Tag Archives: glass sports water bottle

Urbi

Si vous disposez d’ouvrages ou d’articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l’article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références » (, comment ajouter mes sources ?).

Urbi est une plate-forme logicielle, sous licence libre BSD, utilisée pour le développement d’applications dans les domaines de la robotique et des systèmes complexes.

Urbi intègre une architecture distribuée de composants en C++ appelée UObject, ainsi qu’un langage de script parallèle et événementiel appelé urbiscript. UObject facilite l’intégration d’objets C++ ou Java dans le langage, et permet leur exécution locale ou distante, tandis qu’urbiscript agit comme un outil d’orchestration pour coordonner les différents composants et leurs interactions.

Urbi a été initialement développé depuis 1999 par Jean-Christophe Baillie au laboratoire de Robotique Cognitive de l’ENSTA ParisTech à Paris. Il a ensuite été développé par la société Gostai, fondée en 2006.

Le langage urbiscript est un langage de script qui peut être décrit comme un langage d’orchestration : de même que Lua dans le domaine du jeu vidéo, Urbi peut intégrer des composants C++ meat tenderizer machine, les parties algorithmiques gourmandes en CPU étant allouées aux composants C++/Java glass sports water bottle, tandis que la description des modèles comportementaux généraux restent du domaine du langage de script, qui est plus flexible, plus facile à maintenir, et qui permet des interactions dynamiques durant l’exécution du programme. Le langage urbiscript apporte de nouvelles abstractions utiles lors du développement, les concepts de programmation parallèle et de programmation événementielle faisant partie intégrante du langage. La spécification de comportements concurrents et la réaction à des événements étant des exigences clefs de la plupart des applications de robotique et d’intelligence artificielle, Urbi est de fait particulièrement adapté à ce type d’applications.

Outre sa flexibilité et sa modularité, le point fort du langage urbiscript est sa simplicité, offrant une interface intuitive aux débutants, mais également des fonctions avancées aux développeurs confirmés.

L’exemple ci-dessous montre comment écrire une boucle vision/action de suivi de balle en Urbi : headYaw et headPitch représentent deux objets moteurs (des composants matériels, c’est-à-dire des drivers), ball est l’objet (composant logiciel) représentant la balle détectée :

whenever est utilisé pour déclencher un bloc de code de façon répétée tant que la condition associée reste vraie. Le signe « & » est utilisé pour spécifier que deux commandes (ou groupes de commandes) doivent être lancées exactement au même instant et exécutées en parallèle.

Un autre mot-clef événementiel est at, qui déclenche le code associé une fois seulement, lorsque la condition invoquée devient vraie :

Toute commande (ou groupe de commandes) est « marquable », ce qui permet plus tard si besoin de l’annuler, de la bloquer ou de la geler :

Dans l’exemple ci-dessus, la virgule à la fin de la commande permet l’exécution en tâche de fond de la commande qui la précède best shaver for balls, entrainant la poursuite de l’exécution du programme et en particulier à la commande ‘at’ qui suit de s’exécuter sans attendre la fin de la boucle infinie.

L’architecture de composants UObject, actuellement basée sur la bibliothèque C++ UObject, permet d’interfacer n’importe quel objet C++/Java avec Urbi/urbiscript, rendant les méthodes et les attributs sélectionnés du code C++ visibles directement depuis le langage de script. Des indicateurs peuvent être positionnés pour permettre de prévenir le composant C++ de tout changement effectué sur les attributs de l’objet par le langage urbiscript.

Un UObject peut être utilisé localement, soit en le liant statiquement lors de la compilation, soit par chargement dynamique ultérieur. L’objet C++ partage alors directement la mémoire du noyau Urbi, permettant une intégration efficace. Il s’agit d’une utilisation typique pour les composants critiques tels que les drivers de moteurs ou de capteurs. Ce même objet C++ peut également être utilisé sans modifications en tant que composant distant. Dans ce cas, il devient un programme autonome qui est exécuté avec comme paramètre l’adresse IP du moteur Urbi. Dans les deux cas, l’objet apparaîtra et sera traité dans Urbi comme s’il était un objet natif.

Les composants développés par la communauté peuvent être trouvés et échangés sur le site web communautaire .

