Tag Archives: gym fanny pack

Mercedes-Benz OM 611/OM 612/OM 613

OM 611 er en firecylindret dieselmotor med commonrailindsprøjtning fra Mercedes-Benz. Motoren blev præsenteret i 1997 i modellen C 220 CDI. Denne artikel omhandler ligeledes motorerne OM 612 og OM 613, som teknisk set er beslægtede med OM 611.

OM 611 er en firecylindret dieselmotor med 2 overliggende knastaksler, som ved hjælp af hydrauliske ventilløftere aktiverer de 16 ventiler. OM 611 blev første gang præsenteret i september 1997 i C-klassen under betegnelsen C 220 CDI. OM 611 har i modsætning til forgængeren OM 604 en 30% højere effekt, 50% større drejningsmoment og 10% lavere brændstofforbrug. Motoren er udstyret med oxidationskatalysator. Da virkningsgraden på den nye motorgeneration blev større, er der ved lave udendørstemperaturer ikke nok varme til at opvarme kabinen tilstrækkeligt. Dette problem blev i CDI II-serien løst med et elektrisk varmeelement og i CDI I-serien med et dieseldrevet varmeelement. Knastakslerne drives af en Duplex-rullekæde.

Bemærkelsesværdigt er den første brug af commonrail-indsprøjtningssystemet fra Bosch i en Mercedes-Benz-motor. Brændstofforsyningen finder sted gennem en fælles ledning (Common Rail), hvor brændstoftrykket kontinuerligt holdes højt gennem en højtrykspumpe. Gennem ledningen føres brændstoffet ind i de magnetventilstyrede indsprøjtningsdyser, hvor det med et tryk på op til 1.350 bar sprøjtes ind i forbrændingskammeret. Som følge af pilotindsprøjtningen, hvor en mindre brændstofmængde sprøjtes ind i cylinderen og forbrændes inden den egentlige forbrænding, opvarmes forbrændingskammeret, hvorved temperatur- og trykstigningen ved hovedforbrændingen ikke er så voldsom. Dette giver en betydeligt bedre motorgang. I CDI II-serien blev indsprøjtningssystemet udvidet med en højtryksregulering med trykreguleringsventil, en mekanisk brændstoffødepumpe og brændstoftemperaturføler.

Alle OM 611-motorerne er udstyret med en turbolader med bypassventil (såkaldt Wastegate). Da turboladeren ved stigende motoromdrejningstal på grund af den højere mængde udstødningsgas drives hurtigere, kræver kompressionen mere luft. Dette øger mængden af udstødningsgas yderligere, da turbinen skal køre endnu hurtigere. For at forebygge skader på grund af mekanisk eller termisk overbelastning, er trykladningen nødt til at begrænses. Til dette formål er CDI I udstyret med en bypassventil, som åbner ved et bestemt ladetryk og leder udstødningsgasserne fra turboladeren ind i udstødningstragten. En yderligere stigning i turbinens omdrejningstal udelukkes herved. CDI II er i stedet for turbolader udstyret med VNT-lader (turbolader med variabel turbinegeometri), hvilket betyder at der på udstødningssiden er monteret justerbare, undertryksstyrede turbineblade. Denne teknik fører i det lave omdrejningsområde til en hurtigere opbygning af ladetrykket, som kan bemærkes ved en bedre cylinderfyldning og et højere drejningsmoment. For at køle den varme trykladningsluft ned til en optimal temperatur, er der desuden monteret en intercooler.

Indsugningstragten er udstyret med indsugningskanalfrakobling. Af de to indsugningskanaler på hver cylinder kan den ene ved lave omdrejningstal afbrydes. Herefter strømmer den indsugede luft nu fuldstændigt gennem den specielt formede anden kanal. Dette fører til en bedre brændstof/luft-blanding og dermed også en bedre forbrænding. På CDI I-serien er indsugningskanalfrakoblingen pneumatisk styret, mens den på CDI II er elektronisk styret samt trinløs. En yderligere nyhed i CDI II var den pneumatisk styrede udstødningsgastilbageføringsventil, som reducerer luftoverskuddet og reducerer temperaturspidserne beef marinade tenderizer, inden udstødningsgasserne tilføres den indsugede friskluft. Derved reduceres nitrogenoxidemissionerne og forbrændingsstøjen gym fanny pack. Udstødningsgastilbageføringen styres af en varmluftmåler, som muliggør en præcis analyse af den indsugede luftmasse.

Sideløbende med OM 611 blev serierne OM 612 (femcylinder) og OM 613 (sekscylinder) udviklet og danner sammen med den firecylindrede OM 611 en motorserie. Derved har motorerne samme slagvolume pr. cylinder og er rækkemotorer. Alle motorer af typen OM 612 og OM 613 kommer fra CDI II-serien.

