Tag Archives: fabric sweater

Otterup

Koordinater: Otterup er en tidligere stationsby på det nordlige Fyn med 5.132 indbyggere (2017), beliggende 15 km nord for Odense, 6 km nordvest for ladepladsen Klintebjerg ved Odense Fjord og 23 km øst for kommunesædet i Bogense. Byen er den største i Nordfyns Kommune og ligger i Region Syddanmark.

Otterup ligger i Otterup Sogn. Otterup Kirke ligger i byen. 2 km nordøst for byen ligger herregården Ørritslevgård.

Sletten Skole med i alt 860 elever har tre afdelinger: Både afdeling Nordvest i Otterups nordvestlige parcelhuskvarter og afdeling Skovløkken 3 km sydøst for byen har 0.-6. klasse, og afdeling Otterup midt i byen har 0.-9. klasse. Alle tre afdelinger har SFO til børn i 0.-2. klasse og klub til børn i 3.-6. klasse.

Otterup Realskole fra 1884 har 232 elever, fordelt på ét spor i 0.-6. klasse og to spor i 7.-9. klasse. Skolen har SFO med pladsgaranti for børn i 0.-3. klasse.

Otterup Bold- og Idrætsklub (OB&IK) har hjemmebane i byen. I 2009-13 spillede klubben i 2. division (fodbold). Den er stiftet i 1913 og har over 500 medlemmer hydration vest running. Ud over fodbold har den rummet andre idrætsgrene som håndbold, badminton, bordtennis, boksning, karate og gymnastik, men flere af disse er efterhånden udskilt i selvstændige klubber. Således blev Otterup Håndboldklub (Otterup HK) stiftet i 1953. Den har ca. 300 medlemmer og driver et motionscenter sammen med OB&IK football tops for kids. Senest har Otterup Gymnasterne dannet deres egen klub.

Byen benævnes Ottorp i 1427.

På marken Galgedil i det vestlige Otterup har Odense Bys Museer fundet en gravplads fra Vikingetiden med et stort antal grave. I disse er der fundet såvel knoglemateriale som vikingegenstande. I sommeren 2005, da området skulle udlægges til parcelhusbyggeri, fandt man yderligere 19 grave, hvilket bragte det samlede antal op på 50. Dermed er gravpladsen den største kendte vikingegravplads på Fyn. Fundene kan beses på Odense Museum.

I byens vestlige udkant ligger den tidligere herregård Nislevgård reusable water bottle with filter. Dens ejer oprettede i 1722 “Frelserens Hospital” i et hus ved kirken med plads til 8 fattiglemmer. Et par hundrede år senere overtog Otterup sognekommune huset på Bakkevej 2 og brugte det som bibliotek. Da biblioteket flyttede i 1958 fabric sweater, blev huset til Otterup Museum.

Efter at jernbanen var kommet til Otterup, blev der i 1896 anlagt en 800 m lang roebane mellem stationen og Nislevgård. Dens tracé er bevaret som Kærlighedsstien mellem Damløkkevej og Nislevgård og er et af Danmarks bedst bevarede roebanetracéer.

Statens Jordlovsudvalg overtog Nislevgård i 1925. Bygningerne, der senere er suppleret med tilbygninger, var spædbørnshjem 1926-80. Nislevgård er nu efterskole for ordblinde og har plads til ca. 100 elever.

Otterup havde station på Nordfyenske Jernbane (1882-1966). Det var banens største mellemstation. Banen gik en stor omvej for at komme til Otterup, idet den direkte linje mellem Odense og Bogense ville være over Søndersø.

Navnene Jernbanegade og Banepladsen minder stadig om stationsbytiden, men stationsbygningen er revet ned. Inde i byen er små stykker sti anlagt på banetracéet mellem Gartnervænget og Banepladsen og langs Skydebanevej. Uden for byen er et længere stykke af tracéet bevaret mellem Rødevej og Åkandevej.

Omkring 1870 beskrives forholdene således: “Otterup ved Landeveien, med Kirke, Apothek og Hospital, Hjorslev med Skole“.

Stationen blev lagt et par hundrede meter vest for landsbygaden (Nørregade-Søndergade), hvor Otterup allerede var vokset sammen med nabolandsbyen Hjorslev mod syd. Ved banens start havde Otterup som mange andre landsbyer skole, smedje og mølle, men derudover også apotek, lægebolig og jordemoderhus.

Omkring århundredeskiftet beskrives forholdene således: “Otterup (gml. Form Ottorp), ved Landevejen, med Kirke, „Frelserens Hospital” (opr. 1722 af Gehejmer. Chr. Sehestedt, † 1740, og Hustru, med et Hus ved Kirken til 8 fattige af Nislevgaards Gods), Apotek, Lægebolig og Mølle; den med Otterup sammenbyggede Hjorslev (1497: Hiorsløff), ved Landevejen, med Skole, Realskole, Forsamlingshus („Otterup Forsamlingshus”), Bryggeri, Cementtagstensfabrik m. m. samt Post-og Jærnbanestation („Otterup Station”)“.

Omkring 1960 havde Otterup også fået teknisk skole, missionshus, stadion, politistation, biograf, hotel, bank, sparekassefilial, mejeri, frugtlager, maltgøreri, andelskølehus, andelsvaskeri, elektricitetsværk, vandværk, bogtrykkeri og fabrikker, der fremstillede rør, tagsten, træsko, emballage og møbler.

Mellem 1889 og 1994 lå geværfabrikken Schultz & Larsen ved Fabriksvej og Skydebanevej. Virksomheden producerede fortrinsvis jagt- og salonrifler, men beskæftigede sig også i 1920’erne og 1930’erne med produktion af riffelpiber til både maskingeværer og maskinpistoler. Den udviklede panserværnsvåbnet “Ultra 2”. Fabriksbygningen er nu kultur- og medborgerhus.