Livrés :

Non maintenus :

Urbi permet d’utiliser Gostai Studio qui intègre un éditeur de comportements pour créer graphiquement des machines à états finis hiérarchiques. Gostai Lab est une autre application permettant de réaliser rapidement des interfaces utilisateur par simple glisser-déposer de widgets sur une page de composition.

Calao trompette

Bycanistes bucinator

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations du projet ornithologie.

Nom binominal

Statut de conservation UICN

( LC )Sur les autres projets Wikimedia :

Daniel Defoe

Daniel Defoe (født 1660, død 24. apriljul./ 5. mai 1731greg.) født Daniel Foe navy football uniforms, var en engelsk handelsmann, forfatter, journalist, skribent av pamfletter og spion, i dag mest husket mest for sin roman Robinson Crusoe. Han er kjent som å være en av de tidligste eksponenter (sammen med Samuel Richardson) av den engelske romanen som skjønnlitterære form og for å gjøre den populær på De britiske øyer. Han var en profilert og mangesidig forfatter, han skrev mer enn 500 bøker, pamfletter og dagbøker om ulike emner (blant annet politikk, kriminalitet, religion, ekteskap, psykologi og det overnaturlige). Han var også nyskapende innenfor økonomisk journalistikk.

Daniel Foe var sønn av lysstøperen James Foe og Alice Foe, senere tilføyde han «De» i navnet og hevdet at han var i slekt med De Beau Faux. Faren var medlem av selskapet Butchers’ Company, et handelsselskap med røtter tilbake til 975. Foreldrene var medlemmer av den presbyterianske dissentermenighet, en protestantisk menighet som ikke tilhørte den anglikanske kirken. Faren ville at sønnen Daniel skulle jobbe innenfor menigheten og sendte ham til Charles Morton’s Academy, men han ville ikke dette selv.

I 1684 giftet Foe seg med Mary Tuffley, og med henne fikk han åtte barn, hvorav seks vokste opp. Hennes medgift på 3 700 pund investerte han i en strømpehandel glass sports water bottle, men på grunn av sin høye levestandard gikk han konkurs og gjemte seg for kreditorene i Bristol, der han ble kjent som «the Sunday gentleman», en søndagsherre, da søndagen var den eneste dag han kunne våge seg ut uten frykt for å bli arrestert. Året etter var han med i opprøret mot kong Jakob II av England, men var heldig nok til å unngå å dømmes til døden av den beryktede dommer George Jeffreys. Etter at opprøret var over, gjemte han seg på en kirkegård, og fant på en av gravsteinene navnet Robinson Crusoe. Navnet brukte han senere i boken som gjorde ham berømt.

Foe ble berømt da han skrev diktet The True Born Englishman i 1701, der han påpekte det urettferdige i å bebreide kong Vilhelm III at han var utlending da britene selv er en blanding av keltere, saksere, piktere, vikinger og normanner. Den upopulære «Dutch Billy» var takknemlig for støtten, og belønnet Foe med en innbringende stilling som gjorde ham gjeldfri. Foe startet også en flisefabrikk, da hollandske fliser var kommet på moten. Men deretter døde kong Vilhelm II, og Foe mistet sin beskytter.

På denne tid begynte han å signere seg som D.Foe, deretter De Foe, etter et år Daniel De Foe, og som Daniel Defoe debuterte han i 1702, da han skrev pamfletten The Shortest Way With Dissenters. Etter kongens død hadde de reaksjonære, som ble kalt «high fliers» på grunn av sine høye prinsipper, krevd at dissentere ikke lenger skulle få tilgang til offentlige stillinger. I sin pamflett foreslo Defoe ironisk at dissentere burde deporteres eller henges. Mange leste pamfletten bokstavelig, og en prest hevdet at han satte den like høyt som Bibelen. Men det kom ut at skrivet egentlig var ment som ren satire, og nå utsendte Parlamentet arrestordre på Defoe for å ha ærekrenket «de høytflyvende» ved å fremstille dem som blodtørstige villmenn. Han gikk atter i dekning, men måtte til sist melde seg, og ble i juli 1703 dømt til tre dager i gapestokk og deretter forvaring. Men nå var han blitt enormt populær, og folk stimlet sammen rundt gapestokken, kastet blomster på ham og ropte «Good old Dan!» Han satt ett år i Newgate-fengselet og startet der sin første avis.

