Tag Archives: sweater shaver canada

Alexandru Diordiţă

Alexandru Diordiţă (ros sweater shaver canada. Александр Филиппович Диордица, ur. 12 września 1911 we wsi Handrabury w powiecie ananjewskim guberni chersońskiej, zm. 1 kwietnia 1996 w Moskwie) – radziecki polityk, premier Mołdawskiej SRR w latach 1958-1970.

Urodzony w rodzinie chłopskiej safest water bottle, od 1930 pracował jako nauczyciel w wiejskiej szkole podstawowej, 1932-1933 sekretarz organizacji komsomolskiej w kołchozie. Później pracował w administracji państwowej Mołdawskiej Autonomicznej SRR, następnie Mołdawskiej SRR team uniforms. 1938 ukończył Leningradzką Akademię Finansową i wstąpił do WKP(b). 1939-1939 zastępca naczelnika wydziału w Ludowym Komisariacie Finansów Mołdawskiej ASRR, 1940-1941 zastępca ludowego komisarza finansów Mołdawskiej SRR, 1941 czerwonoarmista Komunistycznego Batalionu Obrony Odessy, 1941-1942 zastępca naczelnika obwodowych instytucji fnansowych w Orenburgu, od 1942 zastępca komisarza ludowego finansów, a 1946-1955 minister finansów Mołdawskiej SRR. Od 1955 wiceprezes, a od 23 stycznia 1958 do 15 kwietnia prezes Rady Ministrów Mołdawskiej SRR i równocześnie minister spraw zagranicznych tej republiki. 1970-1978 I zastępca przewodniczącego Państwowego Komitetu Cen Rady Ministrów ZSRR, a 1978-1983 – Komitetu Cen ZSRR. Następnie na emeryturze. 1961-1971 kandydat na członka KC KPZR. Deputowany do Rady Najwyższej ZSRR od 3 do 7 kadencji. Zmarł i został pochowany w Moskwie.

Oldhøjtysk

Gammelt højtysk (tysk: Althochdeutsch, Ahd.) er en moderne betegnelse for den ældst kendte skriftlige form af højtysk, det blev sandsynligvis benyttet mellem 500 og 1050 e.v.t. De ældste længere tekster stammer fra tiden omkring 750, men kortere runeindskrifter kendes fra 6. århundrede. Det var ikke et enhedssprog sprog i moderne betydning, men omfattede en større gruppe af beslægtede vestgermanske dialekter, som alle blev talt syd for den såkaldte Benrath-linje. Disse dialekter adskilte sig fra de øvrige vestgermanske sprog gennem den højtyske lydforskydning. I det nordtyske lavland og Nederlandene fandt denne lydforskydning ikke sted. Sproget i de egne kaldes i stedet oldsaksisk.

Ordet ”tysk” optræder første gang i den middellatinske form ”theodisce” i 786. Herfra stammer en forordning om at beslutningerne i en kirkelig forsamling skal læses op ”tam latine quam theodisce”, dvs. ”både på latin og folkesproget” (tysk).

Højtysk udviklede sig fra vestgermansk i fra omkring slutningen af 5. århundrede og begyndelsen omkring af 6. århundrede. Hovedforskellen mellem Oldhøjtysk og de øvrige vestgermanske sprog er den lydforskydning de højtyske dialekter gennemgik på dette tidspunkt. Denne udvikling kan ikke dateres præcist, derfor bruges år 500 som en cirka angivelse for sprogets opståen. [Kilde mangler] Lydforskydningen betyder at konsonantsystemet i højtysk fortsat adskiller sig fra de øvrige moderne vestgermanske sprog, som fx engelsk, nedertysk og nederlandsk. Grammatisk forblev oldhøjtysk dog meget lig de samtidige vestgermanske sprog, som fx oldengelsk og oldsaksisk.

I midten af 11. århundrede var de mange vokaler i de tryksvage stavelser blevet reduceret til ‘e’. Da denne type vokaler bl.a. blev brugt i navneordenes og verbernes grammatiske endelser medførte den udvikling en radikal simplificering af bøjningssystemet. Året 1050 anses derfor at være det tidspunkt, hvor middelhøjtysk opstod, selvom der ikke er blevet bevaret nogen tekster på tysk fra de følgende 100 år.