Otterup Kommune blev dannet ved sammenlægning af 11 sognekommuner 1. april 1966, altså inden kommunalreformen i 1970. Der blev bygget rådhus til den nye kommune, hvor jernbanestationen havde ligget. Det nye rådhus afløste Otterup sognekommunes gamle rådhus, som stadig findes over for Otterup Hotel i Jernbanegade. Det gamle rådhus har senest huset skoletandplejen, men kommunen har sat det til salg i september 2015.

Ved kommunalreformen i 2007 blev Otterup Kommune lagt sammen med Bogense og Søndersø kommuner til Nordfyns Kommune.

Nislevgaard

Kærlighedsstien på roebanens tracé

Banetracé langs Skydebanevej

Otterup Rådhus

Belden Bly Bridge

Belden G. Bly Bridge originally known as the Fox Hill Bridge was built in 1912 and renamed in 1985 in honor of former member of the Massachusetts House of Representatives Belden Bly. It is the oldest cantilever bridge in the United States still in use as well as the oldest Scherzer Rolling Lift under the supervision of the Massachusetts Department of Public Works best cfb uniforms. Streetcar tracks originally ran across the bridge.

This bridge closed for several months for repairs on 15 December 2008. The MBTA bus routes 424, 450, 455 and 459 had their routes detoured through Austin Square in West Lynn through Ballard Street in Saugus.

The bridge was scheduled to be closed for replacement starting in early 2013 pure glass bottle, but problems with the temporary cable-lift draw bridge have delayed the project significantly metal water bottle with straw. (On June 3 fabric sweater, 2013 a hinge failed on the temporary draw span during what was supposed to have been final testing.) The temporary bridge was finally opened on Nov. 9, 2013, and the 1912 span is likely now closed permanently. (On Nov. 12 2013 the temporary bridge was stuck in the open position for many hours, so it is unclear if the 1912 bridge is truly ready for demolition.)

Coordinates:

Чемерис, Валентин Лукич

Грицько Псьол, Сидір Хоролець, В. Заїченський

8 июля 1936(1936-07-08) (80 лет)

Заичинцы (Семёновский район), Полтавская область

СССР → Украина

прозаик, фантаст, юморист

1959—н.в.

фантастика, исторические романы и повести

проза, драма

украинский

Валентин Лукич Чемерис (род. 8 июля 1936, с. Заичинцы, ныне Семёновский район, Полтавская область, Украина) — советский и украинский писатель и журналист.

В 1953 году переехал в Днепропетровск из-за своей болезни, где лечился в клинике им. Мечникова. На протяжении 1953—1993 годов жил и работал в этом городе, потом переехал в Киев. В 1954 году закончил днепропетровскую среднюю школу. Какой-то период потом работал в совхозе «Нижнеднепровский», после него был работником металлургического завода им. Коминтерна. В 1971 году закончил обучение в Литературном институте имени А. М. Горького в Москве. С 1989 по 1993 год председательствовал в Днепропетровской организации Союза писателей Украины. В короткий период с 1993 по 1994 год поработал главным консультантом в Администрации Президента Украины. В 1996—2001 годах был секретарём Национального союза писателей Украины, а также членом Президиума и Высшего Совета той же организации youth soccer goalie. Работал во многих редакциях газет, в том числе в «Знамя юности» и «Литературная Украина».

Свою литературную деятельность начал с написания юмористических произведений (юморесок, пародий, повестей). Первое произведение под названием «Как я научился писать гуморески» было напечатано в 1959 году в газете «Молодой ленинец». Юмористическая литература писателя печаталась в советских изданиях «Днепро», «Отчизна», «Крокодил», «Перец», «Украина» и др. Издаётся с 1962 года. Публиковался под псевдонимами — Грицько Псьол, В. Заиченский, Сидор Хоролец. С 1980-х гг. расширил сферу творчества, опубликовав также исторические романы — «Ольвия», «Скандал в императорском семействе», «Смерть Атея», ряд повестей — «Маруся Чурай», «Её звали ангелом смерти», «Я любила Шевченко», «Убийство на хуторе близ Диканьки» и ряд других. Написал ряд фантастических произведений&nbsp where can i find glass bottles;— роман «Обречённые на счастье», повесть «Белый король детектива», «В созвездии дракона».

Занимался написанием детской литературы, часть из неё попала в учебники и хрестоматии. Повесть «Аравийская пустыня» помещена в учебнике по украинской литературе для 5-го класса, отрывок из романа «Ольвия» — в хрестоматии украинской литературы для 7-8-х классов, в 4-м классе изучается рассказ «Три секунды на выбор».

Во время президентской кампании 2004 года написал агитационную книгу “Загадка Віктора Януковича. Спроба дослідження” (“Загадка Виктора Януковича. Попытка исследования”), изданную тиражом 1 млн. 200 тис. экз. при поддержке избирательного штаба В. Януковича (К.: [Б.в.], 2004; ISBN 966-7200-09-4) (в оригинале издательство не указано, номер 7200, указанный в ISBN книги, принадлежит донецкому издательству “ЕАИ-пресс”).

Награждён орденами Украинской православной церкви (Московского патриархата) — равноапостольного князя Владимира Великого (І, II, III степени) и святого архистратига Михаила. Является Заслуженным работником культуры Украины. Имеет Почётную грамоту и медаль Кабинета министров Украины. Лауреат Премии в области сатиры и юмора им fabric sweater. О. Вишни, литературно-искусственной премии им where to buy fabric shaver. Ю. Макивчука, а также им. Ю. Яновского.