Bemærkelsesværdig er motoren OM 612 DE 30 LA. Denne motor er baseret på OM 612 DE 27 LA, men har af AMG fået øget slaglængden for at øge slagvolumet. På grund af den højere effekt og det højere drejningsmoment måtte talrige dele modificeres og tilpasses den øgede belastning. Dermed blev topstykkefastgørelsen forstærket og optimeret og en oliepumpe med større forsyningskapacitet installeret ligesom forstærkede kolber med oliesprøjtekøling. Forglødningssystemet blev modificeret og kunne på grund af en højere forglødningstemperatur forgløde på kortere tid. Tomgangen kunne derved forbedres som følge af en forbedret styring af efterglødeforholdene.

For også ved højere udendørstemperaturer at kunne garantere maksimal effekt og drejningsmoment, var ladeluftkølingen usædvanligt konstrueret: Intercooleren er placeret direkte ved siden af motoren og suppleret med en luft/vand-varmeveksler. Varmen blev sendt ud af bilens front ved hjælp af et separat lavtemperatursvandkredsløb gennem to fra motorkølingen adskilte kølere.

Mutti (azienda)

Mutti – Industria Conserve Alimentari è un’azienda italiana specializzata nelle conserve alimentari, in particolare nel settore del pomodoro, fondata nel 1899 a Piazza di Basilicanova, frazione di Montechiarugolo, in provincia di Parma.

L’azienda viene fondata da Callisto e Marcellino Mutti (1862-1941) con il nome di Fratelli Mutti a Piazza di Basilicanova, come industria conserviera del pomodoro.

Nel 1911 viene depositato il marchio “due leoni” e l’azienda ottiene il primo riconoscimento con il Diploma di Medaglia d’Oro di Primo Grado all’Esposizione Internazionale Industria e Agricoltura di Roma; nel 1914, invece, Mutti ottiene il diploma di Gran Croce, con iscrizione al Gran Libro d’Oro dei Benemeriti del lavoro.

In tale periodo, lo storico stabilimento di Piazza era raccordato con la tranvia Parma-Traversetolo/Montecchio fluff ball remover.

Con l’evoluzione delle tecniche di conservazione, nel 1922 Mutti comincia a produrre il doppio concentrato e l’attività evolve ulteriormente nel 1927 con un programma di acquisizioni di altre aziende conserviere.

Nel 1951 nasce il tubetto per il concentrato di pomodoro. Il prodotto nel tubetto non si deteriora perché non viene a contatto con l’aria e permette di consumarne solo quanto serve. In più, per tutte le massaie, il tappo era utilizzabile anche come pratico ditale nei lavori di cucito. Era nato il: “tubetto dal ditale”.

Nel 1971, nasce la polpa di pomodoro in finissimi pezzi Mutti, le cui ricetta è ancora oggi segreta.

Nata come familiare, l’azienda diventa prima Società di fatto, poi Società in nome collettivo e infine Società per azioni nel 1979.

Nel 1994 Francesco Mutti diventa amministratore delegato.

Nel 1999 quello Mutti diventa il primo stabilimento ad avere tutta la propria produzione a lotta integrata certificata e No OGM.

Il 2000 è l’anno che vede nascere il premio “Pomodorino d’Oro”, con cui Mutti premia i suoi produttori: un riconoscimento agli agricoltori capaci di produrre pomodoro di qualità.

Nel 2004 viene prodotto per la prima volta l’aceto di pomodoro e nel 2007 i sughi pronti.

Durante l’anno 2010, l’azienda inizia la propria collaborazione con il WWF, al fine di ricercare e sancire una maggiore sostenibilità nella produzione, in particolare nel diminuire emissioni di CO2 e ridurre l’impronta idrica lungo la filiera.

Insieme con la facoltà di Agraria dell’Università di Piacenza e al Laboratorio Lims di Verbania, nel 2012 Mutti studia una metodologia per individuare la provenienza geografica delle materie prime partendo dall’analisi dei semilavorati gym fanny pack. Il progetto viene presentato presso il Senato della Repubblica Italiana sul tema “Alimentazione e percorso di trasparenza dalla Tavola alla Terra”.

Nel 2013 apre Mutti France per lo sviluppo del mercato francese. Nello stesso anno comincia la collaborazione con Fiordagosto, uno stabilimento con sede a Oliveto Citra (Salerno), per la produzione delle specialità tipiche del Sud, che verrà poi acquisito nel 2016.

Nel 2014 in collaborazione con Horta, spin off dell’Università Cattolica di Piacenza nasce pomodoro.net, per sostenere un percorso di affiancamento, di supporto e di cooperazione con gli agricoltori.

Nel 2015 vengono lanciate le Salse Pronte.

