Tag Archives: football tops for kids

Otterup

Koordinater: Otterup er en tidligere stationsby på det nordlige Fyn med 5.132 indbyggere (2017), beliggende 15 km nord for Odense, 6 km nordvest for ladepladsen Klintebjerg ved Odense Fjord og 23 km øst for kommunesædet i Bogense. Byen er den største i Nordfyns Kommune og ligger i Region Syddanmark.

Otterup ligger i Otterup Sogn. Otterup Kirke ligger i byen. 2 km nordøst for byen ligger herregården Ørritslevgård.

Sletten Skole med i alt 860 elever har tre afdelinger: Både afdeling Nordvest i Otterups nordvestlige parcelhuskvarter og afdeling Skovløkken 3 km sydøst for byen har 0.-6. klasse, og afdeling Otterup midt i byen har 0.-9. klasse. Alle tre afdelinger har SFO til børn i 0.-2. klasse og klub til børn i 3.-6. klasse.

Otterup Realskole fra 1884 har 232 elever, fordelt på ét spor i 0.-6. klasse og to spor i 7.-9. klasse. Skolen har SFO med pladsgaranti for børn i 0.-3. klasse.

Otterup Bold- og Idrætsklub (OB&IK) har hjemmebane i byen. I 2009-13 spillede klubben i 2. division (fodbold). Den er stiftet i 1913 og har over 500 medlemmer hydration vest running. Ud over fodbold har den rummet andre idrætsgrene som håndbold, badminton, bordtennis, boksning, karate og gymnastik, men flere af disse er efterhånden udskilt i selvstændige klubber. Således blev Otterup Håndboldklub (Otterup HK) stiftet i 1953. Den har ca. 300 medlemmer og driver et motionscenter sammen med OB&IK football tops for kids. Senest har Otterup Gymnasterne dannet deres egen klub.

Byen benævnes Ottorp i 1427.

På marken Galgedil i det vestlige Otterup har Odense Bys Museer fundet en gravplads fra Vikingetiden med et stort antal grave. I disse er der fundet såvel knoglemateriale som vikingegenstande. I sommeren 2005, da området skulle udlægges til parcelhusbyggeri, fandt man yderligere 19 grave, hvilket bragte det samlede antal op på 50. Dermed er gravpladsen den største kendte vikingegravplads på Fyn. Fundene kan beses på Odense Museum.

I byens vestlige udkant ligger den tidligere herregård Nislevgård reusable water bottle with filter. Dens ejer oprettede i 1722 “Frelserens Hospital” i et hus ved kirken med plads til 8 fattiglemmer. Et par hundrede år senere overtog Otterup sognekommune huset på Bakkevej 2 og brugte det som bibliotek. Da biblioteket flyttede i 1958 fabric sweater, blev huset til Otterup Museum.

Efter at jernbanen var kommet til Otterup, blev der i 1896 anlagt en 800 m lang roebane mellem stationen og Nislevgård. Dens tracé er bevaret som Kærlighedsstien mellem Damløkkevej og Nislevgård og er et af Danmarks bedst bevarede roebanetracéer.

Statens Jordlovsudvalg overtog Nislevgård i 1925. Bygningerne, der senere er suppleret med tilbygninger, var spædbørnshjem 1926-80. Nislevgård er nu efterskole for ordblinde og har plads til ca. 100 elever.

Otterup havde station på Nordfyenske Jernbane (1882-1966). Det var banens største mellemstation. Banen gik en stor omvej for at komme til Otterup, idet den direkte linje mellem Odense og Bogense ville være over Søndersø.

Navnene Jernbanegade og Banepladsen minder stadig om stationsbytiden, men stationsbygningen er revet ned. Inde i byen er små stykker sti anlagt på banetracéet mellem Gartnervænget og Banepladsen og langs Skydebanevej. Uden for byen er et længere stykke af tracéet bevaret mellem Rødevej og Åkandevej.

Omkring 1870 beskrives forholdene således: “Otterup ved Landeveien, med Kirke, Apothek og Hospital, Hjorslev med Skole“.

Stationen blev lagt et par hundrede meter vest for landsbygaden (Nørregade-Søndergade), hvor Otterup allerede var vokset sammen med nabolandsbyen Hjorslev mod syd. Ved banens start havde Otterup som mange andre landsbyer skole, smedje og mølle, men derudover også apotek, lægebolig og jordemoderhus.

