Tag Archives: youth basketball uniforms

Mestis 2001/02

Die Saison 2001/02 war die zweite Spielzeit in der Mestis, der zweithöchsten finnischen Eishockeyliga. Die Mestis-Meisterschaft gewann wie im Vorjahr Jukurit.

Jedes Team musste viermal gegen jedes andere Team in der Liga spielen. Ein Sieg in der regulären Spielzeit und nach Verlängerung brachte einer Mannschaft zwei Punkte. Ein Unentschieden und eine Niederlage nach Verlängerung wurde mit einem Punkt vergütet. Für eine Niederlage in der regulären Spielzeit gab es keine Punkte.

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, SnV = Sieg nach Verlängerung, U = Unentschieden, NnV = Niederlage nach Verlängerung, N = Niederlagen, ET= Erzielte Tore, GT = Gegentore, TD = Tordifferenz, P = Punkte

Die Plätze 1-8 waren für die Play-offs qualifiziert. Für das Halbfinale qualifizierten sich die Mannschaften, die im Viertelfinale gegen ihren Gegner von fünf Spielen die meisten gewonnen hatten. Im Halbfinale wurde ebenfalls nach dem Modus Best-of-5 gespielt. Die Sieger der Halbfinals zogen ins Finale ein, während die Verlierer im kleinen Finale um den dritten Platz spielten. Im Finale wurden wieder fünf Spiele gespielt. Wer die meisten Spiele gewann, war Sieger der Saison. In der Runde um Platz 3 wurde lediglich ein Spiel gespielt.

Die jeweiligen Gegner wurden so zusammengestellt, dass die bestplatzierte Mannschaft gegen die schlechteste spielt, die zweitbeste customised football shirts, gegen die zweitschlechteste, und so weiter. Ein Spiel dauerte, so wie in der Hauptsaison, insgesamt 60 Minuten. Nach der regulären Zeit wurden Verlängerungen von jeweils 20 Minuten Länge gespielt bis ein Sieger durch ein entscheidendes Tor gefunden wurde.

Die beiden letztplatzierten Mannschaften der Mestis und die Gewinner der Play-offs aus der Suomi-sarja traten in einer Qualifikationsrunde in Hin- und Rückspiel um den Verbleib in der Mestis bzw. um den Aufstieg gegeneinander an.

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, SnV = Sieg nach Verlängerung, U = Unentschieden, NnV = Niederlage nach Verlängerung, N = Niederlagen, ET= Erzielte Tore, GT = Gegentore, TD = Tordifferenz youth basketball uniforms, P = Punkte

Hokki Kajaani stieg in die Mestis auf, während Diskos in die Suomi-sarja abstieg. UJK blieb weiterhin in der Mestis und Kiekko-Oulu weiterhin in der Suomi-sarja.

2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13

Christen Jensen Lodberg

Christen Jensen Lodberg (31. oktober 1625 i Todbøl, Lodbjerg Sogn i Thy – 12. juni 1693) var en dansk biskop.

Faderen, Jens Christensen, der var bonde, ville gerne gøre alt, hvad han formåede, for at den begavede drengs lærelyst kunde blive tilfredsstillet, foreløbig efter fattig lejlighed, i det han af stedets præst blev undervist i begyndelsesgrundene til latin. I sit 11. år kom han i den lille latinskole i Thisted, og han gik, som så mange andre disciple i den tid, fra den ene skole til den anden, fra Thisted til Viborg, fra Viborg måske til Odense og til sidst til Roskilde Skole, fra hvilken han endelig dimitteredes 1647; men på grund af faderens fattigdom water flask, der blev endnu større ved de ulykker, som krigene påførte selv en så nordlig del af Jylland som Thy, har han mindst én gang måttet forlade bogen for atter at gå bag faderens plov og røgte hans kvæg.

Efter i København at have afsluttet sine teologiske studier og samlet sig nogle penge drog han 1652, til dels hjulpet ved et stipendium, udenlands og var først i Holland og England; derefter gik han, da hans rejsepenge og øvrige understøttelser var sluppet op, gennem Tyskland og Schweits til Italien. Men der hviler et noget mystisk skær over denne hans udenlandsrejse, på hvilken han et par gange, næppe af krigslyst, men af pengetrang skal have ladet sig hverve til soldat, først i Napoli, hvor han siges at have stiftet bekendtskab med en spansk general, under hvem han tjente 1½ år i den spanske garde, dernæst i Frankrig, hvor han under prinsen af Condés anførsel deltog i belejringen af Arras. Begge gange blev han af landsmænd, han var så heldig at træffe, løskøbt fra krigerstanden.

Efter sin hjemkomst 1657 tog han magistergraden og holdt ved universitetet filosofiske forelæsninger for et stort antal tilhørere samt udgav nogle fysisk-astronomiske disputatser, blandt hvilke især en, naturligvis latinsk, ‘Filosofisk-teologisk undersøgelse om de 2 første vers i Genesis’, vakte opmærksomhed.

