Tag Archives: waterproof smartphone cover

Konwencje haskie

Konwencje haskie – zbiorcza nazwa umów międzynarodowych zawieranych w Hadze. Konwencje te dotyczą prawa konfliktów zbrojnych, ochrony dóbr kultury, legalizacji dokumentów itp waterproof smartphone cover.

Rozszerzała zakres konwencji haskich z 1899 roku i ustanawiała nowe przepisy; podczas konferencji przyjęto 13 konwencji (z czego ratyfikowano 12) head shaver, dotyczących m best hydration pack for running women.in.:

Na konferencji tej ustalono reguły wojny powietrznej, wobec braku ratyfikacji zostały normami wewnętrznymi państw uczestniczących.

Dotyczy postępowania wobec dóbr kultury w czasie konfliktu zbrojnego. Ustala m.in. boot socks wholesale, że

Dodatkowo konwencja haska z 1954 roku ustanawia definicję dobra kulturalnego i sposobu jego ochrony. Status obiektu chronionego przez konwencję mają m.in.:

Rejestrację takich obiektów prowadzi UNESCO (Międzynarodowy Rejestr Dóbr Kultury Objętych Ochroną Specjalną). Nieruchomości uznane za zabytkowe są specjalnie oznakowane – tarczą skierowaną ostrzem w dół, przedzieloną po przekątnych na dwa pola białe i dwa pola niebieskie.

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych przez placówki dyplomatyczne lub urzędy konsularne.

Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzona w Hadze. Zgodnie z jej zapisami każda osoba, która na pokładzie statku powietrznego będącego w locie bezprawnie, przemocą lub groźbą użycia przemocy lub w każdej innej formie zastraszenia dokonuje zawładnięcia statkiem powietrznym lub przejęcia nad nim kontroli albo też usiłuje popełnić taki czyn, lub współdziała z osobą, która popełnia lub usiłuje popełnić taki czyn, popełnia przestępstwo podlegające surowej karze.

Vuursturing

Vuursturing is een fictieve mystieke vechtkunst uit de animatieserie Avatar: The Last Airbender. Het is de primaire vechtkunst van de Vuurnatie. De beoefenaars van deze kunst worden Vuurmeesters genoemd en zijn erfgenamen van de pyrokinetische vaardigheid om vuur te maken en manipuleren.

Vuursturing wordt geschreven als 制火朮, wat ruwweg te vertalen is als “De methode om vuur te beheersen.”

De bron van het Vuursturen ligt bij de draken, er zijn nu nog maar twee draken over die schuilen bij de Zonnekrijgers. De draken stierven uit toen men erop begon te jagen als teken van eer. De Vuurmeesters hebben hun technieken van de draken geleerd, maar ze putten energie uit de zon, net zoals Watermeesters hun energie uit de tegenstelling, de maan, halen.

Een zonsverduistering is in staat om de kracht van een Vuurmeester helemaal uit te schakelen, wat op een verbinding wijst tussen de zon en een Vuurmeesters kracht. Verder zei Zuko, tijdens zijn gevecht met Katara in “Het Beleg van het Noorden”, dat “jouw kracht komt van de maan, de mijne komt van de zon”, wat nogmaals de zon haar belang voor Vuursturen benadrukt.

De eerste Vuurmeesters waren de draken, die het zo leerden aan een groep mensen genaamd de Zonnekrijgers Stam. Hun filosofie was dat vuur niet vernietigend is, zoals de Vuurnatie het laat overkomen, maar staat voor energie en leven. Hoewel er geloofd wordt dat de draken uitgeroeid zijn waterproof smartphone cover, leven er nog twee bij de afstammelingen van de Zonnekrijgers Stam in de ruïnes van de oude beschaving.

De vechtkunst van Vuursturing is voornamelijk gebaseerd op de Noord-Shaolin tak van Kungfu, met een paar technieken van de Noordelijke Bidsprinkhaan techniek. Al deze technieken gebruiken snelle en harde aanvallen die het gevaar van vuur uitbeelden. Vuursturing is het beste te leren voor iemand met grote wendbaarheid, snelheid en uithoudingsvermogen. Vuurmeesters gebruiken dan ook doorgaand hun snelle technieken om een vijand te overrompelen, en dan de genadestoot te geven.