Eksempler på vokalreduktion i tryksvage stavelser:

(Den moderne højtysk form at ordene svarer næsten til den middelalderlige form.)

Der fandtes ingen standard form af oldhøjtysk, på samme måde som med moderne sprog; hver eneste af de tekster der kendes er skrevet i en særlig dialekt, eller i nogle tilfælde endda en blanding af flere dialekter. De dialektformer der kan spores i oldhøjtysk følger mere eller mindre de fordelinger der kendes fra senere perioder, og de fulgte hovedsageligt de territoriale afgrænsninger. De eneste eksempler på oldhøjtysk er dog udelukkende blevet skrevet i nogle få religiøse centre, og afspejler reelt derfor kun de sproglige forskelle mellem klostrene. Hvor meget de har afspejlet forskelle i den almindelige befolkning er derimod umuligt at afgøre. [Kilde mangler]

De vigtigste oldhøjtyske dialektområder, og de biskopsæde og klostre de omfattede:

Der er flere væsentlige forskelle i den geografiske udbredelse af højtysk i moderne tid og af oldhøjtysk:

Der fandtes ingen tysktalende befolkning i hele området øst for floderne Elben og Saale for slutningen af 10. århundrede og begyndelsen af 11. århundrede. Før den tyske befolkningsvandring mod øst, var dette område kun beboet af slavisktalende folkeslag.

De germanske frankere erobrede det nordlige Gallien ned til Loire, men siden opstod en stabil sproggrænse der fulgte floderne Maas og Mosel, da befolkningen mod vest efterhånden blev romaniseret. Etableringen af Frankerriget fandt sted samtidig med udviklingen af den højtyske lydforskydning; det betød dialekterne i rigets nordlige del (Nederlandene), som ikke var omfattet af lydforskydningen, var forskellige fra dem i den sydlige del, som var omfattet af den.

Den langobardiske dialekt socks wholesale canada, der blev brugt af de Longobardere som invaderede Norditalien i 6. århundrede, tilhørte formodentligt den højtyske gruppe. Der findes imidlertid kun meget få levn af deres sprog udover nogle stednavne, enkeltord i latinske tekster og inskriptioner. Området bebos i dag hovedsageligt af italiensktalende.

Med Karl den Stores erobring af langobardernes rige i 776 var størsteparten af de germanske folkeslag (eksklusiv England og Skandinavien) blevet inkorporeret i Frankerriget. Alligevel førte denne forening ikke til dannelsen af en standardiseret tysk sprog water running belts, hvilket hovedsageligt hang sammen med at både den kejserlige administration og kirken udelukkende brugte latin.

i den tidligste fase af perioden foregik der en intens missionsvirksomhed i det område, hvor højtysk udviklede sig. Den romerske magt i de vestromerske provinser var kollapset, og nye germanske kongeriger var opstået i Romerrigets sted. Omkring 800 var hele Frankerriget i princippet blevet kristent. Skriftkyndighed var hovedsageligt forbeholdt kirkelige kredse, og alle de manuskripter som indeholdt tekster forfattet på oldhøjtysk blev skrevet i scriptorier af skrivere der hovedsageligt skrev på latin frem for folkesproget. De bevarede tekster er derfor af religiøs karaktér og indbefatter et stort latinsk ordforråd; faktisk er de fleste af disse tekster oversættelser af oprindeligt latinske tekster. De få eksempler på verdslig]e værker der er kendes i dag, er som oftest blevet bevaret fordi de blev nedskrevet på den overskydende plads i religiøse bøger; det gælder fx Hildebrandslied.

Abrogans anses almindeligvis for at være den ældste bevarede tekst skrevet på oldhøjtysk, det er et latin-oldhøjtysk glosar, og dets tilblivelse dateres til mellem 750 og 780 formentlig i Reichenau. Merseburg trylleformlerne fra 8. århundrede er de eneste bevarede eksempler på germansk før-kristen litteratur. Hildebrandslied og prædikenen fra Wessobrunn stammer fra 9. århundredes manuskripter, men er måske afskrifter af ældre kopier.

