Bitwa pod Polanami

Racławice • insurekcja warszawska • insurekcja wileńska • Niemenczyn • Polany • Lipniszki • Dubienka • Szczekociny • Chełm • Soły • powstanie kurlandzkie • Gołków • Raszyn • Kolno • Błonie • Rajgród • Pierwsze oblężenie Warszawy • Sałaty • Słonim • Lubań • Krupczyce • Terespol • insurekcja wielkopolska • Łabiszyn • Bydgoszcz • Maciejowice • Kobyłka • Drugie oblężenie Warszawy (obrona Pragi)

Bitwa pod Polanami – zbrojne starcie, które miało miejsce 7 maja 1794 roku pod Polanami (miejscowość na Białorusi w obwodzie grodzieńskim, 7 km na północ od Oszmiany) w czasie insurekcji kościuszkowskiej.

Oddziały rosyjskie wycofując się po bitwie pod Niemenczynem w kierunku Michaliszek, pod dowództwem płk. Kirijewa i ppłk. Luiza (1170 żołnierzy), złożone z niedobitków rosyjskiego garnizonu Wilna, połączyły się z idacym z Rygi przez Druję pułkiem muszkieterów płk. Diejewa oraz przybyłym z Postaw 1 baonem Estlandzkiego Korpusu Jegrów ppłk. Szilinga. Diejew, objąwszy dowództwo nad oddziałami (ok. 3,3 tys. żołnierzy), skierował wojska w kierunku Oszmiany. Komendant Wilna płk. Jakub Jasiński, chcąc zlikwidować zagrażające Wilnu oddziały rosyjskie what is the best way to tenderize beef, wyruszył 5 maja z częścią swej dywizji (ok. 3 tys. żołnierzy, w tym ok. 700 pikinierów i kosynierów) przeciw Diejewowi i 7 maja uderzył na jego obóz pod Polanami. Po kilkugodzinnym przygotowaniu artyleryjskim oddziały litewskie ruszyły do ataku. Diejew, na skutek zbytniego rozczłonkowania wojsk litewskich, zdołał odeprzeć ataki. Pod koniec trwającej ok. 6 godzin bitwy wycofała się część brygady Sulistrowskiego. Pod ogniem rosyjskim załamało się także natarcie piechoty tzn. pikinierów i kosynierów. Diejew, wykorzystując zamieszanie w ugrupowaniu polskim, przeszedł do kontrataku top football uniforms, przerwał linie oddziałów litewskich i zdobył 3 działa. Płk. Jasiński cofnął się na trakt wileński i wycofał się do Wilna. Diejew nie podjął pościgu.

Straty litewskie ok. 90 żołnierzy i 3 działa running pouch for phone, straty rosyjskie większe.