Vuursturing kent maar een minimaal aantal verdedigingen, vaak bestaande uit het blokkeren of ontwijken van vijandige aanvallen (hoewel sommige Vuurmeesters een beschermende muur van vuur kunnen maken). De meeste bewegingen richten zijn offensief. Daarmee is Vuursturing de meest agressieve van de vier vechtkunsten uit de serie. Vuurmeesters gebruiken snelle en scherpe offensieve aanvallen die vaak gepaard gaan met geconcentreerde vuurschoten. Als meerdere Vuurmeesters tezamen aanvallen, kunnen ze hele vuursalvo’s tegelijk afschieten. Andere technieken zijn wapens van vuur maken zoals dolken en zwepen. Heel sterke Vuurmeesters, zoals de Avatar, kunnen zelfs een vulkaan doen uitbarsten op commando door de lava te manipuleren football shirt designer.

In tegenstelling tot bij de andere stuurkunsten, waarbij het element dat gestuurd wordt aanwezig moet zijn, zijn Vuurmeesters niet beperkt tot reeds bestaande vuurbronnen. Ze kunnen hun eigen vuur opwekken door lichaamswarmte of andere hittebronnen te gebruiken. Vuurmeesters kunnen de hitte van hun vuur veranderen, wat vaak te zien is aan de kleur van het vuur.

De eerste mensen die konden Vuursturen waren de Zonkrijgers (Sun warriors) zij hebben het Vuursturen geleerd van de zon en van de draken. De Zonnekrijgers Vuursturen niet met woede en haat, wat de Vuurmeesters wel doen.

Vuursturing is de tegenpool van Watersturing.

Blauw Vuursturen is een zeer gevorderde techniek die tot nu toe alleen nog maar gebruikt is door Prinses Azula. Blauw vuur is veel heter dan normaal (rood) vuur. Je kan gemakkelijker rotsen mee verbrijzelen dan met normaal vuur en is dus veel gevaarlijker en ook moeilijker te sturen.

Bij deze techniek, die in de serie beter bekendstaat als de “Adem van Vuur”, stuurt de Vuurmeester vuur met zijn of haar mond. De Vuuradem is door meerdere personages toegepast, inclusief Vuurheer Ozai, Iroh, Azula, Prins Zuko en Aang in de Avatar Trance tijdens een droom. Het was het gebruik van deze techniek op het slagveld die Iroh zijn bijnaam “De Draak van het Westen” gaf en men gaat ervan uit dat Zuko deze techniek van zijn oom geleerd heeft. Met zijn grote bereik, is de techniek goed voor het op afstand houden van meerdere vijanden en kan ook het lichaam opwarmen onder extreem koude omstandigheden.

Een unieke vaardigheid waarbij Vuursturen gebruikt wordt om energie te condenseren en geplaatste explosies te produceren, zoals gedemonstreerd is door de Explosie Man

Brazil Away ZICO 10 Jerseys

Brazil Away ZICO 10 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. De huurmoordenaar doet dit door de energie in zijn maag te concentreren en het vanuit zijn getatoeëerde voorhoofd vrij te laten. Op de plaats waar zijn tatoeage zit, zit ook een chi punt in het menselijke lichaam. Deze langeafstandstechniek is zowel effectief als vernietigend en kan huizengrote rotsen verbrijzelen en grote hoeveelheden water met gemak verdampen. De techniek kan echter net zo gevaarlijk zijn voor de gebruiker als voor hun omgeving. Zo heeft de Explosie Man (Bliksem-Bliksem-Boem-Man) in zijn jeugd zijn rechterarm en -been eraf geblazen door zijn gebrek aan controle over zijn nieuw ontdekte vaardigheid. Er is bewezen dat een klap op het hoofd de chi blokkeert, wat bij deze techniek rampzalige gevolgen kan hebben zoals te zien was in “De Wegloper” en “De Westelijke Luchttempel”. De explosies ontploften in het gezicht van Explosie Man nadat hij een klap op het hoofd had gekregen.

