Hilaira herniosa

Hilaira herniosa er en av edderkoppene i gruppen dvergedderkopper (Linyphiidae).

Hilaira herniosa er en liten edderkopp. Kroppen er todelt i en bakkropp (abdomen) og en forkropp (prosoma eller cephalothorax). Forkroppen er bredt oval, litt flat og forholdsvis liten. Bakkroppen hos hunnen er stor og kuleformet. Avstanden fra det fremste øyet til hodets fremkant er forholdsvis stor, mye mer enn to ganger øyets diameter.

Artene i denne slekten er ganske like hverandre, samtidig som de kan være fargevariable av utseende. For sikker artsbestemmelse kreves ofte nærmere undersøkelse av de kjønnsmodne edderkoppens genitalier, hos hunner epigynet og hos hanner pedipalpenes siste ledd.

Liphistiidae

Actinopodidae  · Antrodiaetidae  · Atypidae  · Barychelidae  · Ctenizidae  · Cyrtaucheniidae  · Dipluridae  · Hexathelidae  · Idiopidae  · Mecicobothriidae  · Microstigmatidae  · Migidae  · Nemesiidae  · Paratropididae  · Theraphosidae

Traktedderkopper (Agelenidae)  · Vindusedderkopper (Amaurobiidae)  · Ammoxenidae  · Amphinectidae  · Anapidae  · Summeedderkopper (Anyphaenidae)  · Hjulspinnere (Araneidae)  · Archaeidae  · Austrochilidae  · Caponiidae  · Chummidae  · Cithaeronidae  · Sekkedderkopper (Clubionidae)  · Corinnidae  · Ctenidae  · Cyatholipidae  · Vannedderkopper (Cybaeidae)  · Cycloctenidae  · Deinopidae  · Desidae  · Dictynidae  · Diguetidae  · Drymusidae  · Dysderidae  · Eresidae  · Filistatidae  · Gallieniellidae  · Flatbukedderkopper (Gnaphosidae)  · Gradungulidae  · Hahniidae  · Hersiliidae  · Holarchaeidae  · Homalonychidae  · Huttoniidae  · Hypochilidae  · Lamponidae  · Leptonetidae  · Liocranidae  · Mattevevere (Linyphiidae)  · Ulveedderkopper (Lycosidae)  · Malkaridae  · Mecysmaucheniidae  · Micropholcommatidae  · Kannibaledderkopper (Mimetidae)  · Miturgidae  · Mysmenidae  · Nephilidae  · Nesticidae  · Nicodamidae  · Ochyroceratidae  · Oecobiidae  · Oonopidae  · Orsolobidae  · Oxyopidae  · Palpimanidae  · Pararchaeidae  · Periegopidae  · Løpeedderkopper (Philodromidae)  · Pholcidae  · Phyxelididae  · Pimoidae  · Rovedderkopper (Pisauridae)  · Plectreuridae  · Prodidomidae  · Psechridae  · Hoppeedderkopper (Salticidae)  · Scytodidae  · Rørnettedderkopper (Segestriidae)  · Selenopidae  · Senoculidae  · Sicariidae  · Sinopimoidae  · Jaktedderkopper (Sparassidae)  · Stenochilidae  · Stiphidiidae  · Symphytognathidae  · Synaphridae  · Synotaxidae  · Telemidae  · Tengellidae  · Tetrablemmidae  · Kjeveedderkopper (Tetragnathidae)  · Kamfotedderkopper (Theridiidae) · Theridiosomatidae  · Krabbeedderkopper (Thomisidae)  · Titanoecidae  · Trechaleidae  · Trochanteriidae  · Trekantspinnere (Uloboridae)  · Zodariidae  · Zoridae  · Zorocratidae  · Zoropsidae