Efter atter at have været udenlands, som hovmester for en ung adelsmand, blev han 1663 professor ved Sorø ridderlige Akademi, som var i stærkt forfald. 1665 blev han kaldet til hoffet som lærer for kongens søn Prins Jørgen, og kongen, der havde sans for videnskabelighed, skal have fundet så stor fornøjelse i at høre L. undervise prinsen, at han ofte i timevis overværede undervisningen.

Skønt Lodberg 1666 var bleven udnævnt til domprovst i Roskilde, var det dog med det forbehold, at han foreløbig skulle lade sit embede bestyre ved en vikar, mens han selv fremdeles varetog prinsens opdragelse i hjemmet og ledede hans rejse i udlandet, hvor Lodberg fra tidligere dage var godt kendt, både som konfessionarius og som ‘journalist’; i denne sidste egenskab overgav han efter hjemkomsten 1670 til prinsen 2 store bind, hvori omtales alt youth basketball uniforms, hvad de af mærkværdigt og skønt havde set på rejsen. (Dagbogen findes på det Kongelige Bibliotek).

Endelig kom han da således til ro, at han kunne overtage sit embede i Roskilde, men vedblev samtidig at være prinsens konfessionarius. 1671 ægtede han Johanne Eilertz (1649-1714), datter af rådmand Jacob Eilertz i København. 1681 blev han biskop i Ribe og næste år dr. theol. bullatus.

Han virkede til sin død som en nidkær biskop. De påmindelser, han udstedte på landemoderne, viser ham som en årvågen tilsynsmand både over for stiftets menigheder og over for præsterne, såvel med hensyn til deres liv (han forbyder dem f.eks. at ‘drikke dus med hinanden på borgestuevis og dutte hinanden i samkvem’), som deres prædikemåde (han dadler en, der havde sammenlignet Treenigheden med en greb eller en trefork) og deres øvrige forhold (han advarer dem mod at lade sig bruge til at bedrage folk ved signen, gjenvisen og indbildte råd mod forgørelse). ‘Nogen autoritet har nok klæbet ved ham, sagtens en levning fra krigerperioden’, er der sagt om ham.

Han døde i Ribe, men blev jordet i Roskilde Domkirke, og han prises i høje toner både i gravskriften på hans kiste og på ligstenen, hvor han betegnes som ‘vir incomparabilis’.

Sønnen Jacob Lodberg blev biskop i Odense.


Denne artikel bygger hovedsagelig på biografi(er) i 1. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, Udgivet af C.F. Bricka, Gyldendal (1887–1905).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.

Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst eller redigeret således, at den er på nutidssprog og er wikificeret, bedes skabelonen venligst erstattet med et dybt link til DBL som kilde, og indsættelse af [[Kategori:Artikler fra 1. udgave af Dansk biografisk leksikon]] i stedet for DBL-skabelonen.

Die Schule der Atheisten

Die Schule der Atheisten (Untertitel: Novellen=Comödie in 6 Aufzügen) ist ein Werk des deutschen Schriftstellers Arno Schmidt mit 80 stark kommentierten szenischen Kapiteln.

Das Werk erschien zuerst 1972 im S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main. 1994 erschien es neu in der Bargfelder Ausgabe, Werkgruppe IV, Band 2 als Edition der Arno Schmidt Stiftung im Haffmans Verlag.

Konzipiert und niedergeschrieben wurde das bei weitem komischste unter Schmidts Spätwerken in den Jahren 1969 bis 1971. Schmidt konnte sich dabei auf lokale Recherchen stützen, die er bei einem Besuch in Tellingstedt und im schleswig-holsteinischen Dithmarschen, auf mehreren Reisen zusammen mit dem Ehepaar Michels, gesammelt hatte. Das katastrophische Szenario vom Untergang Europas durch einen dritten Weltkrieg, das von ihm vorher mehrfach, z. B. in Schwarze Spiegel, Die Gelehrtenrepublik und KAFF auch Mare Crisium behandelt worden war, erhielt dabei eine völlig neue und – für Schmidt überraschend – unbeschwert-heitere Wende. Am Ende gibt es den trügerischen Anschein einer Hoffnung im von den Großmächten geduldeten Fortbestehen des Reservats. Die Handhabung der „verschmidtsten“ Sprache vermeidet alle Gequältheiten, die sich in Zettels Traum doch finden. In Zettels Traum findet sich ein erster Verweis auf das ihm folgende Werk:

„(-:was weißDû vd ‘SCHULE DER ATHEISTEN’ !:- héh !? -))“

Die USA (als Matriarchat) und China (als Patriarchat) haben als konkurrierende Großmächte den Atomkrieg überlebt youth basketball uniforms, in Europa jedoch nur ein, im für Schmidt typischen Norddeutschen Flachland gelegenes, Reservat an der Eider. Es soll die Kultur, die Sitten und Gebräuche der Vergangenheit des alten Europa als touristische Attraktion museal bewahren. Das Gebiet wird von dem fünfundsiebzigjährigen Senator und Friedensrichter William T. Kolderup regiert. Im Oktober 2014 kündigt sich die Außenministerin der USA, Nicole Kennan, genannt Isis, zu einer Besichtigungstour an und stört die Idylle. Eine Auflösung des Reservats könnte bevorstehen.