Digtet Muspilli fra Bayern er det eneste bevarede eksempel på en sandsynligvis udbredt mundtlig tradition fra ældre tid. Andre væsentlige værker er Otfrid af Weissenburgs Evangelienbuch, det korte Ludwigslied og Georgslied fra 9. århundrede.

Disse fire udgaver af Fader vor i fire forskellige oldhøjtyske dialekter er oversættelser af en liturgisk tekst, og viser de dialektale forskelle mellem forskellige regioner.

Fater unseer, thu pist in himile,
uuihi namun dinan,
qhueme rihhi diin,
uuerde uuillo diin,
so in himile sosa in erdu.
prooth unseer emezzihic kip uns hiutu,
oblaz uns sculdi unsero,
so uuir oblazem uns skuldikem sweater shaver canada,
enti ni unsih firleiti in khorunka,
uzzer losi unsih fona ubile.

Fater unsēr, thu in himilom bist,
giuuīhit sī namo thīn.
quaeme rīchi thīn.
uuerdhe uuilleo thīn,
sama sō in himile endi in erthu.
Brooth unseraz emezzīgaz gib uns hiutu.
endi farlāz uns sculdhi unsero,
sama sō uuir farlāzzēm scolōm unserēm.
endi ni gileidi unsih in costunga.
auh arlōsi unsih fona ubile.

Fater unser, thū thār bist in himile,
sī geheilagōt thīn namo,
queme thīn rīhhi,
sī thīn uuillo,
sō her in himile ist, sō sī her in erdu,
unsar brōt tagalīhhaz gib uns hiutu,
inti furlāz uns unsara sculdi
sō uuir furlāzemēs unsarēn sculdīgōn,
inti ni gileitēst unsih in costunga hydration belt reviews,
ūzouh arlōsi unsih fon ubile.

Fater unser, du pist in himilum.
Kauuihit si namo din.
Piqhueme rihhi din,
Uuesa din uuillo,
sama so in himile est, sama in erdu.
Pilipi unsraz emizzigaz kip uns eogauuanna.
Enti flaz uns unsro sculdi,
sama so uuir flazzames unsrem scolom.
Enti ni princ unsih in chorunka.
Uzzan kaneri unsih fona allem sunton.

Kilde: Braune/Ebbinghaus, Althochdeutsches Lesebuch, 17. udgave (Niemeyer, 1994)

Lee Chaolan

Lee Chaolan (リー・チャオラン Rī Chaoran?) è un personaggio immaginario della serie di videogiochi picchiaduro Tekken. Rimasto orfano quando era molto piccolo, fu adottato e allenato da Heihachi allo scopo di dare un rivale al figlio Kazuya.

Alla fine di Tekken 2, quando l’impero di Kazuya crolla, Lee è costretto a scappare alle Bahamas per condurre una vita tranquilla, ma in seguito sceglie di tornare a combattere. La storia di Lee, come rilevanza, è seconda solo alle vicende di Heihachi, Kazuya e Jin, in quanto sono tra loro collegate e costituiscono il tema portante del gioco.

I genitori di Lee morirono quando era ancora piccolo, lasciandolo in balia di se stesso per le strade. Quotidianamente di fronte a un ambiente ostile, divenne ben presto un azzuffatore specializzato con riflessi sorprendenti per un ragazzo della sua età. Sono state queste le qualità che hanno catturato l’attenzione di Heihachi, che ha assistito a un combattimento tra Lee e altri ragazzini durante un viaggio d’affari. Impressionato dall’abilità di Lee nella lotta di strada, Heihachi lo adottò e lo portò in Giappone per educarlo.Non si sa come ma in alcuni siti si dice che Lee e Kazuya erano amici anche prima che fosse adottato,questo non è stato ufficializzato dalla Namco ma potrebbe essere plausibile che in altri viaggi di Heihachi in Cina,Kazuya abbia conosciuto Lee diventando amici. In realtà Heihachi non ha mai provato nessuna emozione verso Lee: il suo vero scopo era quello di dare un rivale a Kazuya, sul quale quest’ultimo potesse ispirarsi. La loro abilità nel combattimento è uguale, ma coloro che conoscono il potere di Lee lo temono come il “Demone dai capelli d’argento.

