Józef Kaźmierczyk

Józef Kaźmierczyk (ur water bottle topper for toddlers. 14 marca 1926 w Konaszówce, zm. 21 września 1993 we Wrocławiu) – polski archeolog, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego waterproof bag for smartphone.

Urodzony 14 marca 1926 roku w Konaszówce. Podczas niemieckiej okupacji ukończył gimnazjum w ramach tajnego nauczania i w 1946 roku uzyskał maturę w liceum w Miechowie. Studiował na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, który ukończył w 1951 roku ze stopniem magistra filozofii z zakresu historii.

Jeszcze podczas studiów zainteresował się archeologią i w 1949 podjął pracę asystenta przy wykopaliskach na Ślęży, w Niemczy i Opolu u prof. Włodzimierza Hołubowicza. W 1953 roku został pracownikiem nowopowstałego Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN we Wrocławiu i pracował w nim do 1971 roku, gdy przeniósł się na Uniwersytet Wrocławski. Doktoryzował się w 1963 roku, a w 1971 uzyskał habilitację. Prowadził badania nad osadnictwem wczesnego średniowiecza na Śląsku, rozwojem Wrocławia w średniowieczu i górnictwem złota na Śląsku water glass bottles wholesale.

W latach 1973–1985 był członkiem redakcji „Przeglądu Archeologicznego”.

Zmarł 21 września 1993 r how do i tenderize a steak. we Wrocławiu i został pochowany na cmentarzu św. Rodziny we Wrocławiu.