Monthly Archives: August 2017

Nichiren Daishonin

Nichiren Daishonin (16. februar 1222 – 13. oktober 1282) var en japansk munk. Grundlægger af Nichiren Daishonins Buddhisme, hvor recitationen af mantraet Nam-myoho-renge-kyo mod mandalaen Gohonzon er den centrale praktisering. Ifølge Nichiren Daishonin vil denne praktisering fremkalde den praktiserendes iboende buddhatilstand. Der findes i dag adskillige Nichiren skoler, hvoraf Soka Gakkai International er den største med 12 mio. praktiserende i 190 lande.

Nichiren Daishonin blev født den 16. februar 1222 i en fiskerfamilie i landsbyen Kominato i Awa, Japan (som i dag er Chiba-præfekturet). Som elleve årig kom han i lære som munk i Seicho-ji (Seicho-templet) nær bjerget Kiyosumi ved Awa. Den gang var der ingen skoler, og templerne fungerede som uddannelsescentre. Som barn navngav hans forældre ham Zennichimaro (Strålende Sol). I begyndelsen var Seicho-ji tilknyttet Tendai Skolen som videregav Lotus Sutraens højeste lære. Senere blev den påvirket af først Shingon Skolen (Sande Ord) med dens mystiske ritualer og senere Rene Land Skolen som videregav troen på Amida Buddha. Under Zennichimaros studier på Seicho-ji herskede der derfor megen forvirring indenfor buddhismen, om hvilke lærer der var sande og korrekte i forhold til tiden og folks kapacitet.

Samtidig med at Zennichimaro forstod mere og mere gennem studierne, fik han en tilsvarende mistillid til de buddhistiske lærer og deres indflydelse på datidens samfund. Hvordan kunne det være, at Buddhaens doktriner havde givet anledning til så mange forskellige skoler med modsigende læresætninger. Og hvordan kunne det være, at Japan til trods for buddhistiske bønner for fred, havde været udsat for konflikter og borgerkrig? Da ingen af Seicho-ji’s præster var i stand til at besvare spørgsmålene, bad Zennichimaro til statuen af Bodhisattva Kokuzo om at skænke ham visdommen til at blive den viseste mand i Japan. I år 1277 skrev Nichiren Daishonin i et brev til en tilhænger: ”Siden min barndom har jeg, Nichiren, aldrig bedt for verdslige ting, men entydigt søgt at blive en buddha.” (Writings of Nichiren Daishonin 1, s. 839). I et senere skrift noterede han: ”Siden min barndom har jeg studeret buddhismen med en eneste tanke. Et menneskets liv er ynkeligt flydende. En mand inhalerer sit sidste åndedrag uden håb om det næste. Selv ikke dug båret af vinden er tilstrækkeligt til at beskrive denne flygtighed. Ingen, selv ikke vise eller tåber, unge eller gamle, kan undslippe døden. Mit inderste ønske har derfor været at finde løsning på dette evige mysterium. Alt andet har været underordnet.” (Gosho Zenshu s. 1404).

I søgen efter sandheden følte Zennichimaro et behov for at mestre alle de vigtigste buddhistiske tekster og deres kommentarer. Han studerede grundigt lærerne fra de otte skoler og dem fra den senere Zen og Jodo Skole. Den 8. oktober 1237 blev han som sekstenårig præsteviet af Seicho-ji´s chefpræst Dozen-bo. Som præst fik han det religiøse navn Zesho-bo Rencho. Rencho blev på Seicho-ji et stykke tid, men rejste formentlig til Kamakura i foråret 1239 for yderligere at fordybe sine studier. Han var da sytten år. Kamakura var centret for shogunatet, Japans militære regering, mens kejserregeringen og hovedparten af landets kulturelle aktiviteter forblev i den gamle hovedstad Kyoto. Rencho studerede i Kamakuras templer i 3 år, men trods sin indsats fandt han ikke de svar, han søgte. Skuffet vendte han kort tilbage til Seicho-ji i foråret 1242, før han gennemførte sin anden studierejse til Nara og Kyoto. Templerne i Nara og klostrene ved Hiei og Koya bjerget nær Kyoto fungerede som datidens japanske universiteter. Her drog præster til for at høre berømte præsters forelæsninger eller for at forstå læresætningerne fra andre buddhistiske skoler end deres egen. Rencho brugte tolv år i Nara og Kyotos templer. I den periode læste han alle de vigtige tekster i buddhismen, som han fik adgang til. I ’Brev til brødrene’, skrevet på Minobu bjerget den 16. april 1275, forklarede Nichiren Daishonin: ”Via adgang til Lotus Sutraens opbevaringssted og undersøgelse af den komplette samling opdagede jeg, at der findes to versioner af sutraerne. Afhandlingerne blev bragt til Kina i perioden mellem Yung-p´ing (senere Han æraen) og slutningen af T´ang dynastiet. Der er 5.048 bind af den ældre oversættelse og 7.399 bind af den nyere oversættelse. Hver sutra påstår i kraft af sit indhold, at den er højest af alle lærer. Imidlertid viser sammenligninger, at Lotus Sutraen er lige så overlegen i forhold til de andre sutraer, som himlen er til jorden. Den rejser sig over dem, som en sky over jorden. Hvis andre sutraer skulle sammenlignes med stjerner, er Lotus Sutraen månen. Hvis de er fakler, stjerner eller månen, er Lotus Sutraen blændende som solen.” (Writings of Nichiren Daishonin 1, s. 493). Efter fjorten års studie blev han endelig overbevist om, at Shakyamunis dybeste lære ikke kunne findes andre steder end i Lotus Sutraen. Han forstod, at han, Rencho, var blevet født ind i denne verden for at åbenbare den lære, som forudsagt i Lotus Sutraen kunne lede alle mennesker til oplysning i Lovens sidste periode.

Da Rencho kom tilbage efter sin flere år lange studietid, var præsterne i Seicho-ji ivrige efter at lære fra ham. Hans gamle mester, Dozen-bo, var stolt af den unge mand, som havde arbejdet med så stærk en beslutning og ført sine studier videre, end han selv nogensinde havde kunnet. For at fejre hans tilbagekomst og for at undersøge dybden af hans viden, organiserede præsterne en sammenkomst, hvor Rencho skulle prædike. Derefter inviterede de religiøse ledere fra det omkringliggende område. Tidligt om morgenen den 28. april 1253 chantede han for første gang Nam-myoho-renge-kyo. Hermed gav han fremtidens generationer nøglen til at åbne for oplysningen i deres hjerters skjulte skatkammer. Senere på dagen samlede en større skare tilhørere sig behørigt på det aftalte sted og tidspunkt på gårdspladsen foran Jibutsu-do, mødesalen i Seicho-ji. Ved middagstid kom Rencho og chantede Nam-myoho-renge-kyo tre gange. Han erklærede den for den eneste lære, som kunne gøre alle mennesker i Lovens sidste periode i stand til at opnå absolut oplysning i dette liv. Hans tilhørere blev fuldstændig overrumplet – der var ingen, som nogensinde havde hørt dette før. Rencho fortsatte med at oplyse om sit nye navn, Nichiren (Sol Lotus), og han argumenterede derefter imod tidens fire mest indflydelsesrige buddhistiske skoler. Nembutsu læren, sagde han, ledte mennesker til uophørligt helvede frem for et paradis efter døden. Zen, der kategorisk tilbageviste alle sutraerne og blev praktiseret af samuraierne ved shogunatet i Kamakura kids goalkeeper jerseys, sagde han var ’Djævelens lære.’ Han anklagede den esoteriske Shingon for årsagen til ’nationens ruin,’ og han kaldte Ritsu skolen ’forræderisk’ og beskrev dens fejl. Baseret på Shakyamunis Agama lære påstod Ritsu, at en person, som søger efter oplysning, skulle overholde mange forskrifter og komplicerede regler for opførsel. Ved at komme med disse fire tilbagevisninger, de såkaldte ’fire udsagn,’ slog Nichiren Daishonin effektivt fast, at ingen af de eksisterende buddhistiske skoler havde kraften til at redde menneskeheden, og at hengivelse til deres lærer faktisk skabte lidelser for individ og samfund. Selv om nogle få af hans tilhørere blev rørt af Nichiren Daishonins tale, var der ingen, som forstod den. Den 28. april 1253 åbnede Nichiren Daishonin op for menneskers lykke til evig tid. Han var parat til konfrontation med manglende forståelse, og han var indstillet på at blive forfulgt. Begge ting begyndte samme dag. Den sande humanisme er et andet udtryk for kamp mod den ondskab, som undertrykker og giver almindelig mennesker lidelse. I Gosho (”ærværdige skrifter”) skriver Nichiren Daishonin om sine tanker og overvejelser før bekendtgørelsen af Nam-myoho-renge-kyo: ”Forskellige sutraer siger, at den, som udbreder Lotus Sutraen, vil møde megen modstand forårsaget af de onde kræfter blandt almindelige mennesker, herskeren, ikke-buddhister eller Hinayana buddhismens tilhængere.”(Writings of Nichiren Daishonin 1, s. 239). Men hvis han ikke videregav sin lære, ville han være en egoist, der ikke gav folk chancen for at blive buddha. Han valgte den vej, hvor man spreder læren om Den mystiske lov, trods de mange problemer, der ville opstå. For ikke at komme til at opgive sin beslutning, aflagde han ed på at frelse alle mennesker i Lovens sidste periode. Han var overbevist om, at det at bekendtgøre Nam-myoho-renge-kyo i sig selv er buddhatilstand, og han var parat til at møde alle forhindringer fremover.

Iblandt de lyttende var en tjener af Tojo Kagenobu, regionens ordenshåndhæver, som var brændende tilhænger af Rene Land Skolen (Nembutsu). Da manden rapporterede om Nichiren Daishonins forudsigelse om uophørligt helvede for dem, som praktiserede Nembutsu lærerne, udstedte Tojo på stedet en arrestordre mod den unge arrogante præst. Hans mænd forlangte at Dozen-bo skulle udlevere ham, men Dozen-bo sendte i stedet en advarsel til Nichiren Daishonin om umiddelbart at forlade templet. Fulgt af præsterne, Joken-bo og Gijo-bo, flygtede Nichiren Daishonin ad en ukendt sti til et lille tempel, Shoren-bo, som gav ham husly for en tid. I sommeren 1253 rejste Nichiren Daishonin til Kamakura. Her slog han sig ned i en lille eneboerhytte ved Matsubagayatsu. Efter kun et par måneder, i november 1253, blev en omrejsende præst Nichiren Daishonins første discipel. Han hed Joben, men tog ved konverteringen navn til Nissho. Senere var han den ældste af ”de seks seniorpræster.” Andre disciple sluttede sig til. Nogle udførte i forvejen præstegerningen. Blandt andet en tolvårig lærling, der senere blev kendt som Nichiro, endnu en af ”de seks seniorpræster.” Andre tilhørte samuraifamilier som Toki Goro Tanetsugu. Han blev senere lægpræst ved navn Toki Jonin. Blandt de første disciple var også navne som Shijo Kingo, Kudo Yoshitaka og Ikegami Munenaka.

I denne periode hærgede hungersnød og epidemier landet. Ifølge datidens dokumenter fulgte der fra 1257 til 1260 et ekstraordinært stort antal naturkatastrofer som perler på en snor. Efter det store Kamakura jordskælv i maj 1257 rystedes regionen igen af et andet kæmpe jordskælv i august og igen i november. I august 1258 hærgede kraftige vinde Kamakura, og en storm ramte Kyoto som skadede høsten. I oktober 1258 dannede den voldsomme regn i Kamakura en flod, som dræbte mange mennesker og jævnede utallige boliger med jorden. I marts 1259 bekendtgjorde regeringen i overensstemmelse med skik og brug en ny æra for at overvinde katastroferne. Deres forsøg bar ikke frugt, og i april 1260 bekendtgjorde regeringen atter en ny æra. Samme måned hærgede en kæmpe brand Kamakura efterfulgt af voldsomme vinde og flodbølger i juni. I 1258 tog Nichiren Daishonin til Jisso-ji. Det var et tempel i Iwamoto, som havde et bibliotek med alle Shakyamunis sutraer. Her mødte han den tolvårige lærling, Hoki-bo, som hjalp ham og senere udtrykte ønske om at blive hans discipel. Som Nikko Shonin blev han senere Nichiren Daishonins umiddelbare efterfølger. Daishonin undersøgte alle sutraerne i Jisso-ji´s bibliotek for at finde den grundlæggende årsag til de mange katastrofer set fra en buddhistisk vinkel. Han søgte dermed også midlet til at afhjælpe de menneskelige lidelser i forbindelse med katastroferne. Han fandt frem til, at nationens ulykker udsprang af tilsidesættelse og bagtalelse af Lotus Sutraen. Det tredje kapitel i Lotus Sutraen, ’Sammenligning og lignelse’, talte om vigtigheden af ”ikke at acceptere en eneste sætning fra de andre sutraer”. Her og andre steder gør Shakyamuni det klart, at hans grundlæggende lære kun kan findes i Lotus Sutraen. Alle datidens buddhistiske skoler i Japan var med undtagelse af Tendai Skolen i denne periode grundlagt på Shakyamunis ukomplette lærer fra før Lotus Sutraen. Selv Tendai Skolen, som først var funderet på Lotus Sutraen, blev påvirket af Shingon og Rene Land Skolens lære. Nichiren Daishonin formulerede sin konklusion i afhandlingen ’Rissho Ankoku Ron’ (Om at etablere den rette lære, der kan skabe fred i landet). Den 16. juli 1260 fremsendte han afhandlingen til Hojo Tokiyori, den aftrådte regent, men stadig Japans politisk mest indflydelsesrige person. ’Rissho Ankoku Ron’ kendes som Nichiren Daishonins første protestskrivelse mod regeringen og begynder med følgende beskrivelse af tidens katastrofer: “Engang sagde en rejsende bedrøvet disse ord til sin vært: I de sidste år har usædvanlige forstyrrelser på himlen, mærkelige hændelser på jorden, hungersnød og epidemi angrebet enhver afkrog af riget og spredt sig i hele landet. Okser og heste ligger døde på vejene, og store mængder pestramte menneskers skeletter ligger langs hovedvejene. Over halvdelen af befolkningen er allerede ramt af døden, og der findes næppe én person, som ikke sørger.” (Nichiren Daishonin, Udvalge breve og afhandlinger, s. 6).