Een subtak die alleen zeer sterke meesters beheersen. Ook wel bekend als het koudbloedige vuur little boy football uniforms. Hierbij kan een Vuurmeesters staat bliksem genereren en manipuleren. Mentaal moet een Vuurmeester hiervoor al zijn emoties onderdrukken en een staat van mentale kalmte betreden. Fysiek moet hij de energie in yin en yang scheiden, wat veel lijkt op de gedwongen scheiding van positieve en negatieve elektrische ladingen die nodig zijn voor echte bliksem. Wanneer de krachten botsen, kan de meester de bliksem alleen maar leiden in plaats van beheersen. Vanwege deze complexiteit, duurt het veel langer om een bliksemaanval in te zetten dan bij standaard vuur aanvallen.

Het omleiden van bliksem werd voor het eerst gedemonstreerd door Iroh in “De Storm” en het creëren van bliksem werd het eerst toegepast door Azula in “De Avatar Trance”.

Het opwekken van bliksem gebeurt door een cirkelende beweging met de armen te maken. Hierbij wordt de nodige energie gecreëerd. Slechts een aantal personen bezitten de mogelijkheid om deze kracht te gebruiken. Tot nu toe zijn de enige Vuurmeesters in de serie die deze vaardigheid hebben laten zien Azula, Ozai en Iroh. Daarnaast heeft Iroh, op basis van de terugkaatsende technieken van Watermeesters, een techniek bedacht om bliksem om te leiden. Hiervoor absorbeert hij de bliksemschicht door één arm, leidt het door zijn maag en door zijn andere arm weer naar buiten. Zuko heeft het verlangen uitgedrukt om deze technieken te leren, maar zijn emotionele conflict weerhoudt hem ervan succesvol bliksem te creëren. Hij heeft echter wel de vaardigheid om bliksem om te leiden, wat te zien was toen zijn vader een bliksemschicht op hem afvuurde op het eind van de zonsverduistering. Later heeft hij deze techniek ook aan Aang geleerd. Wanneer Aang Vuurheer Ozai/Feniks Koning bevecht past ook hij deze techniek toe.

Er wordt gezegd dat de ware kracht van Vuursturen niet van fysieke omvang of kracht komt, maar van de pure controle van adem. Vuurmeesters oefenen zelf- en adembeheersing om het gecreëerde vuur te leiden en te behouden. Een slechte ademtechniek zorgt meestal dan ook voor een slechte beheersing van elk vuur dat gecreëerd wordt. Hierdoor zijn ademhalingsoefeningen een van de belangrijkste eerste stappen voor beginnende Vuurmeesters.

Een andere zwakheid van Vuursturen is het feit dat hun kracht van de zon komt. ‘s Nachts zijn Vuurmeesters zwakker dan overdag, en bij een zonsverduistering worden ze zelfs geheel machteloos.

Ongeveer 100 jaar voor het begin van de serie, lanceerde Vuurheer Sozin een genocidale aanval op de Luchtnomaden, waar hij in slaagde voor een groot deel dankzij de kracht van een voorbijkomende komeet. Een eeuw lang is de oorlog doorgegaan en onder het regime van Sozins kleinzoon, Vuurheer Ozai zal de Vuurnatie de terugkeer van “Sozins Komeet” zien. Zoals voorspeld, zal de enorme energie van deze komeet Ozai de kracht geven om de hele wereld te veroveren. De enige bedreiging voor Ozai’s campagne is de huidige Avatar, Aang. Als Aang er niet in slaagt alle vier de elementen te beheersen en Ozai te stoppen voor Sozin’s komeet terugkeert, dan zal de Vuurheer onhoudbaar zijn met of zonder de invloed van de Avatar.

De Vuurnaties religieuze klerken, de Vuurwijzen, dienden ooit Avatar Roku, maar verdragen nu tactisch de imperialistische oorlog. Shyu is de enige Wijze die nog werkelijk trouw is aan de Avatar, een karaktertrek die hij van zijn vader en grootvader Kaja geërfd heeft.