Sub-boss di Lee è Kazuya Miishima. Lee è sub-boss di stage 8 Kazuya Mishima e di stage 5 Heihachi Mishima.

Sia Lee che Heihachi furono sconfitti da Kazuya, il quale prese possesso della Mishima Zaibatsu. Fu costretto così a servire Kazuya come un suo subalterno. Lee fu poi avvicinato da Wang, che lo mise in guardia da Kazuya e chiese il suo aiuto per far ritornare l’onore alla Mishima Zaibatsu. Lee scelse di aiutare il suo capo trattenendo Heihachi abbastanza a lungo affinché Jun Kazama potesse sconfiggere il diavolo che stava possedendo Kazuya. Poi quest’ultimo indisse il The King of Iron Fist Tournament 2. Stavolta Lee affrontò il suo patrigno, che era molto arrabbiato con lui per aver aiutato Kazuya, il suo figlio traditore. Poi Heihachi sconfisse Lee abbastanza facilmente.

Sub-boss di Lee è Heihachi Mishima. Lee è sub-boss di stage 8 Heihachi Mishima.

Lee pensò di utilizzare il torneo per testare i suoi nuovi esperimenti sui lottatori e per sconfiggere Kazuya. In anticipo all’evento, Lee mandò Nina Williams ad uccidere Kazuya, ma lei fallirà. Dopo il secondo fallimento, Lee mandò Anna Williams a fare il lavoro. Dopo aver subito una sconfitta imbarazzante per mano di Kazuya, un ormai impazzito Lee attiva il meccanismo di autodistruzione dell’isola ed è il primo a morire.

Vent’anni prima Lee fu espulso dalla Mishima Zaibatsu, dove tradì Heihachi e si schierò con Kazuya al The King of Iron Fist Tournament 2. Per qualche tempo i pensieri di vendetta consumarono Lee. Alla fine si rese conto che era inutile uccidere un vecchio che probabilmente aveva solo pochi anni davanti a sé. Con questa realizzazione Lee prese le distanze dalla lotta e si trasferì in una magione alle Bahamas per condurre una vita solitaria. Un giorno scoprì un’enorme liquidazione di merci della G-Corporation su Internet. Lee intuì che era successa qualcosa nella società. La sua intuizione era corretta. Hackerò la rete del loro computer classificato e accedette alle loro comunicazioni interne aziendali. Lee capì che la Mishima Zaibatsu aveva attaccato la G Corporation e causato danni significativi alle loro strutture di ricerca. Venne anche a conoscenza che una nuova forma di vita in via di sviluppo da parte della Mishima Zaibatsu sarebbe stata completata entro l’anno successivo. Al fine di completare la forma di vita, tuttavia, risultò che mancava un componente critico… Stranamente fu fatto un annuncio per il The King of Iron Fist Tournament 4 nello stesso tempo. La passione, ormai affievolita, di Lee per la lotta si riaccese insieme al suo risentimento nei confronti del clan Mishima. Al fine di impedire alla Mishima Zaibatsu di scoprire la sua vera identità, Lee si firmò online per il torneo con un nome falso, Violet. Come ulteriori misure per mascherare la sua identità, ha tinto i suoi capelli d’argento di un viola lucente, indossò un paio di occhiali da sole e abiti viola.

Boss di Lee e Violet è Combot.

Chaolan Lee, figlio adottivo di Heihachi e rivale di Kazuya Mishima, partecipò al 4º Torneo del Pugno di Ferro sotto le sembianze di Violet. Stupito dalla presenza di Kazuya, che credeva morto dal 2 ° Torneo, rimase spiazzato e venne sconfitto da Kazuya stesso e perse il torneo. Con la morte di suo padre adottivo, Lee pianificò di prendere il controllo della Mishima Zaibatsu, ma scoprì che il trono della compagnia era stato usurpato da qualcun altro waterproof phone case for swimming! “Maledizione! Che sia stato Kazuya? Sempre ad intralciare i miei piani…”. Un mese dopo, venne annunciata l’apertura del 5º Torneo King of Iron Fist Tournament, Lee decise immediatamente di parteciparvi, determinato ad avere una rivincita contro Kazuya e prendere la direzione di tutta la Mishima Zabaiatsu.