Nichiren Daishonin klarlagde sin overbevisning om den grundlæggende årsag til katastroferne. Den lå i det faktum, at alle ”fra herskeren til den mest ydmyge” var imod eller ligeglade med Lotus Sutraens lære. Det vil sige manglende respekt for hvert enkelt menneskes liv. Nichiren kritiserede især Honen, som var grundlægger af Rene Land Skolen, der var en forgrening af den i Japan meget populære Amida Buddhisme. Ved præcist at citere Stor Samling Sutraen og Medicinmester Sutraens uddybelse af de tre ulykker og syv katastrofer forudsagde Nichiren Daishonin borgerkrig og invasion fra en fremmed magt, som de eneste ulykker, der ikke endnu var indtruffet. De ville helt sikkert opstå, hvis landet ikke ændrede sin afvisning af den fuldkomne lære: Nam-myoho-renge-kyo. Nichiren Daishonin vidste alt for godt, at det ville udløse voldsomme forfølgelser, hvis han sendte ’Rissho Ankoku Ron’ til Hojo Tokiyori. Han gjorde det alligevel ud fra en dyb medfølelse med menneskeheden, hvor han anså andres lidelser som sine egne. I dyb overensstemmelse med dette gik de troende fra Rene Land Skolen i aktion mod Nichiren Daishonin og hans disciple.

I løbet af natten den 27. august 1260 angreb flere hundrede Rene Land tilhængere Nichiren Daishonins tilhørssted ved Matsubagayatsu for at myrde ham. Aktionen var ansporet af Hojo Shigetoki, der var far til den siddende regent Hojo Nagatoki, som selv var tilhænger af Rene Land Skolen. Shigetoki blev støttet af adskillelige præster fra Rene Land Skolen. Heldigvis lykkedes det Nichiren Daishonin at flygte og søge ly i huset hos hans discipel, Toki Jonin. På grund af det kraftigt stigende antal Nichiren tilhængere, bagtalte Rene Land Skolens præster ham overfor myndighederne og krævede en reaktion. Denne gang blev de begunstiget af regenten selv. Hojo Nakatoki støttede op om deres beskyldninger. Den 12. maj 1261 forviste regeringen uden retssag Nichiren Daishonin til eksil i Ito, som var en af Rene Land Skolens højborge på Izu halvøen. Ved ankomsten efterlod hans vogtere ham på stranden uden ejendele eller mad. Til trods for beboernes generelle fjendtlighed over for de eksildømte, blev Nichiren Daishonin hjulpet af fiskeren Funamaori Yasuburo og hans kone, som gav ham mad og husly. De blev begge senere hans disciple. Dette viser den stærke forbindelse, som Nichiren Daishonin havde til almindelige mennesker – en forbindelse, som tog til med tiden. Kort tid efter hørte han om den lokale lensherres sygdom. Nichiren Daishonin chantede med succes for hans helbred. Lensherren blev helbredt, og blev også hans discipel. I februar 1263 blev Daishonin løsladt efter knap to år på Izu. Som han forklarede i ’Om de forfølgelser vismanden bliver udsat for’: ”Den nu afdøde lægpræst fra Saimyo-ji (Hojo-Tokiyori 1227-1263), og chefpræsten (Hojo Tokimune 1251-1284) accepterede min tilbagekomst, da de forstod, at jeg var uskyldig i anklagerne mod mig.” (Writings of Nichiren Daishonin 1, s. 997). Det kan også være, at Hojo Tokiyori forstod Nichiren Daishonins sande intention efter selv i juli 1260 at have læst ’Rissho Ankoku Ron’, og dermed også havde et ønske om at beskytte det japanske folk mod flere katastrofer. Efter frigivelsen rejste Daishonin tilbage til Kamakura.

Da han fik besked om sin mors alvorlige sygdom, besluttede Nichiren Daishonin sig for i efteråret 1264 for første gang i ti år at besøge Awa. Hans far var død i 1258. Fuld af glæde over Daishonins besøg efter lang tids fravær inviterede hans discipel Kudo Yoshitaka ham til sit hus ved Amatsu. På sin rejse til Yoshitaka den 11. november 1264, lå hans gamle fjende og ordenshåndhæver i området, Tojo Kagenobu, på lur. Daishonin og hans disciple blev overfaldet ved Komatsubara. Yoshitaka hørte om angrebet, og han hastede til stedet med en håndfuld tilhængere for at beskytte sin mester. Deres kraftige undertal resulterede i Yoshitakas og tilhængeren Kyonin-bos død. Nichiren Daishonin blev skadet i panden af et sværdhug og hans venstre arm brækkede. Det lykkedes ham at flygte igen. Overfaldet har senere fået benævnelsen Komatsubara forfølgelsen.

Nichiren Daishonin tog til Kamakura i januar 1268. Samme måned ankom et sendebud fra Mongolriget med krav om Japans troskab cheap replica football tops. Hvis de nægtede, kunne de forberede sig på invasion. Sendebuddet vendte tomhændet tilbage, og den japanske regering rustede sig til krig. Hændelsen bekræftede den forudsigelse, Nichiren Daishonin havde givet om fremmed invasion i ’Rissho Ankoku Ron’. I april 1268 sendte Nichiren Daishonin skrivelsen: ’Baggrunden for at skrive Rissho Ankoku Ron’ til et aktivt medlem af regeringen. Her forklarede han de omstændigheder, som havde fået ham til at skrive ’Rissho Ankoku Ron.’ Han mindede shogunatet om konklusionen: ”Nu, den første måned af skudåret (1268), 9 år efter jeg har fremlagt ’Rissho Ankoku Ron’ (til Saimyo-ji’s lægpræst), sendte det store Mongolrige sit første officielle brev. Begivenheden svarer til forudsigelsen i min afhandling, så præcis som to halvdele af en karvestok passer til hinanden.”(Writings of Nichiren Daishonin 1, s. 163). I oktober sendte han breve til elleve højt placerede politikere og religiøse ledere. Han påpegede, at forudsigelserne i ’Rissho Ankoku Ron’ nu var ved at blive opfyldt. Han efterspurgte en offentlig religiøs debat for at demonstrere sin læres gyldighed. Opfordringen blev ignoreret. Nichiren Daishonin havde stor viden. Det var grund nok, til at de religiøse ledere i Kamakura nægtede at stille op til en debat. Situationen står klart beskrevet i Lotus Sutraens trettende kapitel som: ”De mænd som bærer ondskab i hjertet, og konstant tænker på verdslige affærer, vil låne navne fra de munke, der er draget ud i skovene…” Kort sagt vidste han, at de var hyklere, som prædikede doktriner, de ikke selv kunne leve op til. I 1271 led Japan under alvorlig tørke. Regeringen bad Ryokan, chefpræsten for Shingon-Ritsu Skolen, om bønner for regn. Da Nichiren Daishonin hørte det, kom han med en offentlig udfordring. Hvis Ryokan kunne frembringe regn inden for syv dage, ville Daishonin blive Ryokans discipel. Hvis Ryokan fejlede, skulle han stå frem som en humbugmager, en præst som opretholdt fejlagtige lærer og snød folket, og derefter blive Daishonins discipel. Ryokan accepterede udfordringen, overbevist om at han ville vinde, men han blev ydmyget, da bønnerne ikke havde nogen effekt. I stedet for at frasige sig sin tro, konspirerede han for at blive af med sin rival. Æret som en stor humanist og den førende buddhistiske lærer i byen water thermos, fandt han Nichiren Daishonins fortsatte udfordring og kritik uacceptabel. Sammen med sine tilhængere startede han en kampagne af falske og ondskabsfulde rygter om Daishonin til ledende regeringsmedlemmers koner. Planen virkede. Den 10. september 1271 blev Nichiren Daishonin indkaldt og udspurgt af Hei no Saemon. Han var vicechef i afdelingen for militær- og politianliggender (Chefen var regenten selv). Nichiren Daishonin gentog sin forudsigelse om nationens ødelæggelse, såfremt den sande lov til stadighed blev bagtalt. Dette møde blev kaldt den anden protest mod regeringen (den første var ’Rissho Ankoku Ron’). I Goshoen ’Lotus Sutraens tilhængers handlinger’ er der skrevet følgende advarsel til Hei no Saemon: ””Hvis de ønsker, at dette land skal forblive fredeligt og sikkert, er det altafgørende, at De indkalder præsterne fra de andre skoler til en debat under Deres tilstedeværelse. Hvis De ignorerer dette råd, og jeg uden grund bliver straffet på Deres foranledning, vil hele landet have grund til at fortryde Deres afgørelse. Hvis de fordømmer mig, vil det være Buddhaens udsending, som De afviser…” Da dommer Hei No Saemon hørte dette, glemte han alt om sin rangs værdighed og blev afsindig af vrede, ligesom statsministeren og lægpræsten [Taira no Kiyomori].”(Nichiren Daishonin, Udvalgte breve og afhandlinger, s. 208-209) Ikke overraskende endte mødet, uden at de nåede til enighed.

Men Hei No Saemon var ikke færdig. Natten til den 12. september 1271 tog han og nogle bevæbnede soldater Nichiren Daishonin til fange. De behandlede ham som en forræder og førte ham til Tatsunokuchi stranden, der var en henrettelsesplads nær Kamakura. På eget initiativ havde Hei no Saemon besluttet at halshugge Nichiren Daishonin. På vej til Tatsunokuchi passerede de et alter for Hachiman, som var en af Japans beskyttende guder. Daishonin forlangte, at de stoppede et øjeblik. Soldaterne accepterede det, og han begyndte med det samme at irettesætte Hachiman: ””Store Bodhisattva Hachiman, er du virkelig en gud?…Jeg, Nichiren, er Lotus Sutraens førende udsending i hele Japan, og jeg er fuldstændig uden skyld…Under Shakyamuni Buddhas udlægning af Lotus Sutraen samledes Mange Skatte og buddhaer og bodhisattvaer fra de ti retninger. De skinnede som ligeså mange sole, måner, stjerner og spejle. I nærvær af utallige himmelske guder, velgørende guder og vismænd fra Indien, Kina og Japan, bad Shakyamuni Buddha dem indtrængende enkeltvis om at tilslutte sig et skriftligt løfte, om til enhver tid at beskytte Lotus Sutraens udsending. Hver eneste af jer guder gav det løfte. Jeg burde ikke behøve at minde jer om det. Hvorfor kommer I ikke med det samme og holder jeres højtidelige ed? Til sidst sagde jeg: ”Hvis jeg i dag bliver henrettet og kommer til Ørnetinden i det Rene Land, vil jeg med garanti fortælle Shakyamuni Buddha, lærernes herre, om Solens Gud og den store Bodhisattva Hachimans brudte ed til ham. Hvis du skulle frygte, at det vil gå hårdt ud over dig, må du hellere gøre noget ved det med det samme!” (Writings of Nichiren Daishonin 1, s. 767). Derefter steg Nichiren Daishonin op på sin hest, og følget fortsatte mod Tatsunokuchi. Han blev modtaget af Shijo Kingo, som barfodet løb ham i møde med sine tre brødre. Parat til at give sit liv holdt Shijo Kingo Nichiren Daishonins hest i tøjlerne til de nåede henrettelsespladsen. På tidspunktet for Nichiren Daishonins halshugning, krydsede et skinnende objekt himlen og lavede nat om til dag. I panik smed bødlen sit sværd væk, og de lammede soldater var ude af stand til at fortsætte henrettelsen. Optrinet var af største vigtighed. Ikke kun reddede de buddhistiske guder Nichiren Daishonin fra døden, men i det afgørende øjeblik afslørede han sin sande identitet som den oprindelige buddha ved at bortkaste sin foreløbige identitet som ’Lotus Sutraens budbringer’. I buddhismen kaldes det hosshaku kempon, der betyder ”bortkaste det midlertidige og afsløre det sande”. I afhandlingen ’Åbning af øjnene’ skriver Nichiren Daishonin: ”Den tolvte dag i den niende måned sidste år mellem rotten og oksens time (23.00 og 03.00) blev personen Nichiren halshugget. Det er hans sjæl, som er nået til Sadoøen.” (Writings of Nichiren Daishonin 1, s. 269) Myndighederne var ikke i stand til at slå Nichiren Daishonin ihjel med halshugningen.

