk van Euchambersia was het feit dat dit dier een giftige beet gebruikte om zijn prooi te doden.

Euchambersia leefde tijdens het Laat-Perm met fossiele vondsten in de Cistecephalus Assemblage Zone van de Beaufortgroep cheap football jerseys online, onderdeel van de Zuid-Afrikaaanse Karoosupergroep. De soort behoort tot de familie Akidnognathidae (ook wel Euchambersiidae).

De schedel van Euchambersia heeft twee opvallende kenmerken: groeves aan de buitenzijde van de hoektanden en een grote holte aan de buitenzijde van de bovenkaak met een opening achter de hoektanden. Bij de beschrijving van Euchambersia in 1930 suggereerde Broom dat zich in de kaakholte een grote klier bevond. In 1933 correleerde Nopcsa beide anatomische bijzonderheden omdat de groeves in verbinding staan met de holtes. Hij kwam tot de conclusie dat Euchambersia een giftige beet had, waarbij het gif vanuit de gifklier via de groeves toegediend werd aan de prooi running water bottle belt reviews. Deze theorie is logischer dan alle andere suggesties en geaccepteerd. Euchambersia had verder lange hoektanden en krachtige kaken childs football socks. Prooidieren waren waarschijnlijk dicynodonten en pareiasauriërs.