Vuursturen zelf is niet geheel toegewijd aan het gebruiken van de macht van vuur op tegenstanders, een aspect dat vele beginnende Vuurmeesters verkeerd aannemen. In werkelijkheid, wordt de nadruk gelegd op balans. De kunst van het Vuursturen hangt af van innerlijke kalmte, discipline en emotionele stabiliteit. Zonder de juiste beheersing van deze kwaliteiten, zou het uitvormen van deze kunst zowel onverstandig als gevaarlijk zijn.

Een Vuurmeesters kracht neemt toe in de dag, door de aanwezigheid van hun grootste krachtbron, de zon, die het makkelijker maakt om aan kracht te komen. Vanwege deze zonnesympatie, nemen hun krachten ‘s nachts echter af. Om nog verder te gaan, ontneemt een zonsverduistering de krachten van een Vuurmeester, tijdelijk helemaal ontneemt. Dit staat tegenover de Watermeesters die hun kracht verliezen tijdens een maansverduistering. Naast hun voornaamste krachtbron, halen Vuurmeesters ook hun energie uit andere hittebronnen, zoals vulkanische activiteit, bliksem, de kern van de aarde en voorbijkomende kometen. De kracht van een Vuurmeester neemt toe in warmere klimaten en bereikt haar top wanneer de Meester dicht bij hun thuislanden rond de evenaar zijn in de zomer

Onder Vuurmeester, of tenminste die van hogere klasse, worden conflicten en onenigheden over eer beslist door een uitdaging tot een Agni Kai, of “vuurduel,” een traditioneel Vuurmeester duel dat al eeuwen oud is. Zo’n soort wedstrijd wordt gehouden in een openlucht arena bij zonsondergang en mag gadegeslagen worden door toeschouwers. De deelnemers beginnen met de rug naar elkaar en in elk geval de mannen, vechten met een blote borst en blote voeten. Het doel van deze duels is om de tegenstander uit balans te halen en hem uit te schakelen (fataal of op een andere manier) met een laatste klap. De voorkeur voor een laatste klap lijkt op een direct vuur schot in het gezicht. De duels hebben al de vele levens van Vuurmeesters geëist en ze zijn nog meer onvergeeflijk geweest op degene die hun tegenstanders genade gaven.

Het woord Agni Kai was gemaakt door gebruik te maken van al twee bestaande woorden. Agni is de Hindoegod van het vuur en een Indiaas woord voor vuur. Kai is het Japanse woord voor ontmoeting.

Dauernd jetzt

Dauernd jetzt ist das vierzehnte Studioalbum des deutschen Sängers Herbert Grönemeyer, das am 21. November 2014 von Grönland Records veröffentlicht wurde.

Am 7. November 2014 kam die erste Single des Albums, Morgen, heraus. Sie gelangte auf Platz 5 der Deutschen Single-Charts. In dem Lied geht es um eine Beziehung. Die Hauptrolle in dem Musikvideo spielte Lars Eidinger. Am 27 retro football top. Februar 2015 veröffentlichte er seine zweite Single, Fang mich an waterproof smartphone cover. Sein Lied Unser Land verwendete er im Rahmen der ARD-Themenwoche Heimat.

Das Album platzierte sich in den D-A-CH-Ländern auf Platz 1 und konnte über 430.000 Verkäufe (Stand Juni 2016) erzielen.

Grönemeyer • Zwo • Total Egal • Gemischte Gefühle • 4630 Bochum • Sprünge • Ö • Luxus • Chaos • Bleibt alles anders • Mensch • 12 • Schiffsverkehr • Dauernd jetzt

Currywurst • Männer • Alkohol • Flugzeuge im Bauch • Kinder an die Macht • Was soll das? • Vollmond • Komet • Deine Liebe klebt • Luxus • Marie • Haarscharf • Chaos • Fisch im Netz • Land unter • Die Härte • Ich hab dich lieb (live) • Bleibt alles anders • Letzte Version • Da Da Da • Flugzeuge im Bauch (live) • Mensch • Der Weg • Demo (Letzter Tag) • Zum Meer • Zeit, dass sich was dreht • Lied 1 – Stück vom Himmel • Lied 3 – Du bist die • Lied 2 – Kopf hoch papain meat tenderizer, tanzen • Lied 6 – Leb in meiner Welt • Glück • Komm zur Ruhr • Schiffsverkehr • Fernweh • Zu Dir • Morgen • Fang mich an