Omkring århundredeskiftet beskrives forholdene således: “Otterup (gml. Form Ottorp), ved Landevejen, med Kirke, „Frelserens Hospital” (opr. 1722 af Gehejmer. Chr. Sehestedt, † 1740, og Hustru, med et Hus ved Kirken til 8 fattige af Nislevgaards Gods), Apotek, Lægebolig og Mølle; den med Otterup sammenbyggede Hjorslev (1497: Hiorsløff), ved Landevejen, med Skole, Realskole, Forsamlingshus („Otterup Forsamlingshus”), Bryggeri, Cementtagstensfabrik m. m. samt Post-og Jærnbanestation („Otterup Station”)“.

Omkring 1960 havde Otterup også fået teknisk skole, missionshus, stadion, politistation, biograf, hotel, bank, sparekassefilial, mejeri, frugtlager, maltgøreri, andelskølehus, andelsvaskeri, elektricitetsværk, vandværk, bogtrykkeri og fabrikker, der fremstillede rør, tagsten, træsko, emballage og møbler.

Mellem 1889 og 1994 lå geværfabrikken Schultz & Larsen ved Fabriksvej og Skydebanevej. Virksomheden producerede fortrinsvis jagt- og salonrifler, men beskæftigede sig også i 1920’erne og 1930’erne med produktion af riffelpiber til både maskingeværer og maskinpistoler. Den udviklede panserværnsvåbnet “Ultra 2”. Fabriksbygningen er nu kultur- og medborgerhus.

Otterup Kommune blev dannet ved sammenlægning af 11 sognekommuner 1. april 1966, altså inden kommunalreformen i 1970. Der blev bygget rådhus til den nye kommune, hvor jernbanestationen havde ligget. Det nye rådhus afløste Otterup sognekommunes gamle rådhus, som stadig findes over for Otterup Hotel i Jernbanegade. Det gamle rådhus har senest huset skoletandplejen, men kommunen har sat det til salg i september 2015.

Ved kommunalreformen i 2007 blev Otterup Kommune lagt sammen med Bogense og Søndersø kommuner til Nordfyns Kommune.

Nislevgaard

Kærlighedsstien på roebanens tracé

Banetracé langs Skydebanevej

Otterup Rådhus

Zaolzie

Zaolzie [zaˈɔlʑɛ] es el nombre en polaco de un área que se encuentra actualmente en la República Checa

United States Home BEDOYA 11 Jerseys

United States Home BEDOYA 11 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, pero que estuvo disputada entre la Segunda República de Polonia y Checoslovaquia durante el periodo de entreguerras. El nombre significa “la tierra más allá del río Olza“. Los términos equivalentes en otros idiomas son Zaolší en checo y Olsa-Gebiet en alemán.

La región de Zaolzie fue creada en 1920 football tops for kids, cuando la zona más oriental de Silesia se dividió entre Checoslovaquia y Polonia. La división no satisfizo a ambos lados, y llevó a su anexión por parte de Polonia en octubre de 1938, seguida de los Acuerdos de Múnich. Después de la Campaña en Polonia y la ocupación de Polonia en 1939, el área se convirtió en parte de la Alemania nazi hasta 1945; después de la guerra se restauraron las fronteras anteriores a 1920.

Históricamente, la zona estaba habitada en su mayoría por polacos, aunque bajo el dominio austríaco, la región fue dividida en cuatro distritos; uno de ellos, Frýdek, tenía una población mayoritariamente checa, mientras que los otros tres fueron habitadas principalmente por polacos. Durante el siglo XIX, el número de alemanes creció; la población checa en cambio disminuyó al final del siglo, y luego volvió a aumentar a principios del siglo XX. Aun así, aunque la región está habitada por checos, la población polaca perdura hoy en día. Otro grupo étnico importante eran los judíos, pero casi toda la población judía fue exterminada durante la Segunda Guerra Mundial.

En la actualidad, hay fuertes movimientos independentistas en la región reusable juice bottles, que reclaman su propio territorio como Estado independiente. Para fomentar la cultura de Zaolzie, la Unión Europea ha establecido una eurorregión.