Myndighederne holdt Nichiren Daishonin fanget i Echi i Sagami præfekturet, mens de overvejede, hvad de nu skulle gøre. Dommen lød igen på eksil. Den 10. oktober 1271 blev han ført mod nord fra Echi til Sadoøen i det japanske hav. Her blev han tvunget til at slå sig ned i en lille ruin af et tempel på en kirkegård ved Tsukahara. Han havde ikke nok føde eller varmt tøj til at beskytte sig mod det forfærdeligt kolde vejr. Desuden var indbyggerne på øen ham fjendtligt stemt. De var ikke kun Rene Land Skole tilhængere, men mennesker i eksil var for det meste kriminelle, og de blev behandlet derefter. Myndighederne regnede bestemt ikke med, at Nichiren Daishonin ville overleve vinteren. Selv i de svære tider som fulgte, fortsatte Nikko Shonin med at følge og tjene sin mentor. I stedet for at omkomme vandt Nichiren Daishonin en stadig større støtte fra lokalbefolkningen, og han omvendte mange til sin lære. Heriblandt Abutsu-bo og Ko Nyudo samt deres koner, Nakaoki Nyudo og Sairen-bo Nichijyo. Med deres fjende i eksil burde lederne fra de andre buddhistiske skoler være tilfredse, men intet andet end hans død var nok for dem. For at afslutte sagen mødte en snes præster op fra deres hjemlige provinser på den anden side af øen tidligt i 1272. De kom fra provinser, der i dag hedder Niigata, Nagano og Yamagata. På Sado diskuterede de sagen med kommandanten, Homma Shigetsura, som hurtigt skuffede dem ved at fortælle: ”Et officielt brev fra regenten beordrer, at præsten ikke må henrettes. Dette er ikke en almindelig foragtelig kriminel, og hvis der sker ham noget, vil jeg, Shigetsura, være skyldig i alvorlig forsømmelse. Hvorfor konfronterer I ham ikke i religiøs debat i stedet for at dræbe ham?” ’Tsukahara debatten’ som den blev kendt, foregik den 16.-17. januar 1272 mellem Nichiren Daishonin og adskillig hundrede andre præster fra andre skoler. Daishonin beskrev begivenheden i Goshoen ’Lotus Sutraens tilhængers handlinger’: ”Jeg svarede hver af dem og tilvejebragte den sande mening, med hvad der var blevet sagt, og stillede så spørgsmål tilbage. Jeg behøvede dog kun at stille ét eller højst to spørgsmål, før de var gjort fuldstændig tavse… Jeg overvandt dem lige så nemt som et skarpt sværd skærer igennem en melon eller en storm bøjer græsset. De var ikke alene ringe bevandret i buddhistiske lærer, de modsagde også sig selv. De forvekslede sutraer med afhandlinger eller kommentarer med afhandlinger.” Efter debatten frasagde mange af deltagerne deres tro eller konverterede på stedet til Nichiren Daishonins lære. Tatsunokuchi forfølgelsen og det efterfølgende eksil på sadoøen ramte ikke kun Daishonin. Hele forsamlingen af hans troende blev samtidig gjort til genstand for generel undertrykkelse. Dette gav hans oprigtige disciple en mulighed for at styrke deres tro og skabe et enhedens bånd til deres mentor. Og Daishonins eksil på Sadoøen blev et tegn på en ny fase for hans disciple, hvor deres tro blev testet og styrket via forfølgelserne. Denne nye fase betød, at de måtte stå på egne ben og vise sig som sande disciple. I februar blev Daishonins forudsigelser fra ’Rissho Ankoku Ron’ om borgerkrig til virkelighed. Der opstod konflikt i den ledende Hojo klan, som kulminerede i voldsomme sammenstød ved Kamakura og Kyoto. Regeringen begyndte at tage Nichiren Daishonin mere seriøst, og som en konsekvens blev han i april overført fra sin hytte på Tsukahara til et almindeligt hus ved Ichinosawa på Sadoøen. På Sado skrev han mange vigtige skrifter, heriblandt ’Åbning af øjnene’, ’Hengivelsesobjektet til observation af sindet’, ’Alle fænomeners sande væsen’ og ’Brev fra Sado’. De Gosho var specielt betydningsfulde, fordi de forklarer vigtigheden af Gohonzon. ’Åbning af øjnene’ beskriver hvorfor Daishonin er en person, som er kvalificeret til at indskrive Gohonzon. ’Hengivelsesobjektet til observation af sindet’ forklarer, hvorfor Nam-myoho-renge-kyo er loven som skal etableres, hvorfor det sker i form af Gohonzon, og hvorfor det er det rigtige tidspunkt. Daisaku Ikeda skriver i ’Goshos Verden’ nr. 15: ”Daishonins kamp på Sado tog primært form af en kamp på ord, hvor han skrev mange afhandlinger og breve. Kampen for at udtrykke sine ideer havde to mål: Etablering af et doktrinært fundament for sin lære, samt genopbygningen af sine tilhængeres fællesskab. Begge disse mål baserede han på sin vision om kosen-rufu: spredningen af sin lære i resten af Lovens sidste periode titusinde år frem eller mere.”

I februar 1274 gav regenten, Hojo Tokimune, Nichiren Daishonin tilladelse til at forlade Sadoøen. Dette var en uhørt handling, og den var sandsynligvis tilskyndet af to begivenheder, som fandt sted i 1273. Kupforsøget af Hojo Tokimunes bror, og ankomsten af endnu en mongolsk delegation. Begge begivenheder bekræftede Daishonins forudsigelser i ’Rissho Ankoku Ron’. Han tog til Kamakura fra Ichinosawa den 13. marts og mødte den 8. april Hei no Saemon på dennes forespørgsel. For tredje gang irettesatte han regeringen. Han henstillede indtrængende til, at de trak støtten til fejlagtige doktriner tilbage og i stedet begyndte at tro på den rette lære. Han advarede om mongolernes forestående invasion, men regeringen nægtede hårdnakket at lytte. Et par måneder senere, i oktober, angreb Kublai Khans styrker Japans sydlige områder. Ifølge ældgamle kinesiske skikke trækker en vismand sig tilbage til et bjerg efter tre ubesvarede advarsler til myndighederne. Derfor trak Nichiren Daishonin sig tilbage til det fjerne Minobu bjerg hos Hakiri Rokuro Sanenaga, der var opsynsmand i Minobu området i provinsen Kai (vore dages Yamanashi præfektur). Hans tilbagetrækning betød ikke, at han vendte ryggen til verden. Det var nok mere kædet sammen med hans mission om at få folk til at forstå den dybe mening med hans opdukken i denne verden. Ved Minobu fortsatte han med at skrive, og han trænede samtidig disciple med evner til at udbrede læren. Den 17. maj 1274 slog Nichiren Daishonin sig ned i et lille hus, som hans disciple havde bygget til ham ved dalen, som ligger vest for Minobu bjerget. Han beskrev sit nye hjem som: ”Der er ingen andre beboelser i området end mit. Mine eneste sjældne gæster er aber, som kommer svingende igennem trætoppene. Til min fortrydelse bliver de ikke længe, men smutter tilbage hvor de kom fra.” (Writing of Nichiren Daishonin 1, s. 755) Han brugte meget af sin tid på breve, og cirka halvdelen af hans bevarede værker stammer fra denne periode. Han brugte også meget tid på undervisning og træning af sine disciple, specielt af Nikko Shonin. Nikko Shonin skrev trofast foredragene ned i Ongi Kuden (The record of the Originally Transmitted Teachings), som er et andet af Nichiren Daishonins vigtigste værker. Heri står hans fortolkning af Lotus Sutraen.

I 1275 overtog Nikko Shonin ledelsen af udbredelsen af Nichiren Daishonins lære i Fuji området med byen Atsuhara som centrum. Det lykkedes ham at konvertere mange lægfolk (specielt bønder) og præster. En stærkt praktiserende lægtilhænger fra området var Nanjo Tokimitu, som havde mødt Nikko Shonin ti år tidligere, da Nikko af Nichiren Daishonin var blevet sendt til Tokimitsus afdøde fars gravsted. Den syvårige Tokimitsu havde da taget Nikko til sig som vejleder i tro. I sine sene teenager år bidrog han helhjertet til udbredelseskampagnen med sit hjem som samlingspunkt for aktiviteterne. Udbredelsen skabte intens modstand fra de lokale templer, der frygtede at tabe indkomst fra de konverterede sognebørn. Specielt blev den assisterende chefpræst ved Ryusen-ji i byen Atsuhara, Gyochi, afsindig jaloux og arrig. Som præst ved Tendai Skolen havde han misbrugt tempelmidlerne, taget imod bestikkelse og udnyttet bondetilhængerne til egen fordel. Han følte sin indkomst truet og begyndte at genere Daishonins tilhængere. Imod bedrevidende beskyldte han dem for at have stjålet ris, mens de høstede templets marker. Gyochi konspirerede med verdslige myndigheder for at få bønderne arresteret. Konspirationen lykkedes, og de blev ført til Kamakura den 21. september 1279, hvor han prøvede at presse dem til at frasige sig deres tro på Nam-myoho-renge-kyo. De nægtede selv under tortur og trusler om død. Imens kæmpede Nanjo Tokimitsu med sit eget liv som indsats for at beskytte læren og hans værdifulde medlemmer på trods af regeringens repressalier. Han blev f.eks. så hårdt beskattet, at han måtte sælge sin hest. For en bonde-samurai er en hest en absolut nødvendighed. Nichiren Daishonin var dybt rørt af sine disciples holdning. De var parate til at give deres liv for at forsvare læren, hvis det var nødvendigt. Derfor kunne han forstå, at tiden nu var rigtig. For at fuldføre sin dybeste mission i dette liv, indskrev han Dai-Gohonzon den 12. oktober 1279. I Goshoen ’Om forfølgelser der tilfalder vismanden’ diskuterer han vigtigheden af denne begivenhed: ”Her i Koans andet år (1279) med det cykliske tegn tsuhinoto-u, er det syvogtyve år siden jeg første gang bekendtgjorde denne lære i Seicho-ji. Det var i hestens time [ca. kl. tolv middag] på den fjerde måneds otteogtyvende dag i Kencho’s femte år (1253), med det cykliske tegn mizunoto-shi, og det skete på den sydlige side af Shobutsu-bos hal med statuer i Seicho-ji i landsbyen Tojo. Tojo er nu et distrikt, men var på det tidspunkt en del af Nagasa-distriktet i Awa-provinsen. Her ligger hvad der engang var det næstvigtigste, men nu er landets vigtigste center, stiftet af den højtstående general Minamoto no Yorimoto for at forsyne Solgudindens helligdom med fornødenheder. Buddhaen fuldbyrdede formålet med sin tilsynekomst på lidt over fyrre år. Den Store Lærer T’ien-t’ai brugte omkring tredive år og Den Store Lærer Dengyo omtrent tyve. Jeg har gentagne gange omtalt de ubeskrivelige forfølgelser, de led under i løbet af de år. For mig tog det syvogtyve år, og I kender alle de store forfølgelser, jeg blev udsat for i dette tidsrum.”(Nichiren Daishonin, Udvalgte breve og afhandlinger s. 281) Tre dage senere, den 15 oktober, blev tre af Atsuhara bønderne, der var fængslet i Kamakura, halshugget. Det var brødrene Jinshiro, Yagoro og Yarokuro. Da regeringen så, at de sytten andre stadig nægtede at afsværge deres tro, forstod de, at yderligere henrettelser var nytteløse, og de forviste dem i stedet fra Atsuhara. Daishonins disciple blev med mellemrum generet et stykke tid, og derefter aftog forfølgelsen. Tilsammen kulminerede forfølgelserne af hans tilhængere i og omkring Atsuhara fra 1275 til 1281 med de tre brødres død. Dette er kendt som Atsuhara forfølgelsen. I ’Goshos Verden’ nr. 10 diskuterer forfatterne Atsuhara forfølgelsen:

Ikeda: Ligesom i tilfældet med Daishonin selv, blev hans tilhængere angrebet i Atsuhara, fordi de ikke forholdt sig passivt eller trak sig tilbage. Hvis vi vil lære essensen af undertrykkelsen at kende, bør vi først og fremmest forstå, at den fandt sted som et resultat af, at Nichiren Daishonins ægte discipel, Nikko Shonin, rejste sig og gik forrest i kampen for at udbrede Daishonins lære. Hans retfærdige kamp for at ændre forholdene for almindelige mennesker, sammen med hans ungdommelige ånd, var det, der fik folks øjne op for Daishonins humanisme. Først en, så to, tre og derefter hundrede mennesker, som Daishonin havde forudsagt. De skræmte myndigheder gik ekstremt langt i forsøget på at stoppe udbredelsen. Men trods de hårdhændede midler, kunne de ikke få en eneste af de tiltalte bønder til at vakle i deres tro. Dette faktum er essensen af Atsuhara forfølgelsen. Den hjerteløse henrettelse af de tre ydmyge troende står som et klart bevis på myndighedernes fordærv. Som modsætning markerede styrken i tro hos Daishonins Atsuhara tilhængere en milepæl uden fortilfælde i Japans religionshistorie. Disse troende stråler virkelig med en evig, åndelig glans, og kan uden overdrivelse beskrives som ædle frontløbere i kampen for menneskerettigheder.

Saito: Atsuhara forfølgelsen signalerer den menneskelige ånds sejr. Disse almindelige bønder stod sammen i deres solidaritet som bodhisattvaer fra jorden og triumferede over magthavernes djævelske kræfter.

Ikeda: Det er rigtigt. Vi kan sige, at Daishonin ’virkeliggjorde meningen med sin fremkomst i denne verden.’ For han var fuldstændig overbevist om, at så ukuelige tilhængere ville dukke op fra de almindelige menneskers rækker. Han vidste, at et stærkt fællesskab af troende, dedikeret til kosen-rufu, ville formes. For når alt kommer til alt, kan kosen-rufu, menneskehedens fred og lykke, kun opnås hvis hengivne individer fortsætter den kamp, som Buddhaen i Lovens sidste periode begyndte. Disse ædle og vigtige almindelige mennesker, som har dedikeret sig til at sprede Daishonins lære, kan spores tilbage til Nikko Shonins tapre kamp mod fejltagelser og uretfærdighed. Han udviste en ægte ’standing alone spirit.’”

Til sine dages ende udviste Nichiren Daishonin utrolig omsorg for andre mennesker. Han led ved siden af de lidende og bad dag og nat for dem. Som da den yngre bror til Nanjo Tokimitsu, Shichiro Goro, pludselig døde i en alder af sytten år. Her skrev Daishonin til den sørgende mor: ”Din afdøde søn Goro dukker ufravigeligt op i mit sind. Blomsterne, som falmede, er ved at blomstre igen, og det visne græs er begyndt at samle sine kræfter igen. Hvorfor kommer den afdøde Goro så ikke også tilbage? Åh, hvis bare han ville vende tilbage med de flygtige blomster og græs, så ville vi vente ved blomstringen, selv om vi ikke er Hitomaro. Selv om vi ikke er tøjrede heste, ville vi aldrig forlade græsset!” (Writings of Nichiren Daishonin 1, s. 1091) Han fortsatte med at opmuntre Goros mor, indtil hun havde genfundet styrken til at fortsætte livet.

I 1280 havde Nichiren Daishonin allerede udpeget Nikko Shonin som sin efterfølger. Dette blev beskrevet i dokumentet, som han gav ham, ’De hundrede og seks sammenligninger’. Nikko var klart den fremmeste discipel i tro. Det gjaldt både tro, praktisering og studie. Han fulgte og tjente Nichiren Daishonin to gange i eksil (Izu og Sado), og han var den mest aktive i udbredelsesaktiviteter og i oplæringen af andre disciple. Nikko havde en dyb respekt for Nichiren Daishonin som denne tids buddha, og han forstod hans læres dybe mening ud fra troens vinkel. Han var derfor den person

Colombia 2016 Home BACCA 7 Jerseys

Colombia 2016 Home BACCA 7 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, som Nichiren Daishonin i september 1282 videregav alle sine lærer og Dai-Gohonzon til. Dai-Gohonzon, der var indskrevet til hele menneskeheden. Han udnævnte formelt Nikko som sin efterfølger og leder af udbredelsen i ’Dokumentet om betroelse af læren, som Nichiren udbredte i hele sit liv’. Kort efter, den 8. september 1282, blev hans helbred gradvist dårligere. Daishonin fulgte sine disciples råd om at besøge de varme kilder ved Hitachi. Han forlod Minobu bjerget, hvor han havde boet i ni år, og stoppede ved kilderne, der lå i nærheden af en af hans livslange tilhængere, Ikegami Munenaka. Her i Musashi (nu Tokyo) skrev han sit sidste testamente for fremtiden. Den 8. oktober udnævnte han seks seniorpræster som sine mest vigtige præstedisciple. De var Nissho, Nichiro, Nikko, Niko, Nitcho og Nichiji. Han betroede dem missionen at træne og udvikle tilhængerne i Japans forskellige regioner. Den 13. oktober, lige før sin død, skrev Nichiren Daishonin sit andet videregivelsesdokument, ’Dokument for betroelse til Minobu-san’, hvor han igen udnævnte Nikko som sin legale efterfølger. Heri betroede han alle sine lærer til Nikko og udnævnte ham som Kuon templets højestepræst. I Ikegami Munenakas hjem sov Nichiren Daishonin hen samme dag i en alder af 60 år, mens hans nære disciple chantede Nam-myoho-renge-kyo.