Nackt im Wind • Taxi Europa • Einfach sein

Diskografie • Lieder

Luftfart

Luftfart er trafikk med luftfartøyer, maskiner konstruert av mennesker for flyvninger i atmosfæren. Begrepet kan også knyttes til aktiviteter, industri og myndigheter forbundet med fly.

Ingen vet når mennesket for første gang tok til luften, allerede for 2000 år siden kan drager ha blitt brukt til å løfte mennesker opp i luften i Kina. Mange forsøk ble gjort på å skape et praktisk luftfartøy, men ingen lyktes og få bidro til utviklingen eller kan regnes som særlig annet enn kuriositeter. Kanskje 8. august 1709 kan regnes som begynnelsen på luftfartens historie. Den dagen demonstrerte den brasilianske presten Bartolomeu de Gusmào en modell av en varmluftsballong for det portugisiske hoffet. Modellen viste at prinsippet fungerte, men det skulle ta 74 år til før noen tok neste skritt i utviklingen.

25 old football shirt. april 1783 satte brødrene Montgolfier med sin første varmluftsballong utviklingen i gang. Ballongen, som ikke hadde personer ombord, kom 300 m opp i luften før den sank ned igjen. Under den tredje flygningen brødrene gjennomførte den 19. september samme år ble en and, en hane og en sau de første levende vesener som tok til luften i en ballong, og den 15. oktober ble Francois Pilâtre de Rozier det første mennesket. I begge tilfeller var ballongen festet til bakken med et rep.

Den 21. november 1783 gjennomførte Francois Pilâtre de Rozier og Marquis d’Arlandes den første frie flygning i en Montgolfiér. De fløy i 25 minutter og tilbakela en distanse på 5,5 km.

I mellomtiden hadde Jaques Charles demonstrert en modell av en hydrogenballong den 27. august 1783, og bare noen dager etter at de Rozier og d’Arlandes fløy tok han sammen med Nicolas Robert til luften den 1. desember 1783.

Man innså fort varmluftballongens begrensninger, i og med at den bare kunne fly i medvind. Behovet for en ballong som kunne styres uavhengig av vindretningen ble fort åpenbart. Det ble gjort flere forsøk på å bygge luftskip, som manøvrerbare ballonger ble kalt, på 1800-tallet, men det var ikke før brasilianeren Alberto Santos-Dumont kombinerte en forlenget ballong med en forbrenningsmotor at man fikk et luftfartøy som kunne brukes til rutineflyvninger. 19. oktober 1901 ble han verdensberømt da han fløy sitt luftskip «Nummer seks» over Paris. Santos-Dumonts suksess med sine luftskip beviste at kontrollert flyvning var mulig.

17. desember 1903 gjorde brødrene Wright den første motoriserte flyvningen med et fly som var tyngre enn luft. Flyet deres var riktignok ikke i stand til å gjøre mer enn kortere flyvninger på grunn av problemer med styringen. Da flyene ble utstyrt med balanseror ble de mye lettere å manøvrere, og bare et tiår senere, ved begynnelsen av 1. verdenskrig, var flyene gode nok til å brukes til rekognosering og til og med angrep på mål på bakken.

Det var likevel luftskipene som først ble tatt i bruk til å frakte mennesker og gods etterhvert som designet ble større og mer stabilt. De mest kjente fartøyene av denne typen var dem som ble laget av det tyske Zeppelin-selskapet. Graf Zeppelin var kanskje det mest suksessrike luftskipet, og det fløy over en million kilometer inkludert en flyvning rund jorden i august 1929. Den faste Zeppelinruten var mellom Europa og USA i konkurranse med de store oseandamperne.