L’azienda in 11 anni è passata da 43.989 mil. € nel 2004 a circa 234 mil. € nel 2015 di fatturato.

Logo dal 1912

Logo dal 1914

Logo dal 1951

Logo dal 1979

World Relief

World Relief is an international relief and development agency. Founded in 1944 as the humanitarian arm of the National Association of Evangelicals, World Relief offers assistance to victims of poverty, disease, hunger, war, disasters and persecution. Headquartered in Baltimore, Maryland, the organization has offices worldwide national football jerseys. It is supported by churches, foundations, and individual donors, as well as through United States Government grants from USAID and other agencies.

World Relief serves over 4 million vulnerable people a year and has over 100,000 volunteers actively engaged in reaching their communities with life saving messages.

In 2015, World Relief served 7,041,527 million people with the help of 63,900 local volunteers. An estimated 80% of those who directly benefit from World Relief’s programs are women and children–the most vulnerable individuals

World Relief’s core programs focus on microfinance, AIDS prevention and care, maternal and child health, child development, agricultural training, disaster response, refugee resettlement and immigrant services.

In recent years, World Relief has become a leader in advocating for immigration reform. Most recently, Stephan Bauman, World Relief CEO, spoke at the Evangelical Immigration Table.

“We believe God has equipped the church – the most diverse social network on the planet – to be at the center of these stories, leveraging time, energy and resources to join the vulnerable in their time of need.

We practice principles of transformational development to empower local churches in the United States and around the world so they can serve the vulnerable in their communities. With initiatives in education, health, child development, agriculture, food security, anti-trafficking, immigrant services, micro-enterprise gym fanny pack, disaster response and refugee resettlement, we work holistically with the local church to stand for the sick, the widow, the orphan, the alien, the displaced, the devastated, the marginalized classic footy shirts, and the disenfranchised.

In our own backyard and around the globe, we stand with individuals and communities through the process of healing, reconciliations, transformation and empowerment.”

World Relief began in 1944 when American Christian denominations partnered with sister churches in war-torn Europe to address critical humanitarian needs. The National Association of Evangelicals established the War Relief Commission to send clothing and food to victims of World War II. After the war, evangelical leaders decided that the War Relief Commission should continue working in post-war Europe and around the world. In 1950, the agency was renamed World Relief, and began to focus on other areas of development – providing sewing machines and training so war widows could earn a living, setting up TB clinics, and supporting orphanages and land reclamation projects.

World Relief moved beyond providing emergency relief in response to disasters, working to foster long-term development to help the poor rise above subsistence.

World Relief is currently in 16 countries and has 24 US office and serves over 4 million vulnerable people a year. Current programming includes: Agribusiness, Anti-Trafficking, Child Development, Clean Water, Sanitation &amp best eco friendly water bottles; Wells, Disaster Response, Employment Services, HIV/AIDS, Food Security, Immigrant Legal Services, Maternal and Child Health, Microfinance, Peace Building, Refugee Services and Savings for Life.

BigHit Series

BigHit Series are video games for the Korean Sony PlayStation 2, PlayStation 3, and PlayStation Portable consoles that have been officially re-released at a lower price by Sony and third parties that meet specific criteria. While the term “BigHit series” only applies to selections in South Korea stainless steel lemon squeezer, equivalent programs exist in North America (as “Greatest Hits”), PAL territories (as “Essentials”), and Japan and Asia (as “The Best”)

The BigHit Series program was first released for PlayStation 2 on October 1, 2004 by Sony Computer Entertainment Korea (SCEK) for games that were distributed in South Korea. SCEK’s official press release on September 30, 2004, stated (modified translation) that users of the PlayStation 2 hardware in Korea for the first time can purchase popular classic PlayStation 2 games, and enjoy them at an affordable cost; helping users to an existing genre preference due to several issues of being out-of-stock gym fanny pack, or the user did not try the game.

All BigHit Series games were released at the price of 26,800KRW. Historically exchange rates dating back to October 2004 show that was slightly above 23.25USD (1 USD ~= 1147 KRW)

The translated press release by SCEK suggests that there might have been 6 games already released to PlayStation 2 owners in June of the same year; leading to 15 BigHit series games being released by the start of October 2004. The first 7 – 15 games released under the BigHit series title were&nbsp water glass;: Minna no Golf 3, Gitaroo Man, Time Crisis 3, The Lord of the Rings: Return of the King, Need for Speed: Underground, SSX 3, WWE Smackdown football shorts and socks! Shut Your Mouth, Final Fantasy X International, and Shin Sangoku Musō 2.

Cristiano VIII di Danimarca

Cristiano VIII di Danimarca (Copenaghen, 18 settembre 1786 – Copenaghen, 20 gennaio 1848) fu re di Danimarca dal 1839 al 1848 e re di Norvegia nel 1814 dopo essere stato eletto sovrano dal Parlamento Norvegese.