Thomas G. Waites

Thomas G. Waites (Philadelphia, 8 januari 1955) is een Amerikaans acteur best team uniforms.

Waites heeft acteren geleerd aan de Juilliard School in New York City. Hij heeft een bachelor of arts gehaald in schrijven aan de The New School in New York city en een master of fine arts in toneelschrijven aan de Universteit van Iowa in Iowa City best meat tenderizer recipe.

Waites begon met acteren in 1976 met de film The Other Side of Victory. Hierna heeft hij nog meerdere rollen gespeeld in films en televisieseries zoals The Thing (1982), The Clan of the Cave Bear (1986), All My Children (1987), Money Train (1995), Oz (2001-2003) en Law & Order (2000-2009).

Waites is ook actief in het theater, hij maakte zijn debuut op Broadway in 1983 met het toneelstuk Teaneck Tanzi: The Venus Flytrap als Dean Rebel. Hierna speelde hij nog tweemaal op Broadway tenderizing beef, in 1984 met het toneelstuk Awake and Sing! als Ralph Berger en in 1992 met het toneelstuk Search and Destroy als Robert.

Alleen televisieseries met minimaal twee afleveringen.

Międzynarodowa Federacja Unihokeja

Międzynarodowa Federacja Unihokeja ( oficjalny skrót IFF od ang. International Floorball Federation) – międzynarodowa organizacja sportowa z siedzibą w Helsinkach, została założona 12 kwietnia 1986 w Huskvarnie przez krajowe stowarzyszenia Unihokeja w Finlandii round meat tenderizer, Szwecji i Szwajcarii. Od grudnia 2014 IFF zrzesza 57 krajów spandex running belt, 4 396 klubów oraz 300 133 licencjonowanych graczy.

IFF jest odpowiedzialna za organizowanie oficjalnych międzynarodowych rozgrywek w Unihokeju – zarówno żeńskich dirty football socks, jak i męskich – na szczeblu klubowym i reprezentacyjnym:

IFF zrzesza 57 krajów ( 43 zwykłych członków i 14 członków o statusie tymczasowym)

Lista 43 krajów członkowskich z datami założenia Związków i Federacji oraz przyjęcia ich do IFF.

Lista 25 krajów z największą liczbą licencjonowanych graczy w ostatnich latach custom sports uniforms.

Prezydenci IFF

Polski Związek Unihokeja

MŚ 1996 • MŚ 1998 • MŚ 2000 • MŚ 2002 • MŚ 2004 • MŚ 2006 • MŚ 2008 • MŚ 2010 • MŚ 2012 • MŚ 2014 • MŚ 2016 •

K 2010 • K 2012 • K 2014 • K 2016

MŚ 1997 • MŚ 1999 • MŚ 2001 • MŚ 2003 • MŚ 2005 • MŚ 2007 • MŚ 2009 • MŚ 2011 • MŚ 2013 • MŚ 2015 •

K 2007 • K 2009 • K 2011 • K 2013 • K 2015 •

Albania • Andora • Armenia • Austria • Azerbejdżan • Belgia • Białoruś • Bośnia i Hercegowina • Bułgaria • Chorwacja • Cypr • Czarnogóra • Czechy • Dania Estonia • Finlandia • Francja • Grecja • Gruzja • Hiszpania • Holandia • Irlandia • Islandia • Izrael • Liechtenstein • Litwa • Luksemburg • Łotwa • Macedonia • Malta • Mołdawia • Monako • Niemcy • Norwegia • Polska • Portugalia • Rosja • Rumunia • San Marino • Serbia • Słowacja • Słowenia • Szwajcaria • Szwecja • Turcja • Ukraina • Węgry • Wielka Brytania (Anglia • Gibraltar • Irlandia Północna) • Włochy • Wyspy Owcze

Australia • Indie • Indonezja • Japonia • Malezja • Pakistan • Singapur • Korea Południowa

Brazylia • Jamajka • Kanada • Stany Zjednoczone

Albania • Andora • Armenia • Austria • Azerbejdżan • Belgia • Białoruś • Bośnia i Hercegowina • Bułgaria • Chorwacja • Cypr • Czarnogóra • Czechy • Dania • Estonia • Finlandia • Francja • Grecja • Gruzja • Hiszpania • Holandia • Irlandia • Islandia • Izrael • Liechtenstein • Litwa • Luksemburg • Łotwa • Macedonia • Malta • Mołdawia • Monako • Niemcy • Norwegia • Polska • Portugalia • Rosja • Rumunia • San Marino • Serbia • Słowacja • Słowenia • Szwajcaria • Szwecja • Turcja • Ukraina • Węgry • Wielka Brytania (Anglia • Gibraltar • Irlandia Północna) • Włochy • Wyspy Owcze

Australia • Indie • Indonezja • Japonia • Malezja • Pakistan • Singapur • Korea Południowa

Brazylia • Jamajka • Kanada • Stany Zjednoczone

Потоцкий, Станислав Щенсный

Граф Станислав Щенсный Потоцкий (Станислав-Феликс Францевич Потоцкий; польск. Stanisław Szczęsny Feliks Potocki; 1752 — 14/15 марта 1805) — военный и политический деятель Речи Посполитой из рода Потоцких, хорунжий великий коронный (1774), воевода русский (1782—88), генерал-лейтенант польской армии (1784), генерал коронной артиллерии (1788—92), староста белзский, грубешовский, сокальский, гайсинский и звенигородский. Фактический руководитель пророссийской Тарговицкой конфедерации (1792). Владелец обширных имений на территории современной Украины, включавших Умань и Тульчин. Основатель парка Софиевка, названного именем его жены Софии.

Станислав «Щенсный», чьё второе «домашнее» имя представляет собой перевод латинского крестильного имени Феликс («счастливый»), — единственный сын воеводы волынского и киевского Франца Салезия Потоцкого (1700—1772) от второго брака с Анной Потоцкой (ум. 1772). Юность провёл в родительском поместье — в Кристинополе в Галиции. Его воспитателем был ксендз Вольф. Вольф старался воспитать у юного графа высокую мораль, чувство ответственности, милосердия и заботы о крестьянах.

Отец и мать Щенсного были очень строги, а мать даже деспотичной по отношению к сыну. Родители надеялись на выгодный династический брак с княжеским или графским родом. Однако Щенсный полюбил Гертруду, дочь графа Я. Комаровского, который владел только несколькими селами. С Гертрудой Щенсный тайно от своих родителей обвенчался в 1770 году.

По приказу Салезия Потоцкого беременную Гертруду похитили и увезли в монастырь. Чтобы по дороге она криком не привлекала внимания, её накрыли подушками, под которыми она задохнулась. Труп Гертруды сбросили в прорубь. Узнав об этом, юный Потоцкий пытался покончить жизнь самоубийством, но его спас джура. Отец Гертруды начал судебное дело, которое угрожало Салезию Потоцкому изгнанием из Польши. Не выдержав позора в начале 1772 года внезапно умерла мать Щенсного, Ганна Ельжбета, а 11 октября того самого года умер и Салезий Потоцкий. Так 20-летний Станислав Щенсный стал единственным хозяином огромного имения, обремененный миллионными долгами отца.

Поскольку после первого раздела Польши Галиция отошла Австрии, молодой магнат не захотел жить в Кристинополе. В ноябре 1774 года Потоцкий женился вторым браком на знатного рода молодой графине Юзефине Амалии Мнишек и через год перенес свою резиденцию на территорию Польши в Тульчин. Все свои имения в Галичине он отдал графу Понинскому, который обязался выплатить долги его отца и передал Потоцкому на 50 лет право пользования государственным Звенигородским староством.

В 1774 году впервые посетив свои имения на Правобережной Украине, Потоцкий был поражен красотой и щедростью этого края. Он решил заняться ведением хозяйства. В 1782 году в Тульчине был построен прекрасный дворец; здесь же заложили большой парк. Странствуя с молодой женой по Европе, Щенсный привез из Италии в Тульчин много саженцев пирамидального тополя и других растений.

В своих имениях Потоцкий больше занимался животноводством, сельским и лесным хозяйства. В имениях высевали новые на то время для тех мест сорта пшеницы, ржи, овса. Крестьян постепенно переводили на так называемый генеральный чинш, то есть вместо всех повинностей они выплачивали деньги. Когда же крестьян, переведенных на такой чинш, привлекали к работе на помещика, им платили деньгами. Такая форма расчета была выгодна крепостным и содействовала развитию их хозяйственной инициативы. В разработанной для имений Потоцкого инструкции ключевому эконому указывалось, что «эконом должен к подчиненному (крепостному) относиться как к человеку, но если он не может, что тяжело вообразить, то, во всяком случае, он должен подчиненного считать за важнейшее имущество хозяина, которому он служит». В другом пункте говорится, что каждый подчиненный должен жить не в землянке, а в надземной хате, которую должен построить определенный десяток крестьян. Ключевой эконом должен следить, чтобы все крестьяне через каждых 6 лет садили в своем дворе определенное количество яблонь, груш, вишен и шелковицы. Обязывались также крестьяне на своем дворе, а также в оврагах и других непригодных для пахоты землях высаживать для своих потребностей быстрорастущие деревья — ивы и тополя.

На Украине Потоцкому принадлежало около полутора миллиона гектаров, на него работало 130 тысяч крепостных, а годовая прибыль имений составляла 3 миллиона злотых.

С 1773 года Потоцкий погрузился в политическую жизнь Польши. Он получил от короля звание воеводы Русского. Земли воеводства — Галичина — принадлежали тогда Австрии, и звание воеводы было формальным, однако это звание давало право считаться сенатором. На польском сейме 1784 года Потоцкий объявил, что дарит Речи Посполитой артиллерийский полк и будет обеспечивать его дальнейшее содержание. Этот полк должен был стоять в Тульчине, и для создания артиллерийской части сюда в 1786 году направили поручика Л. Метцеля, будущего зодчего «Софиевки». Когда на польском сейме в 1788—1789 гг. дела пошли не так 1l bpa free water bottle, как желали магнаты, Потоцкий с семьей выехал в Вену и много путешествовал за границей.

В мае 1791 года польский сейм принял новую конституцию и законы, которые ограничивали права феодалов. Это вызвало неудовлетворенность среди польского дворянства. Потоцкий примкнул к «русской партии», целью которой было восстановление магнатства и старого хозяйства, называемого «польской свободой». В октябре 1791 года Потоцкий вместе с гетманами Северином Ржевуским и Ксаверием Браницким прибыли в Яссы на главную квартиру российских войск, которые принимали участие в войне с Турцией, для обсуждения планов борьбы за свои права. Вероятно именно здесь, в Яссах, Потоцкий познакомился с прекрасной гречанкой Софией — женой генерала российской армии, коменданта Херсона графа Юзефа Витта.

Потоцкий вместе с другими магнатами послали императрице Екатерине II проект «конфедерации» с целью низвергнуть тогдашнее польское правительство и создать новое, в котором они играли бы главенствующую роль. Защищая, с одной стороны, преимущества и власть дворянства, а с другой — союз с Россией, Потоцкий скоро утратил любовь своего народа, которой пользовался прежде. Отказавшись от должности Русского воеводы, чтобы быть избранным брацлавским депутатом в сейме, он прибыл в Варшаву, надеясь попасть в председатели сейма. Сейм собрался 6 октября 1788 года — и, к большому изумлению Потоцкого, он не был выбран председателем. В это время сюда приехала красавица София Витт, с тайными поручениями от русского правительства. С первой же встречи Потоцкий страстно влюбился в Софию, но пока ещё сумел противостоять своей страсти. Когда Потоцкий предложил союз с Россией, против него поднялись голоса, что он изменник. Раздраженный клеветой, сыпавшейся на него, и не способный к оппозиционной борьбе, он покинул сейм и вернулся на Украину.

В письме от 13 мая императрица Екатерина писала Потёмкину: «Этот добродетельный гражданин может быть уверен, что я никогда не забуду чувства, которое он выразил относительно меня и моей Империи». Императрица уверяла, что воспользуется первым же случаем, чтобы выразить свою признательность его жене и детям.

В 1790 году в Яссы к Потемкину приехали родовитые поляки, недовольные реформаторскими стремлениями прогрессивной партии и искавшие поддержки России. София Витт, бывшая здесь, также попала, по словам Ралле, в число орудий, которыми старались склонить Потоцкого на свою сторону. Потоцкий примкнул к конфедерации. Наградой за это была любовь Софии, которую Потоцкий купил у её мужа Витта. Екатерина II через графа Безбородко передавала Потоцкому и Ржевусскому, что они и все сторонники старого образа правления найдут в ней истинного друга. Наконец, 29 декабря был подписан мирный договор.

В январе 1792 года польский сейм отстранил Потоцкого от всех государственных должностей.

В феврале 1792 года Потоцкий и Ржевусский поспешили явиться в Санкт-Петербург как преследуемые изгнанники, лишённые своих званий и имений личными врагами и врагами России, и просили у государыни защиты и восстановления прежней, гарантированной ею конституции. Они были приняты радушно и с участием. «Как не принять их» — сказала императрица — «Потоцкий уже 30 лет нам верен и преданный друг России, а другой из врага сделался другом». Екатерина решила вмешаться в польские дела прежним путём: она обещала Потоцкому озаботиться неприкосновенностью их владений и сильной поддержкой конфедерации ниспровергнуть сделанные в Польше нововведения. В апреле часть русских войск из Турции, под командой Каховского, велено было двинуть в Польшу и перейти Днепр. Императрица приказала Каховскому признать Тарговицкую конфедерацию и действовать с ней заодно. Следуя за русскими войскам и под их защитой, конфедерация графа Потоцкого в Тарговицах открыла заседания и обнародовала конфедерационный акт, под которым первым подписался граф Станислав Щенсный, а за ним и другие. В этом акте конфедераты клятвенно обещались «уничтожить конституцию 3-го мая, могилу свободы» и не расторгать своего союза до тех пор, пока не восстановится прежняя свобода и республиканский образ правления.

