Tag Archives: youth football uniforms

Norn

Norn er et nu uddødt vestnordisk sprog, som indtil 1800-tallet taltes på Orkneyøerne, Shetlandsøerne og i vikingetiden og den tidlige middelalder på Hebriderne (ca. 800-1200) og i området omkring Caithness på det skotske fastland.

Ligesom islandsk og færøsk udviklede norn sig fra de vestnorske dialekter som vikingetidens nybyggere – der formentlig primært kom fra Vestnorge – førte med sig, da de indvandrede på de nordatlantiske øer i 800-tallet. På Shetlandsøerne fortrængtes norn fra 1500-tallet langsomt af lavlandsskotsk, men sproget taltes helt til 1800-tallet, om end det snarere uddøde i begyndelsen af dette århundrede end i slutningen. Den skotske dialekt på Orkney- og Shetlandsøerne er stadig præget af substrat af det nordiske sprog i form af ordforråd og intonation.

Den færøske filolog Jakob Jakobsen opholdt sig i 1893-95 på Shetlandsøerne for at indsamle rester af sproget. Det var på dette tidspunkt uddødt mindst en generation tidligere. At en del af ordforrådet levede videre i et andet sprog, betyder, at en beskrivelse af norns grammatik og fonemsystem nødvendigvis må være en rekonstruktion (markeret med *).

Jakobsens data viser, at sprogets fonologi står tættere på norske dialekter end på færøsk. Oldnordisk ð og g (dvs. */ɣ/) mellem vokaler “hærdes” oftest til */d/ og */g/ som i norsk, modsat færøsk, hvor de bortfalder i udtalen. Dog har norn også mange tilfælde af bortfald af ð, ligesom det synes bevaret som */ð/ i de sydligste dialekter.

Samtidig udviser shetlands-norn klusilsvækkelse af oldnordisk p, t, k til */b/, /d/, /g/ efter lang vokal ligesom dialekterne på Norges sydkyst (en proces, der er gået videre omkring Kattegat og særligt i Danmark). I denne stilling er der altså sammenfald mellem oldnordisk t og ð i */d/ samt k og g (*/ɣ/) i */g/. Jakobsens undersøgelse viser også tydelige paralleller mellem ordforrådet på Shetland og Norges sydkyst mellem Stavanger og Telemark.

Oldnordisk ll og nn giver i det meste af sprogområdet de palataliserede */lʲ/ og */nʲ/, men længst i vest dog */dl/ (som i færøsk og islandsk) og /dn/. Oldnordisk fn (*/vn/) giver */mn/ (finalt dog */m/) som i en del vestnorske dialekter og i svensk (øvrigt norsk samt færøsk har /vn/, islandsk har /bn/).

Forandringen af oldnordisk hj, hv, hl sweater depiller, hr, hn synes ret mangfoldig, idet hj som i færøsk falder sammen med tj/kj, dog ikke i som her i /tj/, men i */sj/ (norsk har /j/, islandsk har /hj/); hv falder sammen med kv; i vest bliver begge til */hw/, i øst til */kw/ (lig færøsk, islandsk og vestnorsk, hvor produktet af sammenfaldet er /kv/), i visse ord ses dog /sw/; hl falder sammen med l i /l/ (som i norsk og færøsk; islandsk bevarer /hl/); hr synes derimod at kunne give både */hr/ og */kr/ modsat norsk og færøsk, der har sammenfald med r i /r/ (islandsk bevarer /hr/); hn kan tilsyneladende give både */hn/, /kn/ og undertiden */sn/ (norsk og færøsk har sammenfald med n i /n/; islandsk bevarer /hn/).

Norn har samme sammenfald af oldnordisk þ og t i */t/ som i de øvrige nordiske sprog undtagen islandsk. Dog ses modsat færøsk sammenfald med */d/ i en række hyppige ord ligesom på det skandinaviske fastland.

Shetlands-norn er meget bemærkelsesværdigt ved at have monoftongering af de oldnordiske diftonger au, ey, ei til */(j)o: (ø:), ø: non spill water bottle, (j)e:/, en proces, der traditionelt regnes for “østnordisk” og adskiller sproget fra både norsk, færøsk og islandsk.

De oldnordiske langvokaler á, é, ó giver */å(:)/, /je(:)/, /u(:)/, mens kortvokalerne a, e, o giver */a(:)/, /e(:)/, /o(:)/. Forandringen af á minder altså om norsk å youth football uniforms, mens forandringen af é minder om islandsk é, modsat færøsk, hvor der er sammenfald med æ, og suðuroymål og norsk, hvor der er sammenfald med e. I visse ord ses i øvrigt, at é giver */ja/, fx */jag/ (“jeg”), der ligner “østnordisk”, men er en særlig shetlandsk udvikling.