Figlio maggiore di Federico Principe ereditario di Danimarca e Norvegia e di Sofia Federica di Meclemburgo-Schwerin, nacque nel Palazzo di Christiansborg a Copenaghen.

Suo avo da parte paterna era Federico V di Danimarca. Ereditò il talento e le doti di sua madre e il suo aspetto avvenente fu celebrato in tutta Copenaghen. Ebbe uno sfortunato matrimonio con sua cugina Carlotta Federica di Meclemburgo-Schwerin, dalla quale divorziò nel 1810. Carlotta era figlia di Federico Francesco I Granduca di Meclemburgo-Schwerin e diede a Cristiano VIII il suo unico erede al trono di Danimarca, Federico VII di Danimarca.

Nel maggio del 1813, essendo il presunto erede di Danimarca-Norvegia, venne inviato come stattholder (la carica rappresentativa della corona danese nei domini d’oltremare) in Norvegia, per promuovere la fedeltà norvegese alla corona danese, che era stata scossa dall’adesione di Federico VI di Danimarca alle campagne di Napoleone Bonaparte girl soccer goalie.

Il principe Cristiano Federico si impegnò personalmente per rinsaldare i legami tra Norvegia e Danimarca opponendosi alla fazione norvegese favorevole all’unione dinastica della Norvegia con la Svezia. Nel fare ciò si mise a capo dei moti indipendentisti norvegesi scoppiati come conseguenza del Trattato di Kiel del 14 gennaio 1814, con il quale la Norvegia veniva ceduta alla corona svedese. Egli venne eletto re di Norvegia dal neocostituito Parlamento Norvegese il 10 aprile 1814.

Il passo successivo di Cristiano Federico fu di attirare l’interesse delle grandi potenze europee alla causa norvegese ma non ebbe successo. Venne invece costretto a fare ritorno in Danimarca e a rinunciare a ogni pretesa sul trono svedese dalle potenze fautrici dell’unione tra Norvegia e Svezia così come prevista dal trattato di Kiel.

Al suo ritorno in Danimarca, il principe Cristiano Federico divenne inviso a tutte le corti reazionarie europee, inclusa quella danese. Egli visse in completo ritiro insieme alla sua seconda moglie, Carolina Amalia di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (figlia di Luisa Augusta di Danimarca, sorella di Federico VI di Danimarca, e di Federico Cristiano II di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg), a capo di un gruppo di intellettuali e scienziati progressisti danesi a Copnehaghen, patrocinando tra l’altro l’operato dello scultore danese Bertel Thorvaldsen.

Egli restò in questo isolamento volontario fino al 1831 quando l’ormai vecchio re Federico gli permise di partecipare al consiglio reale di Stato. Il 13 dicembre 1839, dopo la morte del sovrano venne incoronato con il nome di Cristiano VIII di Danimarca. Le fazioni liberali nutrirono molte speranze sulle sue visioni progressiste ma vennero subito delusi quando come sua prima iniziativa da sovrano rigettò ogni istanza di riforma del regno.

Seguendo la tradizione della corona danese anch’egli fu patrocinatore delle scienze astronomiche, promettendo una medaglia d’oro a chiunque scoprisse nuove comete e finanziando lo scienziato Heinrich Christian Schumacher e la sua pubblicazione del periodico scientifico Astronomische Nachrichten gym fanny pack.

Sempre seguendo la tradizione dei sovrani danesi socks for cheap, Cristiano VIII fu membro della Massoneria.

Poiché fu chiaro che suo figlio fulham football shirt, il principe Federico VII non era in grado di avere figli e quindi di dare un erede al trono danese, Cristiano Federico si adoperò per trovare un nuovo erede nella persona del futuro Cristiano IX di Danimarca con una speciale legge da lui stesso emanata nel 1853 dopo una serie di incontri tenutisi a Londra.

Morì nel 1848 e venne sepolto nella Cattedrale di Roskilde.

Cristiano VIII di Danimarca si sposò con Carlotta Federica di Meclemburgo-Schwerin, dalla quale si separò poi nel 1810 avendo un solo figlio:

Dopo il divorzio dalla prima moglie si risposò con Carolina Amalia di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg dalla quale però non ebbe figli.

Ebbe inoltre diversi figli illegittimi dalle sue amanti. Con Maren Engebretsdatter (maritata Blixrud):

Con Johanna Maria Christensdatter Brandvold (maritata Eide), ebbe:

Con Sophie Frederikke, nata Tronier (12 agosto 1785, Copenaghen – 5 ottobre 1845, Kongens Lyngby, sposata dal 1812 con Adam Gottlob Severin), ebbe:

Altri progetti