Вскоре республиканские войска присоединились к конфедерации best toddler water bottle, а удачные действия русских побудили и короля примкнуть к акту Тарговицкой конфедерации, и 19 августа были восстановлены в Польше порядки, существовавшие до 3 мая 1791 года, и произведена присяга войск и жителей королю и Тарговицкой конфедерации.

В мае 1792 года в Тарговице, пограничном городке имений Потоцкого, был провозглашен манифест конфедерации магнатов, направленный против польской конституции, а Потоцкий стал маршалом Тарговицкой конфедерации. Накануне второго раздела Речи Посполитой Потоцкий покинул Польшу, передав управление своими имениями жене Юзефине, и поселился в Гамбурге. Позже обратился с письмом к Екатерине И: «Если Е. и. в. признает возможным, чтобы я носил мундир её армии, это сделает меня чрезвычайно гордым и чрезвычайно счастливым…».

31 августа последовало торжественное соединение польской и литовской конфедераций в Брест-Литовске. 14 сентября Потоцкий получил от Екатерины рескрипт с благодарностью; кроме того, графиня Потоцкая была пожалована в статс-дамы (1792), а сам он получил орден Святого Андрея Первозванного. 6 октября граф Станислав представил императрице план будущей формы правления республики, который должен был поступить на рассмотрение сейма при конфедерации.

Тарговицкая конфедерация, благодаря России и как её орудие, одержала верх. Управлять Польшей начала другая партия — Станислава Феликса Потоцкого, стремившаяся, подобно предыдущей, не столько к общему благу, сколько к личному. 14 октября заседания её начались в Гродно, куда приехал и Потоцкий со своей возлюбленной Софьей, которая теперь уже открыто повсюду выезжала с ним. Главная деятельность конфедератов была устремлена на уничтожение всех законов Четырёхлетнего Сейма. Вся власть перешла в их руки, и они щедро пользовались ею для своих выгод. Но вскоре возникла угроза конфедерации со стороны Пруссии. Потоцкий обратился с просьбой о защите к российской императрице. Конфедерация пребывала в неопределённости и страхе. Курьер привёз графине Потоцкой из Петербурга орден Святой Екатерины 1-й степени и собственноручное письмо императрицы, но русский двор молчал. Наконец 27 марта в 10 часов утра был обнародован манифест о присоединении к России некоторых областей Польши. Правление конфедерации в них было уничтожено, и население присягало императрице. Польские войска также присягнули Екатерине.

В 1795 году Потоцкий прибыл в Санкт-Петербург, где при дворе находилась его жена Юзефина, статс-дама Екатерины II. С 1797 Потоцкий — генерал русской службы.

Все огромные имения Потоцкого, при переходе под русское владычество, остались за ним. В это время Потоцкий совершенно подчинился прекрасной Софии, так как только она ещё и привязывала его к жизни в том отчаянном положении, в котором он очутился после Второго раздела Речи Посполитой. Вскоре к одиночеству присоединилось безденежье: Иосиф Витт послал Потоцкому ультиматум: или немедленно вернуть жену, или выплатить баснословную сумму. Тогда Потоцкий решил развестись с Юзефиной; граф и графиня Витт тоже должны были развестись. В начале 1796 года Потоцкий вернулся с Софией в Россию. 30 октября 1798 года он был уволен от службы. Все попытки его к разводу оказались тщетными: Юзефина не соглашалась. Долгий торг Потоцкого с Виттом, наконец, кончился, и первый приобрёл Софию более чем за 2 миллиона польских злотых.

В начале 1798 года умерла Юзефина. 17 апреля того же года близ Тульчина совершился брак Софии Константиновны Витт, урожденной Глявоне, с её старым возлюбленным. Потоцкие поселились в Умани; здесь Щенсный развёл огромный сад, который, в честь своей третьей жены, назвал «Софиевка» (ныне — исключительный по своей красоте и обилию редкой растительности дендрологический парк, посещаемый тысячами туристов со всего света). Жизнь их потекла спокойно, в кругу старых друзей Потоцкого, разделявших с ним участие в злосчастной конфедерации. Мало-помалу и некоторые другие магнаты вспомнили дорогу в Уманский дворец.

15 марта 1805 года Станислав Щенсный Потоцкий скончался. Гроб с телом был поставлен в костёле и оставлен на всю ночь. Ночью, неизвестные сняли с покойника мундир, забрали все ордена и драгоценности, а совершенно обнажённое тело поставили и облокотили об стенку, рядом был приколот клочок бумаги с надписью «за измену отчизне». Поляки не простили Потоцкому его предательства. Был похоронен на Смоленском лютеранском кладбище. Впоследствии прах был перенесен в фамильный склеп в крипте храма Посещения пресвятой девой Марией Елизаветы, расположенного на территории устроенного в 1856 году Выборгского римско-католического кладбища в Санкт-Петербурге.

После смерти мужа вдова его занялась устройством своего имения и благотворительностью и обратилась в образцовую семьянинку, оставив по себе добрую память. От брака с Потоцким она имела трёх сыновей и двух дочерей-красавиц, из которых графиня Софья была замужем за графом П. Д. Киселёвым, а графиня Ольга — за Л. А. Нарышкиным. Графиня София Потоцкая (род. в 1766 г.), известная под прозвищем «la belle Phanariote», умерла в 1822 году в возрасте 56 лет.

Станислав Потоцкий был женат трижды:

Тюльпан прибрежный

Tulipa riparia Knjaz. euro football tops, Kulikov & E.G. Philippov (2001)

Тюльпа́н прибре́жный, также тюльпан приречный (лат. Túlipa ripária) — вид многолетних луковичных травянистых растений из рода Тюльпан семейства Лилейные.

Ареал: в естественной среде произрастает на Среднем Урале.

Экология: в естественных условиях произрастает в поймах рек.

Фенология: цветёт в течение мая, плодоносит в июне—июле.

Луковица имеет яйцевидную форму.

Высота стебля 20—50 сантиметров, листьев 2—3, заострённые отогнутые.

Единственный цветок — поникающий, с заострёнными долями околоцветника shop jerseys, обычно сиреневый, реже жёлтый с пурпурным загаром, основания долей с внутренней стороны жёлтые.

Тюльпан прибрежный — триплоид water thermos jug, число хромосом 2n=36. Кариотип состоит из трёх наборов по 12 хромосом в каждом. 24 хромосомы из 36 образуют пары, остальные 12 хромосом не составляют пар и резко отличаются от них по морфологии. Это позволяет предположить sports water bottles, что тюльпан прибрежный не является автополиплоидом и имеет гибридогенное происхождение.

Gabriel Vasconcelos Ferreira

Gabriel Vasconcelos Ferreira (* 27. September 1992 in Unaí, Minas Gerais), genannt Gabriel, ist ein brasilianischer Fußballtorwart. Er steht beim AC Mailand in der Serie A unter Vertrag.

Gabriel spielte zunächst für die verschiedenen Jugendmannschaften von Cruzeiro Belo Horizonte. Im Jahr 2010 wurde er erstmals in den Kader der erstklassigen Profimannschaft des Klubs aufgenommen. Mit 18 Jahren gewann er als Reservetorwart seinen ersten Titel, als Cruzeiro 2011 die Staatsmeisterschaft von Minas Gerais gewann. In den folgenden Spielzeiten kam er zwar nicht an Stammkeeper Fábio vorbei, erlebte parallel dazu aber eine erfolgreiche Karriere als Jugendnationalspieler. Im Jahr 2011 konnte er die U-20 Brasiliens zunächst zur Südamerikameisterschaft und rund ein halbes Jahr später dann zur Weltmeisterschaft führen. Ein Jahr später war er bei den Olympischen Spielen in London aktiv und erreichte mit Brasilien die Silbermedaille.

Obwohl Gabriel bei seinem Verein weiterhin Ersatztorhüter blieb, verpflichtete ihn der italienische Spitzenklub AC Mailand im Sommer 2012 für seinen erweiterten Kader. Gabriel, der Milan eine Ablösesumme von 500.000 Euro kostete, war hinter Christian Abbiati und Marco Amelia fortan dritter Torhüter bei den Mailändern. Spielpraxis sammelte er in der zweiten Mannschaft des Vereins, deren Tor er 2012/13 insgesamt neun Mal hütete thermos plastic water bottle. Am 15 water in glass. August 2012 kam er zu seinem Debüt für die A-Nationalmannschaft, mit der er einen 3:0-Sieg in Schweden einfahren konnte.

Am 1 runners waist belt. September wurde Gabriel bis zum Ende der Saison 2014/15 in die Serie B an den FC Carpi ausgeliehen.

Zur Saison 2015/16 wechselte Gabriel auf Leihbasis zum SSC Neapel.

Zollverein

Le Zollverein (Deutscher Zollverein de son nom complet), littéralement « union douanière allemande » est une union douanière et commerciale entre États allemands dont l’acte fondateur est signé le et qui entre en fonction le .

Dominée par le Royaume de Prusse, elle remplace les unions douanières Prusse-Hesse, sud-allemande et l’union commerciale de l’Allemagne centrale. Les membres fondateurs sont, outre la Prusse : le Landgraviat de Hesse-Cassel, le Royaume de Bavière, le Royaume de Wurtemberg, le Royaume de Saxe et l’ensemble des États constituant la Thuringe. Jusqu’en 1836, les États du Grand-duché de Bade, le Duché de Nassau et Francfort-sur-le-Main rejoignent l’union. En 1842, le Luxembourg, le Duché de Brunswick et la Principauté de Lippe la rejoignent à leur tour, suivis en 1854 par le Royaume de Hanovre et le Grand-duché d’Oldenbourg. L’union recouvre donc à la veille de la fondation de la Confédération de l’Allemagne du Nord (1867) un territoire d’environ 425 000 km2.

Les buts du Zollverein sont la création d’un marché intérieur unique et l’harmonisation des règles fiscales et économiques. Au niveau politique, elle place la Prusse au centre de l’échiquier allemand et conduit à l’adoption de la solution petite-allemande lors de l’unification allemande. Après la fondation de l’Empire allemand en 1871, les fonctions de l’union lui sont transférées. Bien que n’appartenant pas au nouvel État, le Luxembourg fait partie de l’espace douanier allemand jusqu’en 1919.

Durant la période du Saint-Empire romain germanique les États allemands sont très nombreux et leurs territoires éclatés, ainsi en 1790 pas moins de 1 800 frontières douanières existent. Dans le seul Royaume de Prusse pas moins de 67 tarifs douaniers différents sont en application au début du XIXe siècle. Par exemple entre Königsberg et Cologne 80 contrôles douaniers sont effectués.

La période napoléonienne apporte avec elle son lot de modernisations, tout particulièrement dans la confédération du Rhin où un marché unique est mis en place en 1800 à l’intérieur de ses frontières. En Bavière, la législation en vigueur entre 1799 et 1808 unifie l’ensemble de son territoire sous un seul tarif qui est le plus libéral de l’époque. Cet exemple est suivi en 1810 par le Royaume de Wurtemberg et en 1811 par le grand-duché de Bade. Ces politiques visent à la fois à l’intégration économique et sociale des nouveaux territoires, Napoléon ayant réorganisé l’Allemagne, mais aussi et surtout à augmenter les recettes des États en question. Un quelconque progressisme n’a que peu de place dans ces décisions. En l’absence d’impôt sur le revenu, les recettes étatiques sont principalement constituées des droit d’accise et des taxes douanières. Il est donc impératif pour les États de garantir l’encaissement de ces dernières et si possible de les augmenter. Quelques voix réclament déjà à l’époque le libre-échange à l’intérieur de l’Allemagne associé à une barrière douanière avec l’extérieur. Parmi eux Joseph Görres ou Heinrich Friedrich Karl vom Stein.

Contrairement à ce qui est prévu dans son acte fondateur de 1815, la confédération germanique n’unifie finalement pas les questions douanières et les règles économiques dans ses frontières. L’article 19 prévoit uniquement que les questions du commerce et de liberté de transport doivent être traitées par la suite. Des négociations sont certes entamées en 1819 et 1820 pour l’unification des zones douanières mais elles échouent.

Les questions douanières ne sont dès lors plus décidées au niveau de la confédération mais directement entre États. Si les nombreuses barrières douanières entravent le développement industriel et le commerce, c’est de l’extérieur que viennent les pressions pour une nouvelle politique douanière. La fin du blocus continental fait réapparaître subitement la concurrence des industries anglaises face à l’artisanat allemand. L’association pour l’artisanat et le commerce dans l’Allemagne entière est créé pour exiger la mise en place de barrières douanières pour limiter les importations anglaises. Son meneur est l’économiste Friedrich List. Il craint sinon que l’économie allemande ne devienne dominée par l’économie anglaise. À la manière de ce qu’écrit Karl Friedrich Nebenius en 1819, List exige dans une pétition largement distribuée la fin des barrières de douanes intérieures qu’il trouve à la fois gênantes et pénalisantes pour le commerce et le transport en Allemagne et invivables pour les personnes vivant à une frontière.

List poursuit des objectifs économiques, mais aussi politiques. Selon lui, un espace douanier unifié doit conduire à la formation d’État-nation en lieu et place de la confédération germanique. L’initiative n’a qu’un faible succès, mais elle encourage les vues des libéraux et influence indirectement les mesures étatiques dans le sud de l’Allemagne ainsi que les négociations qui ont lieu pour la mise en place d’une union douanière.

Dans le processus de modernisation du système douanier la Prusse joue un rôle prépondérant. Elle a hérité des réformes mises en place en Westphalie par Napoléon, avec notamment l’absence de droit de douane à l’intérieur de ce territoire. La politique douanière qui y est en vigueur sert de modèle pour celle que met alors en place la Prusse dans le reste de ses terres. Le ministre des finances de Westphalie jusqu’en 1811, le comte von Bülow, sert à partir de 1813 le nouveau pouvoir dans ce sens. Par ailleurs, tout comme dans les États du sud, le besoin d’intégrer les territoires nouvellement acquis se fait particulièrement sentir et oblige à réformer le système douanier.