Etter et halvt år ble Defoe løslatt av dronning Anne mot at han skulle bli Tory-partiets skribent og politisk spion. Dette var et forslag han selv var kommet med overfor finansminister Robert Harley, som selv var den fødte intrigemaker. Inkludert i avtalen var muligens tidsskriftet The Review som Defoe startet i 1704. Defoe skrev der om politiske, økonomiske, religiøse og kulturelle emner i de ni årene tidsskriftet ble utgitt. Tidsskriftet fikk senere stor betydning for de moderne avisenes utvikling, spesielt for lederspalten og essayet som middel for folkeopplysning.

Defoe reiste nå rundt i riket og bygget opp et nettverk av agenter. Han la føringer for spionasje: Hver agent måtte fremstå som en vanlig borger, og måtte forbli ukjent for de andre agentene. Faktisk dannet Defoes nettverk grunnlaget for nåtidens British Secret Service. Nettverket beviste raskt sin verdi da det spilte en viktig rolle for foreningen av England og Skottland til ett rike, Storbritannia, i mai 1707.

I mellomtiden var flisefabrikken gått konkurs, og i 1710 falt Whig-regjeringen. Defoe måtte nå kjapt skifte side og erklærte seg som Tory med den begrunnelse at han verdsatte sitt land høyere enn politiske prinsipper. Men i 1714 ble Harley avsatt på grunn av alkoholisme, og dronning Anne døde få dager senere. En Whig-regjering ble nå gjeninnsatt under kong Georg I, mens Defoe ble fengslet – men løslatt igjen da han tilbød sine tjenester som spion. Denne gangen ble han imidlertid avslørt som dobbeltagent, og hans dager som spion var talt. I stedet begynte han sin forfatterkarriere med å skrive romanen Robinson Crusoe, basert på beretningen til sjørøveren Alexander Selkirk, som hadde kranglet med sin piratkaptein og deretter etter eget ønske blitt landsatt på den ubebodde øya Juan Fernández. Først etter fem år ble han oppdaget og reddet.

I august 1730, da han var 70 år gammel, forsvant Defoe plutselig. Kreditorene var etter ham igjen. Trolig kunne han betalt dem med inntektene fra sine meget populære bøker. I stedet valgte han å gå i dekning igjen, og døde 5. mai 1731 i Ropemaker’s Alley, Moorfield, ikke langt fra gaten der han ble født.

Frem til sin død skrev Defoe flere historiske verker, blant annet en guidebok over Storbritannia, som var en viktig reisebok og historisk kilde i femti år.

I 1719, i en alder av 60 år, innledet han sin forfatterskap med debutromanen Robinson Crusoe. Boken regnes som verdenslitteraturens første realistiske roman, og gjorde ham raskt verdensberømt. Med denne boken etablerte han en ny litterær tradisjon kalt robinsonade og var en viktig inspirasjon for blant annet Jonathan Swift, Robert Louis Stevenson, Jules Verne og William Golding. Senere kom romanene Captain Singleton (1720), Moll Flanders (1722), A Journal of the Plague Year (1722), Colonel Jack (1723) og mange andre små fortellinger. Disse fikk ikke den samme suksessen som Robinson Crusoe, men alle disse romanene og små historiene fikk en viktig plass i utviklingen av den moderne romanen. Det litterære språket er betegnet som fantastisk og virkelighetsnært, noe som skyldtes hans unike beskrivelser som inneholdt realistiske detaljer og grundige dokumentasjoner. Med The Review grunnla han også den første avisen som ikke bare inneholdt nyheter, men også kommentarer, og dette berettiger ham til tittelen «den første journalist».

Den Robinson Crusoe vi møter i moderne utgivelser, er bare den tredje episoden i Defoes opprinnelige verk. Dette starter med at Crusoe blåser av farens påstand om at han bør være fornøyd med sin beskjedne plass i samfunnet. Følgelig rømmer han hjemmefra i håp om å tjene seg rik. Snart kommer første advarsel fra Gud i form av en storm til sjøs. Da Crusoe overlever denne, kommer andre advarsel hvor han faktisk blir tatt til fange og solgt som slave. Han frigis, tjener seg rik på en plantasje i Brasil, men da han så investerer i slavehandel, kommer tredje advarsel i form av det velkjente forliset, hvor han så vidt redder seg i land på en ubebodd øy.

