Popovo (innsjø)

Popovo eller Popovsko er den største av en gruppe på elleve fjellvann kalt Popovosjøene. Innsjøen og de omliggende er et av de mest populære turistområdene om sommeren i Pirin nasjonalpark i Bulgaria. Vannet ligger i bunn av dalsøkket Popovski og er omringet av fjelltoppene Sivrija, Dzjano, Kralev dvor, Momin dvor og Dzjengal.

Vannet er det største og dypeste i Pirin, og har i tillegg det største volumet. Overflatearealet er 123,6 mål, og er dermed den fjerde største innsjøen i Bulgaria. Innsjøen er 29,5 meter på det dypeste, 480 meter lang og 336 meter bred. Vannvolumet er 1 270 000&nbsp hydration belts for runners;m³. Innsjøen ligger i en høyde på 2 234 m. Vannet får tilsig fra regn og snø, i tillegg til to små bekker som munner ut i vannet i den sørlige enden. Den største vannmengden har en om våren da snøsmeltingen fra de omkringliggende fjelltoppene er størst compression socks for football.

Utsiget fra vannet skjer vi små bratte bekker som renner ut i sju av de andre Popovskisjøene i den lavere delen av dalsøkket, og fra her har en av sideelvene til elven Mesta sit utspring. Området rundt innsjøen inneholder også enger og grupper av furuskog.