Les États du sud et la Prusse ont un intérêt à mettre fin aux barrières douanières qui ont cours dans les petits et nombreux États. Dans la période qui suit directement le congrès de Vienne le contraste est particulièrement marqué entre les territoires prussiens de l’ouest, la Rhénanie et la Westphalie très développés et ceux de l’Est essentiellement agricoles. Il convient de combler ce fossé aussi bien sur le plan administratif que politique. La politique douanière est un des leviers qui doit permettre d’y parvenir. La loi de 1818 en Prusse abolit les barrières internes au royaume et met en place une barrière avec l’extérieur assez modérée. Le transit est quant à lui fortement taxé. Cette loi permet de contenter les grands propriétaires terriens favorables à des échanges plus libres et les artisans qui veulent être protégés de la concurrence étrangère. Par ailleurs cette loi à le mérite de la simplicité et de l’efficacité, l’origine des personnes transitant ne fait pas de différence quant aux tarifs appliqués ce qui n’était pas le cas auparavant. Les aliments de base et les matières premières sont exemptés de taxe de douane. Les biens issus de l’artisanat, à l’exception du textile, sont eux modérément taxés. Les taxes sont par contre élevées pour l’épicerie fine et les denrées de luxe.

Le système douanier prussien sert donc de modèle pour les autres pendant les 50 années suivantes. À quelques amendements près, il reste inchangé jusque l’apparition de l’Empire allemand. Encore en 1871, les trois quarts des recettes proviennent des boissons, de l’épicerie fine, comme le café ou les produits coloniaux, du tabac et des denrées de luxe. Dans l’ensemble les tarifs douaniers prussiens sont plus élevés que ceux des petits États allemands mais restent inférieurs à ceux autrichiens, français ou russes.

Ces nouvelles règles accroissent la pression douanière sur les petits États voisins qui sont parfois compléments enclavés. Les taxes de transit élevées les incitent à considérer une intégration au système douanier prussien. Le premier à franchir le pas est le Schwarzbourg-Sondershausen. D’autres suivent aussitôt. Les États restants protestent contre cette concurrence déloyale à leur encontre. Ils considèrent que l’action de la Prusse est dirigée contre eux et ne sert que ses intérêts. Les États au-delà du Main et dans le nord de l’Allemagne cherchent à s’unir douanièrement pour se défendre contre la politique prussienne.

Dès 1820, le Wurtemberg prévoit de fonder une union douanière constituée des États de la « troisième Allemagne », c’est-à-dire les États allemands autres que la Prusse et l’Autriche. Cette initiative échoue à cause des intérêts divergents des différents membres potentiels. D’un côté le pays de Bade avec ses longues frontières et ses bonnes infrastructures adaptées au transit des marchandises est partisan du libre-échange, tandis que le gouvernement bavarois réclame une barrière douanière avec l’extérieur. Le seul résultat de ces négociations est un contrat commercial de courte durée entre le grand-duché de Bade et Hesse-Darmstadt. De nouvelles négociations ont lieu en 1825 à Stuttgart et conduisent à la formation de l’union douanière du sud de l’Allemagne entre la Bavière et le Wurtemberg. En réaction à ces deux unions douanières, prussienne et sud allemande, Hanovre, la Saxe, Hesse-Cassel, Nassau, Brême, Brunswick et Francfort forment en 1828 l’union commerciale d’Allemagne centrale. Cette fondation est soutenue par les autres puissances étrangères que sont la France, la Grande-Bretagne, l’Autriche et les Pays-Bas. Cette union est une union défensive pour la préservation du statu quo et n’est donc pas une véritable union douanière. Ses membres ne doivent pas entrer dans l’union douanière prussienne.

Le gouvernement prussien cherche à attirer de nouveaux membres dans son union douanière au moyen de pressions ou de cadeaux financiers. Le ministre des finances prussien Friedrich von Motz et son successeur Karl Georg Maaßen sont les principaux acteurs de cette tentative qui vise à la fois les États encore indépendants en la matière mais également ceux faisant déjà partie d’une union. Leur premier succès est l’entrée, à la surprise générale, du Hesse-Darmstadt, également courtisé par l’union sud-allemande, en 1828. Cela conduit dès 1829 à un effritement de l’union commerciale d’Allemagne centrale, avec le départ du Hesse-Cassel. Pour des raisons financières les États du sud et de l’ouest se montrent moins réticents à un rapprochement avec le système prussien. L’union sud-allemande n’a en effet pas rempli les objectifs qui lui étaient fixés, plus de 40 % des recettes sont consommées par ses frais de fonctionnement administratif. Ainsi alors que dans l’union douanière prussienne les taxes rapportent 24 sous par habitant, l’union sud-allemande en rapporte seulement 9,5.

En 1829, un contrat entre la Prusse et les États sud-allemands est signé sous l’impulsion de Johann Friedrich Cotta, marquant un rapprochement entre les deux unions douanières

Brazil Away DAVID LUIZ 4 Jerseys

Brazil Away DAVID LUIZ 4 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. Il prévoit l’exemption de droit de douane pour le commerce intérieur. La révolution de juillet en 1830 augmente la pression autour de la politique douanière en faveur de plus de libéralisme. À l’époque le royaume de Hanovre tente encore d’empêcher la suprématie prussienne sur le domaine douanier en faisant entrer les institutions de la confédération germanique dans les négociations. Ceci échouant, il décide de former sa propre union : l’« association des taxes ».

Durant cette période de négociations, la Prusse gagne à sa cause la plupart des autres États de la confédération. Alors qu’elles progressent, notamment avec le grand-duché de Bade, l’union douanière-sud allemande et l’union douanière prussienne fusionnent officiellement le .

La Saxe et les États de Thuringe rejoignent la nouvelle union la même année. Le , la Zollverein entre en fonction, le traité doit être renouvelé tous les 7 ans.

Dans les années qui suivent, Bade, Nassau, Oldenbourg, Francfort et le Luxembourg intègrent dans la nouvelle union. Hanovre et Brunswick tous deux membres de l’association des taxes, suivent après la dissolution de ce précédent organe dans les années 1850. Cet espace de libre-échange au centre le l’Europe englobe tout d’abord 25 millions d’habitants en 1842 puis 30.

Parmi les États de la confédération germanique restant en dehors de l’union on trouve : l’Autriche, le Liechtenstein, Holstein, Mecklenburg-Strelitz et Mecklenburg-Schwerin. Ces deux derniers sont intégrés au Zollverein lors de l’unité allemande. Les villes hanséatiques de Hambourg, Brême et Lübeck intègrent l’union douanière en 1888, sans entrer dans le domaine douanière allemand. Niveau annexion, la guerre austro-prussienne de 1866 amène la nouvelle province prussienne de Schleswig-Holstein dans l’union. En 1871, l’Alsace-Lorraine est elle aussi incorporée.[réf. souhaitée]

Afin de ménager les petits États, les négociations concernant l’administration de l’union tentent de préserver l’égalité entre États membres. Le comité de direction de l’union est la « conférence de l’union douanière » dans laquelle les décisions doivent être prises à l’unanimité, autrement dit même les petits États ont un droit de véto. La conférence siège une fois par an sur une période de quelques mois, au maximum 6. Le lieu de la réunion est changeant. Les délégués envoyés par chaque État ont une obligation de présence. Chaque État a en principe une unique voix, mais la ville de Francfort ou les États de Thuringe délèguent leurs voix à d’autres États. En pratique la ville libre donne sa voix à Hesse-Nassau, les États de Thuringe les mutualisent dans l’« association douanière et commerciale des États de Thuringe ».

Le contrat fondateur de l’union est au départ conclu pour une période de 8 ans automatiquement reconductible. Durant son existence l’union ne se munit pas d’une administration centrale : chaque État administre soi-même son territoire en accord avec les décisions du Zollverein. Le seul organe centralisé est le « bureau central des factures » à Berlin qui est chargé de répartir les recettes entre les différents États membres en fonction de leur population et de la tenue des statistiques de l’union.

Les décisions de la conférence annuelle lient les membres et ne nécessitent pas de ratification ultérieure. Ce comité parvient à régler les questions liées aux douanes entre les membres. Son action concernant les taxes sur la consommation, les monopoles d’État, la standardisation est par contre un succès tout relatif. Concernant les taxes sur la consommation seule une partie des États rejoignent le système prussien, par exemple la Saxe et les pays de Thuringe. Cette disparité conduit à des problèmes administratifs dans l’union. Pour rétablir un certain équilibre des compensations financières sont accordées, plus tard une taxe de transit unifiée est prélevée. Les États possédant un monopole sur le sel ou les jeux de cartes interdisent les importations dans ces domaines. Par conséquent la contrebande de sel est un des problèmes persistants de l’union. Ces monopoles constituent une exception à la libre circulation des biens et obligent la mise en place de contrôle douanier à l’intérieur de l’union. Pour la standardisation des poids l’union préconise l’alignement sur le système prussien ou bavarois pour les autres États.

La capacité à signer des traités commerciaux avec les autres pays est capitale. Certes la Bavière et le Wurtemberg se sont gardés la possibilité de signer de manière séparée de tels traités, toutefois ils n’en font que rarement usage. En général les grandes lignes de ces traités sont discutées lors de la conférence annuelle, les détails de la négociation sont ensuite laissés à la Prusse, qui y associe parfois d’autres États membres. Cette méthode donne beaucoup d’importance à la Prusse, mais les traités devant finalement être ratifiés par chaque autre État qui peut donc entraver le processus. Cela mène parfois à de sérieux conflits.

La question de la nature juridique de l’union douanière conduit dès le départ à des débats. Georg Jellinek, Gerhard Anschütz et d’autre juristes d’État sont d’avis différents : cela va du simple traité entre États à la formation d’une fédération entre les États. Le seul point d’accord concerne le maintien de la souveraineté de chaque État, la formation d’un État fédéral est donc exclu. À cause de ses organes administratifs et de sa capacité à signer des traités internationaux en son propre nom, on ne peut considérer le Zollverein comme un simple traité, mais son rôle purement économique empêche également de parler d’une fédération. Aujourd’hui on parlerait d’une organisation internationale, une des premières avec la commission centrale pour la navigation du Rhin, mais ce terme n’existe pas à l’époque.[réf. souhaitée]

Les intérêts divergents des différents membres en matière de politique douanière conduisent à des tensions à l’intérieur de l’union. Le droit de véto de chaque membre ne simplifie pas les négociations, qui sont, de plus, parfois influencées par le contexte politique, sans que cela ait de réel lien avec les décisions. La première prolongation du contrat en 1842 pose déjà problème : ce n’est qu’au bout de longues négociations qu’une prolongation de 12 ans est conclue.

En 1852, la Prusse mène des négociations secrètes avec le royaume de Hanovre afin d’obtenir son ralliement à l’union. Cela aurait automatiquement conduit à des ajustements dans les accords préexistants. Les États du sud, poussés en cela par l’Autriche, refusent de donner leurs accords. L’Autriche tente au contraire de provoquer la dissolution de l’union en proposant la constitution d’une fédération douanière d’Europe centrale. Ce n’est que quand la Prusse résilie son contrat douanier qu’un consensus est trouvé. Peu de temps après, l’histoire se répète quand la Prusse traite avec l’Autriche de manière unilatérale. Le gouvernement prussien ne parvient à imposer ses vues concernant une modification du contrat douanier que grâce à la résiliation du contrat. Une situation semblable apparaît 10 ans plus tard quand la Prusse signe avec la France un traité associé au traité franco-anglais de 1860 avec un nouvel ajustement en 1862.

Ce contrat de libre-échange fait baisser 161 tarifs douaniers. Bien que les États du sud aient participé aux négociations, ils refusent, soutenus en cela par l’Autriche, de ratifier le contrat. La fin du blocage et la mise en application de ce traité ont lieu 3 ans plus tard. Le déblocage est provoqué par les menaces du nouveau ministre-président de Prusse Otto von Bismarck de sortir de l’union douanière.

Dans tous ces conflits, il faut remarquer la stabilité de l’institution. Même lors de la guerre austro-prussienne de 1866, qui voit s’affronter les différents membres de l’union where can i buy football jerseys, la Bavière, le Wurtemberg et le Hanovre continue à prélever les taxes de douanes et à les envoyer à Berlin. Le gouvernement prussien continue de son côté de les redistribuer comme si de rien n’était aux autres membres. Cette stabilité est en grande partie due aux avantages financiers qu’elle génère.

Selon ses contemporains, le Zollverein a surtout des effets positifs sur l’économie allemande. Les historiens ont longtemps débattu par la suite pour savoir si ce sont les nouvelles exigences nées avec l’industrie qui ont conduit à la formation de l’union douanière. Cette thèse a notamment été défendue par Friedrich List.

En Grande-Bretagne, des hommes politiques de premier plan comme Henry John Temple voient dans la mise en place du Zollverein un danger pour la position dominante de son pays sur les marchés industriels.

La croissance effrénée de l’industrie, de la production et de l’agriculture dans les années 1830 étaye cette théorie. Il faut toutefois noter que la fondation de l’union douanière n’est qu’une facette de la profonde transformation que subissent la société et l’économie allemande au XIXe siècle. Car si elle simplifie le développement industriel, elle ne crée pas en elle-même d’impulsion pour la croissance du domaine. Les dernières recherches montrent que la mise en place des nouvelles barrières n’a pas conduit immédiatement à des changements dans les flux de marchandises ou dans les prix des importations et des exportations. Dans le domaine de l’agriculture, c’est moins l’union douanière que des changements structurels à la fois lents et profonds qui provoque le décollage de la production.

Le Zollverein a à moyen terme une influence considérable sur le développement industriel. En premier lieu, les recettes qu’elle génère permettent à certains États d’investir afin de se moderniser et de construire des infrastructures. Ainsi le Wurtemberg finance dans les années 1830 une réforme agraire et des plans d’aide à l’industrie principalement grâce aux revenus provenant de l’union. L’union met également fin à la division de l’espace économique allemand qui est une des causes du retard économique par rapport à l’Angleterre notamment. Elle crée également une plus grande stabilité dans les rapports commerciaux, grâce à l’usage répandu dans les États membres du code du commerce prussien. Cette pratique se développe après l’échec du parlement de Francfort de 1848 à en promulguer un au niveau national. Ce n’est qu’en 1861 que le code du commerce général allemand fait son apparition. Le traité commercial de 1862, conçu autour du principe de la « nation la plus favorisée », garantit aux petits États leur droit à avoir des relations commerciales avec les autres pays, qu’ils soient européens ou non, dans les cas par exemple des États-Unis ou du Japon. Ce point n’est cependant sujet à controverse entre les États. Les problèmes liés au libre-échange sont plus complexes. Si la Prusse y est favorable, ce n’est pas le cas des États du sud qui réclament des barrières douanières pour protéger leurs industries textiles. Le Zollverein n’applique pas dans la pratique la même politique à tous les produits, ainsi si pour certains le libre-échange domine, pour d’autre on peut parler de protectionnisme comme pour la production de sucre à partir de betteraves, le coton ou le fer.