Romanens moral kan tolkes som den åndelige krisen han gjennomgår på øya, som lærer ham å godta sin skjebne som en straff for opprøret mot sin plass i samfunnet, og for å ha ignorert Guds advarsler. Oppholdet ble en anledning til å bekrefte seg selv, ved en ensporet vinkling på verden rundt – tingenes anvendbarhet for ham selv, verden omgjort til objekt. Hans isolat blir innbegrepet av den borgerlige skjebne: selvkontroll, metodisk livsførsel, selvstendighet, teknisk oppfinnsomhet og sosial ensomhet – et bilde på sammenhengen mellom kapitalisme og puritanisme slik vi møter den i det moderne Vesten. I sin ytterste konsekvens kan dette leses som en gjeninnføring i den protestantiske tenkning av skjærsilden, som nå påbegynnes før døden. Til slutt koloniserer han øya med européere og blir selv guvernør, trygt tilbake i Det britiske imperium.

· · · · · · · · ·

Shah Mureed

Shah Mureed (born 21 February 1989) is a Pakistani cricketer who played two Twenty20 matches for the Quetta Bears during the 2012–13 season.

Shah was born in Nushki, Baluchistan, and played under-19 inter-district matches for Nushki, later progressing to play for Quetta in under-19 inter-region matches. He subsequently progressed to Nushki’s senior side, with his highest score for the team coming in June 2012 cool drink bottles, an innings of 162 runs made as an opening batsman. Based largely on that innings, Shah was selected to play for the Quetta Bears in the 2012–13 season of the Faysal Bank T20 Cup. On debut against the Multan Tigers in December 2012, he scored a duck while opening the batting with Mohibullah, but in his second and final game, played four days later against the Lahore Lions, he scored nine runs not out glass sports water bottle, batting ninth.

As of January 2015, ESPNcricinfo, a cricket website, incorrectly gives Shah’s date of birth as 21 February 1999, and lists him as the youngest player to have played at Twenty20 level (in front of Rana Kalangutkar, whose birthdate is also given incorrectly). This record is in fact held by Pakistani cricketer Nasir Jamshed, who made his Twenty20 debut for the Lahore Lions in April 2005, at the age of 15 years and 140 days small thermos bottle.

Satz von Grötzsch (Funktionentheorie)

In der Funktionentheorie, einem Teilgebiet der Mathematik, werden verschiedene miteinander zusammenhängende Theoreme als Satz von Grötzsch bezeichnet, darunter der folgende als Vorgänger der Teichmüller-Theorie geltende Satz über quasikonforme Abbildungen. Er stammt von Herbert Grötzsch.

Konforme Abbildungen sind winkelerhaltende Abbildungen; Selbstabbildungen der (komplexen) Ebene sind konform genau dann, wenn sie biholomorph sind.

Quasikonforme Abbildungen verallgemeinern konforme Abbildungen, ihre Abweichung von der Konformität wird durch die Dilatation

K


1
{\displaystyle K\geq 1}


K


=


1
{\displaystyle K=1}


Mannings Heath Golf Club

Mannings Heath is golf course and hotel in Mannings Heath, Horsham in the south of England original football jerseys.

The land the course sits on was used in the 18th century as a meeting point for smugglers. In the late 1740s glass sports water bottle, its Hawkin’s Pond was the scene of one of the notorious Hawkhurst Gang’s most brutal murders .

Mannings Heath was opened as a golf course in 1914, after having been designed by the world-famous English architect Harry Colt. Almost immediately after the course was laid phone cover waterproof, the land was seized for agricultural purposes to aid the war effort during World War I. The effects of war were felt again during World War II, when a Handley Page Halifax Bomber crashed on the golf course on 17 February 1945. The site has an official plaque memorial to commemorate the loss of life .

It is also a noteworthy early example of a golf course employing formal trade exchange pricing via its ‘Town’s Section’ subscription, where craftsmen worked on the course instead of paying subscriptions.