Die politischen Schwierigkeiten und Spannungen zwischen den verbliebenen Großmächten erhalten eine jähe Wendung, als Ufos gesichtet werden. Plötzlich besteht die Notwendigkeit, auf dem neutralen Boden des Reservates eine Konferenz mit einer chinesischen Delegation abzuhalten, um den nächsten, drohenden Krieg doch noch zu verhindern. Das Überleben, jetzt nicht nur des Reservats, hängt von einem positiven Ausgang des Treffens ab. Damit dieses Treffen ein voller Erfolg wird, bedient sich der alte Kolderup aller in Kolportage-Romanen üblichen Kniffe. Vor vielen Jahren hatte er mit der Mutter der jetzigen US-Außenministerin einen Schiffbruch vor Spenser Island überstanden. Gerührt durch die damaligen Ereignisse, wird ihm die Ministerin gewogen. Ein Schatzfund (man denke an Schmidts Das steinerne Herz) in Gestalt chinesisch beschrifteter Kacheln, welche sich als wichtiger Bestandteil eines Ahnenschreins entpuppen buy football shirts online cheap, eine Reminiszenz an den China-Aufenthalt des Vaters des Verfassers (ein von Schmidt in vielen seiner Bücher geübtes Verfahren) wird hier handlungstragend. Für den chinesischen Verhandlungsführer Yuan Schi Kai stellen die Kacheln wertvolle Geschenke dar. Durch Kolderups geschicktes Agieren kommt es zu einer Übereinkunft der Großmächte und das Reservat erhält eine (vorläufige) Bestandsgarantie.

In die erste Handlungsebene ist raffiniert eine Seereise mit Schiffbruch eingeflochten, als ein „Dazwischenspiel“, am Ende wie ein feingesponnener Traum, der wie eine kalkulierte Fernsehinszenierung mit Tricks hinter den Kulissen für Verwirrung sorgt. Es ist dies der Bericht von der Seereise dreier Atheisten, deren Überzeugung von einer Missionsgesellschaft einer Prüfung unterzogen wird. Dem liegt der reale Bericht über das Missionsschiff Candace zugrunde. Ein den Kolportage-Romanen Karl Mays direkt entsprungener junger Apotheker, der in der „Schule“ den jugendlichen Helden geben darf, steht hier stellvertretend für die May-Bezüge, die in mehreren Werken Schmidts vorhanden sind.

Die in den Text der „Schule“ eingebauten „Geheimgänge“ und Tapetentüren sind damit noch nicht erklärt. Sie sind Gegenstand des eigenen Erkundens.

In Die Schule der Atheisten bedient sich Schmidt der Operette und, wie der Titel durchschimmern lässt, auch der Komödie Die Schule der Frauen des französischen Dramatikers Molière. Handlungstragend ist der von Jules Verne verfasste Roman Die Schule der Robinsons und der von dessen Bruder Paul Verne verfasste Reisebericht Von Rotterdam nach Kopenhagen. Beide Bücher wurden deshalb 1978 in einem Band in der Reihe Haidnische Alterthümer bei Zweitausendeins wieder aufgelegt, wie auch der Roman Auf zwei Planeten von Kurd Laßwitz, der Einfluss auf die Science-Fiction-Handlung des Buchs hatte. Als weitere Quellen dienten die Werke von Theodor Storm, Klaus Groth und Gustav Frenssen sports water bottle with straw.

Schmidts Rückgriffe auf Romane von Jean Paul und Ludwig Tieck, aber auch auf ältere Literaturformen, wie die Zaubermärchen des Rokoko, wohl über Christoph Martin Wieland vermittelt, lassen die Schule als Schmidts versöhnlichstes Werk erscheinen – zudem altersweise wie Wilhelm Raabes Spätwerk.

Erzählungen und Romane
Leviathan oder die beste der Welten | Enthymesis oder W.I.E.H. | Gadir oder Erkenne dich selbst | Alexander oder Was ist Wahrheit | Brand’s Haide | Schwarze Spiegel | Die Umsiedler | Aus dem Leben eines Fauns | Seelandschaft mit Pocahontas | Kosmas oder Vom Berge des Nordens | Das steinerne Herz | Tina oder über die Unsterblichkeit | Goethe und einer seiner Bewunderer | Die Gelehrtenrepublik&nbsp cheap vintage football shirts;| KAFF auch Mare Crisium | Ländliche Erzählungen | Trommler beim Zaren | Zettel’s Traum | Die Schule der Atheisten | Abend mit Goldrand | Julia, oder die Gemälde

Essays
Fouqué und einige seiner Zeitgenossen | Dya Na Sore | Rosen und Porree | Belphegor | Sitara und der Weg dorthin | Die Ritter vom Geist | Der Triton mit dem Sonnenschirm | Atheist ? : Allerdings !