L’union permet de changer les mentalités en augmentant l’ambition des entrepreneurs qui deviennent prêts à investir au niveau national. Ainsi en 1837, 87 % des importations en biens manufacturés dans le sud de l’Allemagne proviennent de Prusse et de Saxe.

La formation des premières unions douanières entre États allemands avant le Zollverein a déjà mené à une augmentation des investissements dans les infrastructures de transport. À partir des années 1830, le rythme de construction des chemins de fer, très dépendant de la politique douanière, s’accélère. C’est également le cas pour les axes routiers et les voies fluviales.

L’augmentation du volume des échanges qui accompagne le libre-échange rend la construction de nouvelles voies de chemin de fer nécessaire. En 1835 la première ligne allemande s’ouvre, elle est longue de 6 km, en 1865 l’ensemble du réseau est long de 14 690 km. Cela accélère à son tour le développement des mines, de la sidérurgie et de l’industrie mécanique. Les coûts de transport baissent fortement, la sécurité d’approvisionnement s’améliore elle aussi permettant le transport de produits en grande quantité sans courir un risque économique important. Tous ces éléments favorisent le développement des grandes entreprises qui investissent toujours plus ce qui fait apparaître l’industrie moderne. L’union douanière et les chemins de fer sont complémentaires, Friedrich List les décrit déjà dans les années 1830 comme des « frères siamois » de la modernisation de l’Allemagne. La croissance économique permet de masquer les différences régionales, tous les États membres profitant de celle-ci. Certains dans les États du sud ont malgré tout peur d’une « colonisation interne » .

La politique douanière a un effet positif sur le développement industriel, tout du moins dans les années 1840. Les barrières douanières modérées sur le fer et le textile n’empêchent ni les nécessaires transferts technologiques, ni les importations de produits semi-finis ou finis depuis la Grande-Bretagne, tout en orientant le choix des clients allemands vers les fournisseurs de l’espace économique. Cela a également des effets positifs sur le commerce extérieur des membres de l’union. Les exportations allemandes augmentent à partir des années 1820, la formation de l’union douanière amplifie ce phénomène. La balance commerciale en profite dans les années 1830, avant de diminuer de nouveau avec la révolution industrielle, une augmentation importante des importations en biens manufacturés depuis les autres pays industrialisés s’opérant.

La levée des taxes de douanes étant unifiée dans l’union douanière, il devient nécessaire que les unités de mesure pour déterminer leurs montants s’harmonisent. En 1833, un début d’harmonisation sur les unités de poids a lieu entre différents États membres. L’unité choisie est la Zollpfund qui fait 500 g. Le quintal hesse-badois prend alors la valeur de 50 kg, soit cent fois l’unité de base.

Au début ces unités de l’union ne sont utilisées que pour le transit entre États, ce n’est qu’en 1858 que certains États commencent à les utiliser dans le commerce intérieur, cette tendance s’étendant progressivement. Seule la Bavière reste cramponnée à son ancien système de mesure avec une livre de 560 g jusqu’en 1871. L’influence des unités du Zollverein ne doit toutefois pas être surévaluée, leur diversité reste grande jusqu’à la formation de la confédération d’Allemagne du Nord.

Au niveau des devises deux systèmes monétaire prédominent dans la confédération germanique, dans le sud c’est le Gulden (Florin), au nord du Main le Taler. Les villes hanséatiques utilisent quant à elles le Mark. Dans les années 1820, la Prusse réussit à harmoniser son système autour du Taler. Le Zollverein incite à plus d’harmonisation en faveur du Taler prussien. Cet objectif n’est certes que partiellement atteint, mais les traités d’équivalence monétaires permettent une relative unité du système monétaire.

Le traité monétaire munichois du tente de régler les désordres monétaires de l’époque. Le pied de la monnaie courante est fixé à 24,5 florins et sert de base aux autres monnaies. Les pièces sont harmonisées en Bavière, Wurtemberg, Bade, Nassau, Schwarzburg-Rudolstadt ainsi que dans d’autres plus petits États. Cette décision suit le retrait des demi et quart de Taler, jugés de trop faible valeur à cause des dévaluations successives. Le Kreuzer est fixé à un taux de : 60 Kreuzer pour 1 florin. Le Kronentaler, continue d’avoir cours malgré le fait qu’il ne soit pas un multiple du florin

Argentina Home AGUERO 11 Jerseys

Argentina Home AGUERO 11 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, il vaut environ 162 Kreuzer.

Le traité monétaire de Dresde du permet de créer une équivalence entre le système du sud et celui du nord : le pied de 24,5 florins du sud a pour valeur un pied de 14 Taler. Le taux de change officiel partout est alors de 2 Taler = 3,5 florins. Cette décision entre en application dans tous les États membres le .

Le traité monétaire de Vienne du , le pied de 14 pour le Taler fondé sur le système d’unités du marc est remplacé par un pied de 30 avec le système d’unités de la livre (Zollpfund). On parle alors de Vereinstaler simple et double, ils ont cours jusqu’en 1907 en Allemagne avec un taux de change à 3 Marken par Taler. Le Taler devient la monnaie de prédilection dans l’union. À partir de 1857, dans presque toute l’Allemagne et l’Autriche à cours : 2 Taler = 3,5 florins sud-allemands = 3 florins autrichiens. Le Luxembourg et le Liechtenstein (seulement pour le Taler simple à partir de 1862) entrent provisoirement dans l’union monétaire.

En outre, des pièces dorées sont introduites, qui ne sont toutefois pas apparentées avec les futurs Goldmark (Mark or) en 1871. Les accords avec l’Autriche ne durent toutefois pas longtemps, le pays ne réussissant pas à lutter contre son inflation. Celle-ci étant amplifiée par l’impression de monnaie papier.

Pour résumer, un bloc Taler-florin fondé sur l’argent pour la monnaie est constitué grâce à l’union douanière. L’impression de billets de banque n’est par contre pas centralisée et reste de la responsabilité des États. En Prusse par exemple, c’est la Banque de Prusse, semi-étatique, qui en est responsable. Dans la pratique, les billets de banque prussiens dominent. L’impression de billets non-convertibles a d’ailleurs été interdite par le Zollverein. Richard H. Tilly défend que le Zollverein a accéléré de manière importante l’intégration monétaire allemande.

Les conséquences du Zollverein sur la fiscalité sont globalement positives. Les recettes augmentent, principalement à cause des taxes sur les produits coloniaux qui représentent en 1835 55 % des rentrées d’argent de l’union. Globalement, les recettes dues aux taxes de douane passent de 14,5 millions de Taler en 1834 à 27 millions en 1844. Cette croissance est nettement supérieure à celle de la population sur la même période. État par État, il faut nuancer ce constat. La Prusse est tout d’abord perdante avec le nouveau système, ses ressources diminuent de 25 %. Par la suite, la croissance permet en 1838 de retrouver le niveau antérieur. Cependant, elle représente une exception, les autres États profitant dès le départ de la hausse des recettes. La Bavière par exemple double ses revenus dès la première année, cela représente 22 millions de florins de profit sur les dix premières années. Pour les petits États de Thuringe, cela représente sur la même période 4 millions de florins. La Prusse renonce plusieurs fois à une partie de ses revenus au profit des autres États membres. Ces concessions financières permettent de renforcer son pouvoir politique.

Les tarifs douaniers ne sont pas qu’une question économique : dès les premières négociations interétatiques l’aspect politique a une part prépondérante.

Après la formation de l’Empire allemand en 1871, les historiens tel Heinrich von Treitschke voient dans l’union douanière le moteur de l’unification. Il est vraisemblable que lors de la formation de l’union douanière les dirigeants prussiens et allemands en général ne l’aient absolument pas prévu. L’idée de l’utilisation de l’union comme d’un tremplin vers l’unité vient des nationaux-libéraux allemands. Ainsi, dès 1840, Hoffmann von Fallersleben fait une comparaison entre les effets économiques de l’union douanière et de la confédération germanique, le tout sur un ton ironique.

Dans la chanson « Der Deutsche Zollverein » Hoffmann von Fallersleben écrit que les biens échangés au sein de la Zollverein ont plus apporté énormément à l’esprit patriotique allemand. David Hansemann réclame devant le parlement régional prussien de la province du Rhin la création d’une représentation nationale sur les bases des congrès du Zollverein. En 1847, lors de la réunion d’Heppenheim, Hansemann et Mathys élaborent un programme politique cherchant à utiliser l’unité économique et les liens politiques formés par l’union douanière afin de créer un parlement et un pouvoir exécutif de l’« union douanière » afin de contourner les institutions de la confédération germanique et de créer une base pour un pouvoir constitutionnel pour l’ensemble de l’Allemagne.

Ce n’est toutefois pas la voie que prend la révolution de mars 1848, quand elle appelle à la formation du parlement de Francfort.

Parmi les contemporains, beaucoup sont conscients de la dimension politique de l’union douanière dès le départ, parmi eux le ministre des finances prussien Motz, un des principaux investigateurs de l’union. En 1829, il pense que le Zollverein peut être l’outil pour imposer la formation d’une petite Allemagne sous domination prussienne. Il écrit : « Si la science politique dit vrai, en déclarant que les barrières douanières sont les conséquences des divergences politiques entre États, il doit être par conséquent également vrai, que la formation d’une union douanière et commerciale conduit également à l’unification dans un même système politique ». Le ministre des affaires étrangères autrichien Metternich reconnaît également rapidement le danger pour la monarchie autrichienne que constitue le Zollverein. Il le considère comme « une petite confédération à part, qui va petit à petit commencer à mettre au premier plan la poursuite de ses propres buts avec ses moyens ». La menace qu’il fait peser sur le statu quo dans la confédération germanique, censée être sous domination autrichienne, fait dire à Metternich en 1833 que l’union est « au plus haut point désavantageuse et une entité nouvelle qui n’augure rien de bon ». Afin de désamorcer la situation, il tente de faire entrer l’Autriche dans l’union. Toutefois l’homme d’État autrichien, malgré le soutien de son ministre du commerce et des industriels, ne parvient pas à convaincre l’Autriche, traditionnellement très protectionniste et par conséquent méfiante vis-à-vis du libre-échange, de la nécessité du changement. Et ceci malgré le fait que de nombreux contemporains comprennent que la formation du Zollverein renforce politiquement la Prusse.

Il convient cependant de nuancer, voir le Zollverein seulement comme un moyen de marquer sa domination sur l’Allemagne par la Prusse est très simplifié. L’entrée des autres États membres est surtout motivée par des raisons fiscales et économiques. L’union permet en effet aux petits États, qui sont pour la plupart très endettés, de commercer sur un territoire beaucoup plus grand reusable plastic water bottles. Ceci ajouté à la réduction des coûts administratifs et à la hausse des recettes constituent, sur lesquelles les souverains ne doivent pas rendre de compte, les convainc définitivement. L’union douanière a pour effet secondaire de réduire l’influences des parlements existants, qui comme la seconde chambre du grand-duché de Bade ou la chambre des représentants bavaroise ont un pouvoir de contrôle sur les impôts mais pas sur les recettes douanières. Dans certains États, le Zollverein est intégré uniquement afin d’éviter au souverain de devoir mettre en place une constitution. En Prusse par exemple, les ressources financières générées par l’union arrivant directement au gouvernement, les lois sur le contrôle parlementaire peuvent être contournées. La loi prussienne de 1820 prévoit en effet que pour lever un emprunt le roi a besoin du vote d’une représentation nationale, grâce aux recettes douanières il peut éviter de le faire jusqu’en 1847 et la convocation du parlement uni prussien.

À moyen terme, le Zollverein compense dans l’opinion publique la perte de l’unité nationale et sert ainsi d’instrument de l’intégration nationale. Les intérêts économiques de l’époque coïncident parfaitement avec ceux de la couronne prussienne. Il y a parfois néanmoins des volontés d’étendre l’union à l’Autriche, comme celle de List qui veut une union grande-allemande ou Georg Waitz, qui au parlement de Francfort voit dans l’union douanière avec l’Autriche les bases d’une domination sur l’Europe . Dans l’opinion des libéraux, après le scepticisme initial, surtout dans le sud de l’Allemagne à cause de la domination prussienne qu’elle implique, le Zollverein est perçu globalement comme une chose positive.

À l’inverse de la confédération germanique qui est associée à la Restauration et à la répression, le Zollverein est vu comme un élément dynamique et constructif dans le processus de changement sociétal en cours.

Dans les années 1850, avec l’entrée de Hanovre et Brunswick dans l’union, associée à la signature d’un accord commercial avec l’Autriche, la solution grande-allemande semble encore réalisable aussi bien sur le plan économique que politique. L’année 1864 voit cette solution s’éloigner, la Prusse menaçant de sortir de l’union si elle ne prend pas une direction plus libérale. Durant ces nouvelles négociations, le gouvernement prussien utilise les désaccords pour servir ses vues hégémoniques sur l’Allemagne. En 1865, l’Autriche est d’un point de vue douanier de nouveau un pays complètement étranger à l’Allemagne.

La création de la confédération d’Allemagne du Nord a de nombreuses conséquences pour le Zollverein. En premier lieu, de par sa constitution elle ne forme qu’un seul membre au sein de l’union douanière. Ce simple fait impose une réorganisation, qui a lieu en juin 1867 lors de la conférence annuelle de l’union. Le nouveau contrat est signé le et entre en fonction le .

Ce contrat anticipe le fonctionnement d’une politique douanière et commerciale dans un État fédéral. Il dispose d’une institution fédérale tout d’abord, qui est par la suite transmise à l’Empire allemand. Un parlement du Zollverein est constitué, il a deux chambres : le Zoll-Bundesrat et le Zollparlament. Le processus de décision est désormais à la majorité, le droit de véto disparaît et les décisions qui y sont prises lient les États membres directement. Le dirigeant de l’union est le Zollpräsidium, fonction confiée au roi de Prusse. Il a pour rôle de préparer les traités commerciaux et de contrôler l’application des décisions prises.

La structure adoptée montre à quel point l’union douanière et la confédération sont entremêlées. Le Zollbundesrat représentant les États membres n’est autre que Bundesrat de la confédération auquel sont ajoutés les représentants des États du sud de l’Allemagne. Le Zollparlement est élu, tout comme celui de la confédération, au suffrage universel direct. Sur le même principe que le Bundesrat, le premier parlement de l’union a pour membres ceux du parlement de la confédération de l’Allemagne du Nord plus des membres élus dans les États du sud.