Sub-boss di Lee sono: Kazuya Mishima e Heihachi Mishima.Lee è sub-boss di stage 4 Anna Williams.

Lee Chaolan ha partecipato al King of Iron Fist Tournament 5, per vendicarsi di Kazuya Mishima. Tuttavia, quello che aveva aperto il torneo non è stato Kazuya, ma Jinpachi Mishima, e Chaolan bpa free glasses, dopo aver appreso questo fatto, ha perso interesse per il torneo e ritornò alla sua casa alle Bahamas. Poco dopo, la Mishima Zaibatsu, guidata da Jin Kazama portò il caos nel mondo, e circa nello stesso periodo la G Corporation ne divenne la maggiore oppositrice. Sorpreso da un’improvvisa azione militare della G Corporation, Chaolan, uno dei principali azionisti, ha condotto una investigazione privata con la massima segretezza e scoprì che c’era Kazuya dietro le azioni della G Corporation. Dopo aver ottenuto le informazioni che Kazuya stesso avrebbe preso parte a questo torneo (Tekken6), Chaolan, usando un biglietto di trattamento preferenziale di un azionista, partecipa al torneo, al fine di incontrare Kazuya.

Lee appare come insegnante alla scuola internazionale di Kyoto, anche se nessuno è mai presente alle sue lezioni. In seguito offre riparo a Xiaoyu e Alisa nella sua sontuosa villa.

Violet (ヴァイオレット Vaioretto?) è stato introdotto in Tekken 4, ed è riapparso solamente nello spin-off Tekken Tag Tournament 2. Il personaggio si è poi rivelato essere Lee Chaolan sotto mentite spoglie, dato che hanno le stesse mosse. Porta vestiti e capelli viola (da qui il suo nome) e indossa anche un paio di occhiali da sole. Il prologo di Violet è diverso da quello di Lee, ma tutti condividono lo stesso epilogo. Il nome della società che Lee ha fondato sotto l’alias è “Violet Systems”, che si rivela in uno scenario della modalità campagna in Tekken 6.
Violet è selezionabile premendo il tasto “Triangolo” o il tasto “cerchio”, mentre con gli altri tasti si sceglie Lee sweater shaver canada; è selezionabile in Tekken 4 dopo aver battuto il gioco due volte. Lee Chaolan, il suo alter ego, diventa selezionabile dopo aver completato la modalità storia con Violet una volta.
È azionista di maggioranza e dirigente de facto di un produttore di robot umanoidi. A quanto pare era un combattente in passato, ha vissuto una vita tranquilla in una villa alle Bahamas. Annoiato dal suo stile di vita e dalla carriera, ha deciso di entrare in The King of Iron Fist Tournament 4, grazie a un fisico forgiato da avanzate apparecchiature d’allenamento. I dirigenti della sua compagnia tacciarono queste sue azioni come il mero diversivo di un uomo ricco, ma in ogni caso non ci sono elementi che lo confermino. Ci fu un altro motivo importante per il suo ingresso nel torneo: Violet credeva che avrebbe potuto completare la sua ultima arma di combattimento, basata sulla sua ricerca di umanoidi in via di sviluppo avanzato. Egli credeva in un mondo utopico dove umanoidi inorganici avrebbe svolto la volontà dei loro padroni umani. La mente di Violet si riempì così di visioni di lui e del suo prototipo, con cui pensava di dominare il King of Iron Fist Tournament 4. Anche la Mishima Zaibatsu e Heihachi Mishima avevano intenzioni simili, come tutte le persone in cerca di potere insondabile attraverso l’ingegneria genetica. Violet accelerò lo sviluppo di un prototipo di umanoide per il torneo. Se il prototipo fosse stato completato in tempo, avrebbe potuto sfruttare questo torneo come un ottimo strumento di prova.