Derimod falder oldnordisk í, ý, ú som i norsk sammen med de tidligere kortvokaler i, y, u, modsat færøsk og islandsk. Til gengæld sker senere et sammenfald mellem i (í) og y (ý) i */i(:)/ som i færøsk og islandsk.

Oldnordisk e og æ falder sammen i */e(:)/ som (overvejende) i norsk og i suðuroymål, mens oldnordisk ø og œ falder sammen i */ø(:)/ som i norsk og færøsk.

Fænomener som den færøske “diftongskærpning” er sjældne; diftonger er i det hele taget sjældne i shetlands-norn stainless steel meat mallet. Dog ses eksempler på /g/ efter oldnordisk ó og ú, der evt. kan have været diftonger før sammenfaldet med u. Det forekommer også i tilfælde, hvor de oldnordiske spiranter ð og f (dvs. */v/) er faldet bort efter ó og ú; skærpningen må altså, modsat i færøsk, være yngre end spirantbortfaldet.

Teksteksempel: Matthæusevangeliet 6:9-13 Fadervor:

Favor i ir i chimrie, Helleur ir i nam thite, gilla cosdum thite cumma, veya thine mota vara gort o yurn sinna gort i chimrie, ga vus da on da dalight brow vora Firgive vus sinna vora sin vee Firgive sindara mutha vus, lyv vus ye i tumtation, min delivera vus fro olt ilt, Amen.

Fy vor or er i Chimeri. Halaght vara nam dit. La Konungdum din cumma. La vill din vera guerde i vrildin sin[ ]da[ ]er[ ]i chimeri. Gav vus dagh u dagloght brau. Forgive sindor[ ]wara sin vi forgiva gem ao sinda gainst wus. Lia wus ikè o vera tempa, but delivra wus fro adlu idlu. For do i ir Kongungdum, u puri, u glori, Amen

Faþer vár es ert í himenríki, verði nafn þitt hæilagt Til kome ríke þitt, værði vili þin sva a iarðu sem í himnum. Gef oss í dag brauð vort dagligt Ok fyr gefþu oss synþer órar, sem vér fyr gefom þeim er viþ oss hafa misgert Leiðd oss eigi í freistni, heldr leys þv oss frá öllu illu.

Faðir vár, tú sum ert í himlunum! Heilagt verði navn títt; komi ríki títt, verði vilji tín sum í himli so á jørð; gev okkum í dag okkara dagliga breyð; og fyrigev okkum skuldir okkara, so sum vit fyrigeva skuldarum okkara; og leið okkum ikki í freistingar; men frels okkum frá tí illa. (Tí at um tit fyrigeva monnum misgerðir teirra, so skal himmalski faðir tykkara eisini fyrigeva tykkum; men fyrigeva tit ikki monnum, so skal faðir tykkara ikki heldur fyrigeva misgerðir tykkara.) Amen!

Faðir vor, þú sem ert á himnum. Helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð. Fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu, amen.

Michael P. Barnes: The Norn Language of Orkney & Shetland. Shetland Times 1998. ISBN 1-898852-29-4 (72 sider)

Pocket Money

Pocket Money is a 1972 film directed by Stuart Rosenberg, from a screenplay written by Terrence Malick and based on the novel Jim Kane (1970) by J.P.S. Brown. The movie stars Paul Newman and Lee Marvin and takes place in 1970s Arizona and northern Mexico.

The song “Pocket Money” is composed and performed by Carole King. Portions of the film were shot at Southwestern Studios in Carefree, Arizona, a facility originally built by cast member Fred Graham.

Broke and in debt, an otherwise honest cowboy known as Jim Kane (Newman) gets mixed up in some shady dealings with Stretch Russell (Rogers) and Bill Garrett (Martin), a crooked rancher. Russell tells Kane to escort 200 head of cattle from Mexico to the United States for a good sum of money. Kane agrees and brings along his friend Leonard (Marvin) to aid him. Unfortunately, the two come upon many unexpected events that often deter them from completing their job.

Paul Newman … Jim Kane
Lee Marvin … Leonard
Strother Martin … Bill Garrett
Wayne Rogers … Stretch Russell
Hector Elizondo … Juan
Christine Belford … Adelita
Kelly Jean Peters … Sharon (Kane’s ex-wife)
Gregory Sierra … Guerro Chavarin (as Gregg Sierra)
Fred Graham … Uncle Herb
Matt Clark … American prisoner
Claudio Miranda .. youth football uniforms. Manisterio Publico
Terrence Malick … Worksman

The film received primarily mediocre to negative reviews. Roger Ebert of the Chicago Sun-Times gave the film two stars out of four and wrote soccer scorpion football shirts, “The movie seems to be going for a highly mannered, elliptical, enigmatic style, and it gets there runners belt bag. We don’t.” The film currently has a 60% rating on Rotten Tomatoes.