Le parlement de l’union se réunit 3 fois entre 1868 et 1870. Les bases d’une unité économique y sont posées, elles sont par la suite directement reprises par l’Empire allemand. Cette nouvelle organisation désignée par le terme « seconde Zollverein » est complétée par les territoires nouvellement conquis du Schleswig-Holstein, du Mecklenburg-Schwerin et du Mecklenburg-Strelitz.

Durant cette période, l’harmonisation des droits de douanes est achevée, les exceptions qu’étaient les monopoles sur le sel sont annulées en 1867, celles concernant les barrières douanières sur les rives du Rhin en 1868.

La constitution de l’Empire allemand de 1871 prévoit que le nouvel État ait un domaine douanier et commercial unique, même si Hambourg et Brême conservent leur port-libre jusqu’en 1888 et donc restent en dehors du domaine douanier impérial.

Les contrats signés du temps du Zollverein restent en application, mais leur application est désormais du ressort de l’Empire. Il doit ainsi prélever les taxes de douane aux frontières. Au départ, la politique économique est conduite par la chancellerie, par la suite un nouveau portefeuille est créé. Les fonctions législatives sont elles reprises par le Reichstag. Le Zollverein devient donc superflu.

Une de ses reliques est le traité unissant le domaine douanier au Luxembourg, qui n’est aboli que lors du traité de Versailles en 1919.

Après l’unification le Zollverein est décrit comme un cadeau de la Prusse pour le bien de l’Allemagne. Treitschke reprend ainsi à son compte l’argumentaire pro-union de l’opposition libérale des années 1840, mais cette fois-ci pour défendre le conservatisme. Le Zollverein et la confédération germanique forment selon-lui « deux institutions communes aux Allemands : une basée à Francfort est celle des semblants, l’autre basée à Berlin est celle du vrai travail. » Gustav Schmoller rend également hommage à la Prusse pour la formation de l’union, mais en il se focalise davantage sur la question industrielle que sur la question de l’unité nationale. Cette vision du Zollverein est majoritaire jusque dans les années 1970. Wilhelm Treue considère ainsi que la politique économique prussienne est le facteur déterminant dans l’industrialisation allemande. Un peu comme Schmollet et Wilhelm Roscher, il voit l’union douanière comme un élément nécessaire à cette transformation de l’économie et considère sa création comme « l’événement le plus important dans l’histoire allemande » entre 1815 et 1866 .

L’historiographie allemande a longtemps été influencée par les thèses historiciste et il a fallu beaucoup de temps pour que de nouvelles méthodes et manières de penser venues de l’étranger s’imposent. Un pionnier est William Otto Henderson qui écrit un essai novateur en 1939, où il prend plus de recul par rapport aux événements et tente de mieux faire la part des choses.

Pour des raisons idéologiques, les nouvelles recherches menée en RDA remettent en cause les idées établies concernant le Zollverein. Ainsi Karl Obermann considère dans les années 1980 que le Zollverein est une concession économique de la noblesse réactionnaire à la bourgeoisie pour renforcer son propre pouvoir.

Dans les recherches ouest-allemandes les interprétations traditionnelles sont certes remises en cause mais de manière plus ponctuelle. Il faut attendre les années 1970 pour voir paraître des analyses complètes sur la question. L’intégration européenne font renaître le débat politique entre partisans de la CEE et ceux de l’Association européenne de libre-échange. Les deux camps tentent de légitimer leurs positions en se référant à l’union douanière allemande. Les défenseurs de la CEE argumentent que l’union douanière a contribué à l’unification politique allemande, alors que les partisans du libre-échange mettent en lumière le fait que le libéralisme économique de la Zollverein a permis à l’Allemagne de s’intégrer dans l’économie mondiale. Wolfram Fischer prend part au débat et voit dans l’union douanière allemande le modèle historique de la CEE. Ses recherches de l’époque montrent l’importance de la politique fiscale dans l’union, ce qui contredit les thèses de Treitschke qui y voyait un système aux visions à long terme. L’union est selon lui plutôt un système construit pour pallier les besoins les plus urgents.

Depuis lors la complexité des processus économiques en œuvre dans l’union douanière est étudiée, avec notamment l’étude de leurs interactions. On peut citer les écrits de Hans-Werner Hahn ou de Rolf H. Dumke. Les différentes publications sont d’accord sur le point que le Zollverein poursuivait différents buts en même temps. L’opinion dominante est que la création de la zone semble être moins due à l’envie de mener une politique favorable au développement de l’industrie, qu’aux gains fiscaux et en matière de pouvoir qu’elle devait générer. Cela ne contredit en rien le fait que l’union a très certainement contribué au développement de l’industrie. Dans cette perspective, le Zollverein est perçu de nos jours comme un des facteurs, peut-être pas le plus important d’ailleurs, qui a permis à l’Allemagne de rattraper son retard en matière de développement par rapport à la Grande-Bretagne.

Dingaan Thobela

Dingaan Bongane Thobela (født 24. september 1966 i Soweto, Sydafrika) er en professionel bokser i Super-mellemvægt (168 lb) divisionen.

Efter udarbejdelsen af en Amatør Record på 80-3 blev Thobela kendt som “The Rose Soweto” og blev professionel i 1986 og vandt WBO Letvægt-titelen i 1990 efter at slå Mauricio Aceves. Efter at forsvare bæltet tre gange best water backpack for running, beholdte han titlen og derefter udfordrede han WBA Letvægt-titel-indehaveren Tony Lopez i 1993, men tabte en varmt anfægtede afgørelse. Senere samme år tog han en revanchekamp mod Lopez thermos vacuum insulated water bottle, og vandt en beslutning om at vinde titlen. Han mistede titlen i sin første forsvarskamp mod Orzubek Nazarov, og tabte en omkamp til Nazarov i 1994 amphipod running belt. Han standsede WBF junior Welterweight mesteren Kenny Vice i en ikke-titel kamp kort efter dette.

Thobela flyttede senere betydeligt op i vægtklassen, og i 2000 udfordrede han WBC Supermellemvægt-titel-indehaveren Glenn Catley, og vandt bæltet via en KO i 12. runde på kun hans anden kamp i den højere vægtgrænse. Han mistede igen titlen i sin første forsvarskamp til Dave Hilton Jr. via en omdiskuteret afgørelse. Tabet til Hilton var begyndelsen af enden for Thobela, der mistede sine næste fem kampe, herunder en TKO tabt kamp mod Eric Lucas for WBC Supermellemvægt titeln i 2001 samt senere mod mestrene Mikkel Kessler og Lucian Bute.

Contrecœur, Quebec

Contrecœur (French pronunciation:&nbsp reusable water bottle with straw;​[kɔ̃tʁəkœʁ]) is a city in southwestern Quebec, Canada on the south shore of the St. Lawrence River spongebob toothpaste dispenser. The population as of the Canada 2011 Census was 6 best steak tenderizer marinade,252. Contrecœur is approximately 45 kilometres (28 mi) northeast of Montreal and is accessible via Autoroute 30, the main road from the southwest, which continues on to Sorel-Tracy.

In 1672, Antoine Pécaudy de Contrecœur, a soldier of the Carignan-Salières Regiment, was granted a seigneury by King Louis XIV. He and 68 other pioneers founded the town in 1681, and it is named in his honour. A migratory bird sanctuary is located near the town on Contrecœur Island. Contrecœur is currently twinned with Saint-Chef, in southeast France, and has been since 1993

United States Away MIAZGA 19 Jerseys

United States Away MIAZGA 19 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

.

Plaque honouring pioneers of the town of Contrecœur

Contrecœur in the early 20th Century

Rue de la Station Contrecœur around 1910

Storia di Castelnovo ne’ Monti

Voce principale: Castelnovo ne’ Monti.

Nei pressi della Pietra di Bismantova sono documentate scarse tracce di frequentazione del Paleolitico superiore. Tracce di frequentazione umana della fase finale dell’Eneolitico, appartenenti alla cultura del bicchiere campaniforme, sono state rinvenute sul pianoro di Campo Pianelli, alla base della Pietra di Bismantova (metà del III millennio a.C.). Sempre all’eneolitico è stata attribuita un’ascia piatta in rame rinvenuta, isolata, ai piedi di Montecastagneto nell’Ottocento.

Abitati del Bronzo medio (1550-1400 a.C.) si impiantarono sul pianoro alla sommità del Montecastagneto e a Campo Pianelli, dove sono stati rinvenuti i resti di capanne ancora nella prima fase del Bronzo recente (1300-1250 a.C.). L’abitato apparteneva all’occupazione della media montagna da parte della cultura delle terramare. Nel Bronzo finale (XI-XII secolo a.C.), l’abitato dovette essere spostato in un luogo ritenuto più adatto e l’insediamento precedente venne rioccupato da una necropoli, che ha restituito circa 50 tombe ad incinerazione.

A partire dalla fine del VI secolo a.C. e fino al IV secolo a.C. in poi il sito di Campo Pianelli venne rioccupato da Etruschi e Liguri.

Dopo la conquista da parte dei Romani (187 a.C.-175 a.C.) e l’assegnazione del territorio dei Liguri Friniates ai coloni romani (173 a.C.) piccoli insediamenti rurali romani sono attestati a Costa de’ Grassi e a Maillo. Questi vennero abbandonati in epoca tardo imperiale a favore di fortificazioni a quote più elevate.

Il castrum Bismantion (Pietra di Bismantova) è attestato come esistente agli inizi del VII secolo. La fortificazione doveva dominare la strada tra Parma e Lucca, che forse ricalcava un più antico percorso romano, e passò ai Longobardi prima del 628. Il castello era centro di un gastaldato che comprendeva quattro corti fiscali, tra cui quella di Malliaco.

Nel IX secolo la curtis di Malliaco fu donata dal re carolingio Ludovico II al conte di Parma, Suppone. Dai conti di Parma, nel 962 il territorio passò ai conti di Reggio e quindi ad Atto (o Azzone), marchese di Toscana e conte di Canossa.

Nel 1062 i conti di Canossa fecero edificare un nuovo fortilizio, che prese il nome di Castrum novum, oggi Castelnovo, al posto del Castrum vetus di cui si erano impossessati i Dallo di Garfagnana. La costruzione del castello terminò nel 1110. Alla sua morte, nel 1115, Matilde di Canossa lasciò la fortezza e la relativa corte al monastero di Sant’Apollonio nel castello di Canossa, dal quale l’abitato prese il nome di “Castelnovo del signor abate di Canossa”. Rimase possesso ecclesiastico fino al 1156.

L’abbazia comprendeva tra le sue dipendenze anche le corti limitrofe di Cagnola e Felina, che erano state concesse precedentemente dal padre di Matilde, Bonifacio di Canossa, o parte del done della stessa Matilde. Castelnuovo venne restituito alla famiglia nel 1188 e nel 1197 gli abitanti del paese si sottomisero al comune di Reggio Emilia.

La separazione da Felina segnò la creazione di un grande “stato immediato” estense che ricalcava a larghi tratti l’antico Gastaldato longobardo. Il suo territorio comprendeva i comuni di Cola, Vetto, Gazzolo (fino al 1653), Gottano (fino al 1637), Acquabona e Nismozza (fino al 1642), Campo e Giarola (fino al 1562) e Le Vaglie (fino al 1562).

La podesteria felinese\castelnovese assunse realmente le funzioni di capitale di una provincia de facto della montagna reggiana grazie alla concessione di poteri speciali in caso di pericolo e alla costituzione di varie istituzioni tra cui gli uffici della comarchia, del colonnellato, del bargello e dei “birri di campagna”, corpo di polizia con autorità su tutta l’area montana.

Nel 1413, al podestà di Castelnovo Ettore da Panico viene ordinato di abbattere la ormai vetusta costruzione e di costruire un nuovo castello. Passati due anni il “Castrum novum” viene completamente assorbito dagli Estensi, che nel 1521 lo trasformeranno in sede di podesteria, erigendovi un palazzo ducale presso Bagnolo, all’imboccatura della valle.

Nel 1651 il feudo passò ai Malvasia fino al 1664 da quando dipendette direttamente dalla camera ducale attraverso un podestà. Nel 1719 fu affidato ai Lucchesini, insieme a Vologno e Bondolo.

Dopo le due parentesi di governi ad ispirazione francese durati a fasi alterne circa un ventennio, dapprima Castelnuovo fu nominata capoluogo di cantone, in seguito, con la Restaurazione fu sede di un comune allargato, da Felina al valico del Cerreto che interessava tutti gli attuali comuni di Vetto, Ramiseto, Busana, e Collagna.

L’amministrazione congiunta austro-estense progettò radicali ammodernamenti del paese costruendo il centro amministrativo a Bagnolo

Argentina Home HIGUAIN 9 Jerseys

Argentina Home HIGUAIN 9 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, dotandolo di una nuova sede municipale, con gli uffici della finanza, con delle caserme e con il nuovo palazzo ducale dry bag for camera, costruito fra il 1826 e il 1831.

La dichiarazione della strada del Cerreto “calessabile” col nome di “strada militare di Lunigiana”, restituì vitalità al centro dell’abitato intorno alla piazza del Mercato della Luna, alla Contrada maggiore ed all’Arengo, con la costruzione di nuove strade, piazze e palazzi nel Prato della Valle.

Con l’unità d’Italia, nel 1859, viene costituito comune di cui fece parte la frazione di Felina jogging with water bottle, fino ad allora parzialmente autonoma, raddoppiando la sua estensione territoriale. In seguito fu inglobato anche Gombio football shirt cheap, frazione a nord-est di Castelnovo, che in precedenza era del comune di Vetto, aumentando di un terzo il territorio del comune che ora è tra i più vasti della provincia.

Durante la seconda guerra mondiale il paese fu coinvolto nella Resistenza dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943: i combattimenti più aspri si ebbero prima del superamento della vicina Linea gotica da parte degli Alleati. Sulle montagne nei pressi dell’abitato stanziarono diverse compagnie partigiane composte da volontari locali e da soldati stranieri, guidati da un commissario sovietico. Il paese fu occupato dai fascisti e dalle forze tedesche in ritirata che si insediarono al Fariolo e bruciarono la popolosa frazione di Roncroffio per rappresaglia, facendo strage di civili.

Nel dopoguerra, la devastazione portata dal conflitto aggravò la situazione di povertà nelle campagne e molte giovani famiglie abbandonarono la loro terra per emigrare in pianura nei centri industriali, soprattutto a Reggio Emilia e Milano. Il comune ha in seguito attivato una politica di sviluppo economico, conservazione del territorio e potenziamento dei servizi pubblici per contrastare l’emigrazione, sebbene ormai di proporzioni più ridotte.