Axel Ljungman

Axel Vilhelm Ljungman (født 1. september 1841 i Ljungs socken, Bohuslän, død 27. oktober 1901 i Göteborg) var en svensk zoolog og riksdagsmedlem.

Han blev student i Uppsala 1859 og udnævntes till fil.dr. i 1872 ved Uppsala universitet og var 1871-84 docent i zoologi der, men var næsten vedvarende tjenesteledig for at løse opgaver til fremme af det bohuslänska sildefiskeri. For at sikre dettes rationelle udøvelse og for at belyse sildens levevis og -betingelser samt sildefiskeriet skrev han blandt andet en række skrifter (hvoraf flere oversatte i “Report of United state commission of fish and fisheries”) og artikler i det af ham selv redigerede “Bohuslänsk fiskeritidskrift” 1884-1895 samt i “Nordisk tidskrift för fiskeri” (ved hvis årgange 5-7, 1879-1782, han virkede som medredaktør) med flere, desuden i “Öfversigt af Vetenskapsakademiens förhandlingar” (årgangene 21, 23

United States Away BECKERMAN 15 Jerseys

United States Away BECKERMAN 15 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, 27, 28), hvor han leverede bidrag til kundskab om ophiuriderne.

Årene 1880-82 og 1885-96 tilhørte han Göteborgs og Bohus läns landsting belt water bottle holder. 1881-99 var han medlem af 2 kammer for Orust och Tjörn, skrev flere forslag og sad i udvalgene tillfälligt utskott 1883-84, konstitutionsutskottet 1885-87 og 1891-98 (1887 how much meat tenderizer to use, 1891-98 som viceformand) og bankoutskottet 1888-90. I riksdagen virkede han foruden i fiskerispørgsmål i øvrigt for kommunikationsvæsenet og især for telefonnettets udvidelse i Bohuslän. I politisk henseende var han moderat konservativ. Han var medlem af kommittéen angående havsfiskeriets ordning i Göteborgs og Bohus län i 1892-1894 og stillede forslag til lov om ret til fiskeri i 1894 samt angående kommunalbeskatningen i 1897. I 1900 udnævntes han til karantänsmästare på Känsö.

Han udgav blandt andet Några ord om den unionella frågans lösning i 1895 vedrørende den svensk-norske union.

i Nordisk familjebok (2. oplag, 1912), forfattet af F. T.-m