Luftskipenes dominans over flyene, som til å begynne med bare hadde en rekkevidde på rundt hundre kilometer, ble mindre og mindre ettersom designet av flyene ble bedre og bedre. Luftskipenes gullalder tok brått slutt 6. juni 1937 da luftskipet Hindenburg tok fyr og 36 mennesker omkom. Forsøk på å erstatte hydrogen med helium som løftegass, skaffet ikke passasjerene tilbake, og foretaket gikk nedenom.

Store framskritt ble gjort på 20- og 30-tallet med tanke på utvikling av flydesign. En av modellene med størst suksess var Douglas DC-3 som ble det første passasjerflyet som gikk i passasjertrafikk med overskudd. Ved begynnelsen av 2. verdenskrig hadde mange byer bygget flyplasser og det var i tillegg mange kvalifiserte piloter. Krigen førte også med seg mange innovasjoner innen luftfarten, blant annet det første jetflyet.

Den sivile luftfarten fikk stor framgang etter krigen, siden det da kom mange dimitterte piloter til markedet og det var god tilgang på gamle militære lastefly som kunne bygges om. Fabrikanter som Cessna, Piper og Beechcraft utvidet produksjonen for å etterkomme etterspørselen etter mindre fly i middelklassemarkedet.

Rundt 1950-tallet vokste utviklingen av sivile jetfly, og det første passasjerflyet som fikk stor utbredelse var Boeing 707. Samtidig fikk man også turbopropmotorer på mellomklasseflyene slik at mindre ruter kunne betjenes mer uavhengig av værforholdene.

Siden 60-tallet har vi fått komposittrammer og stillere, mer effektive motorer, men de viktigste innovasjonene har funnet sted på områdene styring og instrumenter. Med radar, GPS og stadig mindre plasskrevende datamaskiner har cockpiten forandret seg dramatisk de siste årene, og navigering og manøvrering har blitt adskillig bedre.

Med sivil luftfart menes all ikke-militær flyvning, både rutefly og andre fly.

Selv om det tidligere har vært flere er det i dag kun fem store leverandører av fly til ruteflyvninger i verden:

Boeing, Airbus, og Tupolev produserer store passasjerfly mens Bombardier og Embraer konsentrerer seg om fly i mellomklassen. Tidligere var mange flyselskaper nasjonale, eller i det minste tungt subsidiert av styresmaktene og beskyttet fra konkurranse fra andre. Siden da har internasjonale luftfartsavtaler ført til økt konkurranse og dermed lavere priser og større valgfrihet for forbrukerne. Kombinasjonen med høye drifstoffpriser og lave billettpriser har, sammen med usikkerheten rundt hendelser som terrorangrepet 11. september 2001, ført til at mange gamle selskaper har gått dukken, andre har valgt å slå seg sammen. Samtidig har nye lavprisselskaper som for eksempel Ryanair dukket opp og endret markedet merkbart.

Mest trafikkerte flyruter:

Globale erfaringer etter utbygging av over 20 000 km høyhastighetsbane for 250 km/t eller raskere lady remington shaver, er at slike baner erstatter fly nærmest helt på reiser under 50 mil, mens flyruter på over 150 mil ikke blir særlig påvirket. Blir reisetiden under 2 timer fra sentrum til sentrum er flyet utkonkurrert, er reisetiden over 5 timer tar ikke toget nevneverdig markedsandel.

Strekninger med flest flyreiser og 50 mil eller mindre mellom byene:

Listen inkluderer ikke flyruter over brede havstrekninger. Nærmest til å være på listen er Düsseldorf-München og Amsterdam-London. Flytrafikken Istanbul-Izmir antas å være på nivå med Madrid-Barcelona, men tallet er ikke kjent. Tallet for Oslo-København inkluderer flytrafikk Göteborg-København. Tallet for Oslo-Stavanger inkluderer Oslo-Kristiansand. Inkluderer man heller Oslo-Haugesund blir tallet bare rundt 100 passasjerer lavere per dag. Tettbefolkede Japan har flere korte flystrekninger med høy trafikk selv om de har høyhastighetsbaner. Derfor skal Japan nå bygge en enda raskere maglevbane fra Tokyo til Osaka cat toothpaste dispenser, for å få ned flytrafikken. Også fra Rio de Janeiro til Sao Paulo kommer det høyhastighetstog. Trafikken med fly Madrid-Barcelona var mer enn dobbelt så høy før høyhastighetstoget der kom. Utbyggingen av høyhastighetstog i Tyskland og Norge er mer beskjeden, selv om landene nå domnerer listen over mest trafikkerte korte flyruter. Et vanlig langdistansetog som de norske Signatur-togene gir med avgang hver time fra kl 06 til 22 i begge retninger en transportkapasitet på 2,4 millioner seter i året og 3 200 seter per retning per dag waterproof smartphone cover. Et mulig opplegg for lyntogstrekninger fra Oslo kunne vært direktetog til endepunktene én gang i timen og mer hyppigstoppende tog som stopper fem ganger på veien på motsatt halvtime.

Under annen sivil luftfart regnes alle flyvninger som ikke er militære eller i fast rute. Dette kan være alt fra en hangglidning til en Boeing 747 med gods. Størstedelen av alle flyvninger på en vanlig dag vil falle inn under denne kategorien.

På grunn av spennet i aktiviteter som faller inn i denne kategorien er det vanskelig å si noe generelt om den. Vi finner blant annet forretningsflyvninger, private flyvninger, flytrening, flyfotografering, luftambulanser, skogbrannslukking og mange andre typer flyvninger her.

Det er mange flere produsenter av små og mellomstore fly enn av de store ruteflyene. Eksempler på slike produsenter er Beriev, Cessna, Piper og Beechcraft.

Enkle ballonger ble brukt til overvåkning og rekognosering så tidlig som det 18. århundre. Over mange år har militære fly blitt bygget for å møte stadig høyere krav til kapasitet og presisjon. Kampen blant produsenter om kontraktene er hard, og forhandlingsrundene går gjerne over flere år. Flyene som blir valgt ut fra faktorer som kostnad, prestasjoner og produksjonshastighet.

Lufttrafikktjeneste (ATC) er mennesker på bakken som kommuniserer med fly i luften eller på flyplassen for å sørge for en sikker avstand mellom flyene. Kontrolltjenesten koordinerer posisjoner som rapporteres inn fra flyene eller de bruker radar for å observere flyene. Ingen fly kan ta av eller lande ved kontrollerte flyplasser uten godkjenning fra kontrolltjenesten.

Flygekontrolltjeneste er spesielt viktig under instrumentinnflygning ved værforhold som hindrer sikten og gjør det vanskelig for piloter å se andre fly. I tillegg til sikring av avstander mellom fly sørger også flygekontrolltjenesten for værrapporter, navigasjonsassistanse og andre tjenester for pilotene.

All kommunikasjon mellom fly og ATC foregår på engelsk med et begrenset antall standardbegrep. Noen av glosene i denne kommunikasjonen er forskjellige fra engelsk, for eksempel talltegn 9 uttales “nainer”.

Luftrommet under 20000 fot er inndelt i flere soner og kontrollområder med forskjellige luftromstyper. Et kontrollområde kontrolleres vanligvis av en flygeleder på en fastsatt radiofrekvens. Når et fly skal forlate området og skal inn i nytt område gir flygelederen flygeren ordre om å kontakte neste flygeleder, hva området kalles og vilken frekvens han skal skifte til.

Småflyplasser er vanligvis ukontrollerte, uten kontrolltårn. Luftrommet over plassen er vanligvis ukontrollert. Flygeren sender vanligvis radiomeldinger blindt og lytter på flyplassens radiofrekvens. For fly i ukontrollert luftrom er det nyttig å ha radiokontakt med andre fly og utveksle posisjon, retning, bestemmelsested og høyde. Før småflygere flyr inn i kontrollert luftrom må de ha tillatelse fra vedkommende flygeleder.

Kortbaneflyplassene har ofte flygeinformasjonstjeneste fra tårn med AFIS-betjent som gir informasjon om trafikken, vindretning og lufttrykk. Flygeren har fullt ansvar for flygingen. Luftrommet over en AFIS- plass kalles TIZ (trafikk informasjons sone).

·